IZB Focustraject

60 Items

Open Focus Avond – donderdag 26 oktober 2023

by Eddy Erkelens
Met elkaar verdiepen we ons in het thema ‘Geroepen tot verantwoording’.Vanavond kijken we hoe onze houding verandert als we Jezus Christus als Heer erkennen. In onsdoen en laten en in onze woorden kunnen we als levende getuigen laten zien dat dat de hoop is, vanwaaruit wij leven.Welkom aan een ieder!19:30 Inloop met koffie en thee, aanvang 19:45 in De Rank. ...Open bericht

Landelijke IZB-Focusdag

by Eddy Erkelens
Zaterdag 7 oktober 2023 10:00 -13:30 uur Sionskerk in HoutenDe IZB organiseert een leer- en inspiratieochtend inclusief lunch voor alle betrokkenen bij Focustrajecten. Als deelnemende gemeente aan dit traject zijn wij allen van harte uitgenodigd.Jongeren en ouderen, betrokken of minder betrokken bij het traject, iedereen is van harte welkombij dit leerzame, inspirerend en verbindende samenzijn.Op...Open bericht

Open Focus Avond donderdag 28 september

by Eddy Erkelens
Met elkaar verdiepen we ons in het thema ‘Koninklijke priesters’.Dat klinkt als een hoog en misschien wel onhaalbaar doel. Wij koninklijk? Wij een priester?Ik probeer het beeld van een ‘Koninklijke priester’ even dichterbij te halen. Stel; we zouden werkenop ‘Huis ten Bosch’ het woonpaleis van onze koning der Nederlanden en zijn gezin in Den Haag.Wat zou dat betekenen voor hoe we ons ...Open bericht

Landelijke IZB FOCUSDAG

by Eddy Erkelens
Save-the-date landelijke IZB FOCUSDAGZaterdag 7 oktober 2023 10:00 -13:30 uur Sionskerk, HoutenDe IZB organiseert een leer- en inspiratieochtend inclusief lunch voor alle betrokkenen bij Focustrajecten. Als deelnemende gemeente aan dit traject zijn wij allen van harte uitgenodigd.Jongeren en ouderen, betrokken of niet betrokken bij het traject, iedereen is van harte welkom.Opgeven kan via https:/...Open bericht

Donderdag 1 juni Open Focus Avond

by Eddy Erkelens
Met elkaar verdiepen we ons in het thema ‘Uitverkoren vreemdelingen’. Uitverkoren door God, vreemdeling omdat de diepste loyaliteit en zelfs identiteit ergens anders liggen. Burgers van een ander koninkrijk, het Koninkrijk van God, onderdanen van een andere Koning, Koning Jezus. Welkom aan een  ieder! 19:30 Inloop met koffie en thee, aanvang 19:45 in De Rank.  ...Open bericht

Kerk open tussen 19:00 en 19:30 voor ‘Uw Koninkrijk kome’

by Eddy Erkelens
Deze week (van 19-05 tot 28-05) zal de kerk iedere avond geopend zijn voor een moment van gebed.U bent allen van harte welkom van 19:00 tot 19:30. Tijdens dit half uur zullen we naast bidden ookluisteren naar een overdenking en met elkaar zingen. Dit initiatief komt voort uit een wereldwijkgebedsinitatief waarin gemeenten wereldwijd tussen Hemelvaart en Pinksteren bidden voor mensendie Jezus nog ...Open bericht

Uw Koninkrijk kome

by Eddy Erkelens
Tussen Hemelvaart en Pinksteren willen we als gemeente meedoen aan een bijzondergebedsinitiatief. Het heet Uw koninkrijk kome. Het project wordt in Nederland mede vanuit de IZBgeorganiseerd, maar er zijn veel meer organisaties betrokken en het is een project dat wereldwijddraait.De kern van het project is heel eenvoudig: we roepen mensen op om tussen Hemelvaart enPinksteren trouw te bidden voor ...Open bericht

Dinsdag 2 mei: Open Focus-avond

by Eddy Erkelens
A.s. dinsdag is het thema ‘Dienen en delen’.We zingen en openen de Bijbel om te lezen wat de Bijbel ons vertelt over dienen en delen. Na een korte pauzegaan we in groepjes uiteen om te kijken wat het tekstgedeelte en de uitleg voor ons persoonlijk betekend enhoe we dat -wat in de Bijbel staat- in praktijk kunnen brengen. Na de groepsgesprekken komen we weer bijeenen sluiten centraal af.Welkom...Open bericht

Reminder Paasgroeten actie 2023 ‘Uit liefde voor ons!’

by Eddy Erkelens
Voor wie 2 á 3 weken geleden Paasgroeten kaarten voor de gedetineerden in de PI (penitentiaire inrichting) in Dordrecht hebben meegenomen en nog niet in hebben ingeleverd: We willen je vragen om dit als nog z.s.m. te doen! De sluitingsdata is inmiddels verstreken, maar je kunt ze nog inleveren in de brievenbus bij de fam. v. Wijngaarden aan de Giessenlaan 1d of in de brievenbus bij fam. Viss...Open bericht

Paasgroetenactie voor gedetineerden

by Eddy Erkelens
Vanuit de PKN sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan de gevangen in Nederland. Afgelopen week zijn deze kaarten tijdens verschillende bijeenkomsten uitgedeeld. Graag deze kaart terug inleveren vòòr 26 maart in de inleverboxen bij de ingangen in de kerk of in de hal van de Rank. Ook kan het in de brievenbus bij de fam. van Wijngaarden (Giessenlaan 1d)  of bij fam. Visser (...Open bericht

Open avond, uitslag tussentijdse evaluatie, terugblik en voor uitkijken

by Eddy Erkelens
Het FocusTeam nodigt op donderdag 16 maart de hele gemeente uit; jong en oud, betrokken of minder betrokken, evaluatie ingevuld of juist niet. Iedereen is van harte welkom! We starten met een opening over ‘Liefde en echtheid’, delen vervolgens de uitkomsten van de tussentijdse evaluatie van het Focustraject. Aan de hand daarvan blikken we terug, maar kijken we zeker ook op een interactiev...Open bericht

Open Focusavond 16 februari 2023

by Eddy Erkelens
Een Open Focus Avond is voor iedereen die kennis wil maken met het Focustraject en zich wil verdiepen in wat de Bijbel ons te vertellen heeft over ons leven met Jezus.Een laagdrempelige avond waarin we het Focus-thema uit de voorafgaande Focusdienst gaan onderzoeken en met elkaar bespreken. Het thema van deze avond is ‘Verlangen en verwachting’Ben jij erbij op deze avond? Van harte welkom!Inl...Open bericht

Focuskring in de ochtend?

by Eddy Erkelens
Er is gebleken dat er behoefte is aan een kring in de ochtend om samen in gesprek te gaan aan de hand van het focus materiaal. Graag willen we inventariseren om hoeveel mensen dit gaat. U kunt uw interesse doorgeven aan ds. Holtslag ( dominee@holtslag.org ) of via focus@hervormdgiessenburg.nl . Save the date Open Focus Avond Donderdag 16 februari is er een Open Focus Avond. Het thema va...Open bericht

Focus werkboek blok 4 t/m 6

by Eddy Erkelens
Voor de komende drie Focus-blokken waar we deze maand mee zijn gestart, zijn er werkboeken beschikbaar. De thema’s in dit boek sluiten aan op de Focusdiensten en de Open Focus Avonden, daarnaast werken de Focuskringen veelal ook vanuit dit boek.Het werkboek is tevens een aanrader om thuis mee aan de slag te gaan. Het kan je verder helpen in de ontmoeting met Jezus. En het rust ons toe om ons ge...Open bericht

Focus Gezinsmomenten

by Eddy Erkelens
Vorig weekend zijn de Focus Gezinsmomenten boekjes voor blok 4 t/m 6 aan de kinderen van de zondagschool uitgedeeld. Met dit boekje kun je als gezin het komende jaar op een leuke creatieve manier met elkaar aan de slag. De thema’s in dit boekje sluiten veelal aan op die van de Focusdiensten en geeft je een handreiking om als gezin verder na te denken over hoe we ons kunnen richten op Jezus. ...Open bericht

Open Focusavond – donderdag 12 januari 2023

by Eddy Erkelens
A.s. donderdag is er in de Rank een Open Focus avond met als thema 'Eenheid en verbondenheid’. Een thema wat klinkt als een goed voornemen voor 2023. KOM, Laten wij samenkomen in eenheid en verbondenheid met elkaar! Inloop 19:30 met koffie en thee, aanvang 19:45. ...Open bericht

Nieuw Focus-werkboek blok 4 t/m 6

by Eddy Erkelens
Vanaf januari starten we met Blok 4 ‘De gemeente van Jezus’ tijdens de Focusdiensten, Open Focus Avonden en op Focuskringen. Het nieuwe Focuswerkboek kunt u inkijken en afhalen in het Boekwinkeltje en afrekenen middels een gift in de kerk@pp via het tabblad ‘collecte’-‘Focusmateriaal’. Het gezinsmomentenboek ligt ook klaar voor gezinnen die deze nog niet ontvangen hebben vi...Open bericht

Open Focus Avond 8 december 2022

by Eddy Erkelens
Open Focus Avond 08-12-2022 Een Open Focus Avond is voor iedereen die kennis wil maken met het Focustraject en zich wil verdiepen in wat de Bijbel ons te vertellen heeft over ons leven met Jezus. Een laagdrempelige avond waarin we het Focus-thema uit de voorafgaande Focusdienst gaan onderzoeken en met elkaar bespreken. Het thema van deze avond is ‘Onze Vader’. Kom jij ook een keer langs o...Open bericht

Tussentijdse Focus evaluatie

by Eddy Erkelens
Als kerkenraad willen wij u allen vragen, -wanneer u dit nog niet gedaan heeft- de online enquête van detussentijdse Focustraject-evaluatie in te vullen. Met deze enquête onderzoeken wij als kerkenraad of we op de goede weg zijn met het Focustraject en de begeleiding daarvan. Wat gaat goed en wat kan er beter? Hebben we de juiste Focus, op God, op Jezus, op ons hart, op elkaar en op de ander? ...Open bericht

Open Focus Avond 10-11-2022

by Eddy Erkelens
Een Open Focus Avond is voor iedereen die kennis wil maken met het Focustraject en zich wil verdiepen in wat de Bijbel ons te vertellen heeft over ons leven met Jezus.Een laagdrempelige avond waarin we het Focus-thema uit de voorafgaande Focusdienst gaan onderzoeken en met elkaar bespreken. Het thema van deze avond is ‘Het grote gebod van de liefde’’Kom jij ook een keer langs op deze avond?...Open bericht

Reminder voor de “In Bewegingsopdracht”

by Eddy Erkelens
Tijdens de Focusdienst van 2 weken geleden dachten we na over ‘Toegerust het leven in’. De opdracht die we hier aan koppelen luidde als volgt: ‘Probeer deze week iets vriendelijks te doen voor iemand waar je een hekel aan hebt’  Best een uitdaging, die je absoluut in gebed mag brengen, succes! ...Open bericht

Open Focus Avond 13-10-2022

by Eddy Erkelens
Een Open Focus Avond is voor iedereen die kennis wil maken met het Focustraject en zich wil verdiepen in wat de Bijbel ons te vertellen heeft over ons leven met Jezus. Een laagdrempelige avond waarin we het Focus-thema uit de voorafgaande Focusdienst gaan onderzoeken en met elkaar bespreken. Het thema van deze avond is ‘Toegerust het leven in’ Kom jij ook een keer langs op deze avond?...Open bericht

Uitnodiging: Landelijke IZB Focus Inspiratiedag

by Eddy Erkelens
Zaterdag 08-10-22 van 9:30-14:00 uur in de Sionskerk te Houten. De IZB nodigt eenieder uit onze gemeente uit om de landelijke Focusdag bij te wonen. Een ochtend waarin we met een geopende Bijbel elkaar ontmoeten en verhalen delen. Daarnaast is er voor en na de lunch een grote keuze aan inspirerende workshops. Benieuwd? Check dan snel het programma op https://www.izb.nl/focus &nbs...Open bericht

Open Focus Avond donderdag 29-09

by Eddy Erkelens
Een Open Focus Avond is een laagdrempelige avond voor iedereen die benieuwd is naar wat de Bijbel ons te vertellen heeft over ons leven met Jezus. We verdiepen ons in het thema ‘Als het er op aan komt ’, dit is thema van de Focusdienst van afgelopen zondag. Kom jij ook? Inloop 19:30 met koffie en thee, aanvang 19:45. ...Open bericht

Open Focusavond: 1 september 2022

by Eddy Erkelens
Open Focus Avond 01-09-2022Voor de meesten van ons ligt de zomervakantie achter ons. Dit is een mooi moment om ons te focussen op de vraag ‘Waar God je roept’ in de komende periode.Wanneer je nog niet eerder op een Open Focus Avond geweest bent, is dit een mooi moment om in te stappen.Een Open Focus Avond is voor iedereen die kennis wil maken met het Focustraject en zich wil verdiepen in wat ...Open bericht

Open Focus Avond donderdag 4 augustus

by Eddy Erkelens
Een Open Focus Avond is voor iedereen die kennis wil maken met het Focustraject en zich wil verdiepen in wat de Bijbel ons te vertellen heeft over ons leven met Jezus. Een laagdrempelige avond waarin we het Focus-thema uit de voorafgaande Focusdienst gaan onderzoeken en met elkaar bespreken. Het thema van deze avond is ‘Jezus en Zijn Koninkrijk verwachten’ Kom jij ook een keer langs o...Open bericht

In Bewegingsopdracht

by Eddy Erkelens
Tijdens de Focusdienst denken we na over ‘Een Brief van Jezus’. De opdracht die we hier aan koppelen luidt als volgt:  ‘Laten we gezamenlijk bidden dat we door Christus meer vertrouwen hebben op God (2 Kor. 3: 4), waardoor we Zijn heerlijkheid laten zien.’ Open Focus Avond 23-06-2022 Een Open Focus Avond is voor iedereen die kennis wil maken met het Focustraject en zich wil ...Open bericht

Focus avondwandeling

by Eddy Erkelens
Hou je van wandelen met een goed gesprek? Kom dan woensdagavond 8 juni om 19:30 naar de sporthal: De Giessenhal, van daaruit gaan we een mooie wandeling maken. Deze keer willen we met elkaar in gesprek over getuige zijn n.a.v. Hand.1:1-14 Lees dit Bijbelgedeelte thuis alvast ter voorbereiding door en wandel met ons mee! ...Open bericht

Focus: avondwandeling, Open Avond, Bewegingsopdracht

by Eddy Erkelens
Focus avondwandeling We gaan een Focus avondwandeling houden op woensdag 8 juni om 19:30 tot ongeveer 21:00.We verzamelen bij de sporthal: De GiessenhalHou je van wandelen met een goed gesprek? Weet je welkom!Deze keer willen we met elkaar in gesprek over getuige zijn n.a.v. Hand.1:1-14Lees dit thuis alvast door voorbereiding. Open Focus Avond 01-06-2022 Een Open Focus Avond is voor iedereen ...Open bericht

Focus: Bewegingsopdracht + Open Avond “Jezus, de levende in ons midden” + Emmaüswandeling

by Eddy Erkelens
Focus ‘In bewegingsopdracht’ In de Focusdienst van vandaag is er een opdracht gegeven om in beweging te komen. De opdracht voor de komende weken luidt; ga wandelen of fietsen in tweetallen met als gespreksleidraad de flyer waar de Focus-opbouw voor een geloofsgesprek op staat met tevens een handreiking en uitleg hoe u dit toe kan passen op de Bijbeltekst van deze Focusdienst (Lukas 24: 1...Open bericht

Open Focus avond

by Eddy Erkelens
Woensdag 06-04 is er een Open Focus avond met als thema ‘Jezus raakt ons aan’. Eerder spraken we over hoe Jezus ons ontmoet, aanspreekt en aanziet. Deze avond kijken we naar hoe Hij mensen aanraakt. Inloop om 19:30 met koffie en thee en we starten om 19:45. Wij zien uit naar uw en jouw komst! Focus Gezinsmomenten boekje Op zondag 03-04 liggen na de morgendienst tijdens het koffie...Open bericht

Open Focus avond ‘Jezus spreekt ons aan

by Eddy Erkelens
Donderdagavond 10 maart 2022 bent u van harte welkom in De Rank voor de Open Focus Avond. Om 19:30 is er inloop met koffie en thee, waarna we starten om 19:45. Een Open Focus avond is een laagdrempelige avond waarin het Woord, maar zeker ook de verbinding met elkaar centraal staat. Weet je welkom! Deze avond verzorgen we wederom een live stream via youtube/HGGNK Giessenburg, zodat wanneer u ...Open bericht

Terugblik op “Bewegingsopdracht”

by Eddy Erkelens
De 'In Bewegingsopdracht' met het thema 'Jezus ziet ons aan' was een groot succes, zoals te zien is op de foto. De Voedselbank was enorm blij met de producten en wij als Focusteam zijn dankbaar voor een een ieders vrijgevigheid en enthousiasme om naar elkaar om te zien. ...Open bericht

Paasgroeten actie 2022 ‘Uw licht heelt wat gebroken is’

by Eddy Erkelens
De PKN zorgt ervoor dat er tijdens Pasen kaarten met bemoedigende teksten uitgedeeld worden aan gedetineerden. Als gemeente verzorgen wij ook een aantal van deze kaarten en willen u vragen om mee te schrijven. De kaarten met een uitgebreide uitleg en bemoedigende teksten die ter inspiratie door Credo zijn opgesteld (waarvoor hartelijk dank!) worden zondag 27-2 uitgedeeld bij de ingangen van de ke...Open bericht

Focus in bewegingsopdracht Voedselbank

by Eddy Erkelens
Jezus ziet óns, maar óók ieder ander! Zien wij die ander ook aan en staan wij voor hen klaar? Tot en met zondag 20-02 kunt u voor de Voedselbank; broodbeleg, houdbare melk, appelmoes, douchegel en tandpasta inleveren in de inleverboxen in de kerk onder de toren en in de hal van de Rank. Alvast bedankt voor uw bijdrage. ...Open bericht

Nu ook Live stream Open Focus avond

by Eddy Erkelens
Daar er veel gemeenteleden in quarantaine zitten of nog niet de mogelijk hebben om naar De Rank te komen verzorgen we tijdens de Open Focus avond op 16-02 naast fysieke aanwezigheid óók een live stream via youtube/HGGNK Giessenburg . Voor diegene die niet kunnen komen of benieuwd zijn, maar de drempel te hoog vinden, wees welkom om 19:45 via de livestream! ...Open bericht

Open Focus avond ‘Jezus ziet ons aan’

by Eddy Erkelens
Woensdagavond 16 februari 2022 bent u van harte welkom in De Rank voor de Open Focus avond. Om 19:30 is er inloop met koffie en thee, waarna we starten om 19:45. Het is fijn dat we elkaar weer fysiek mogen ontmoeten na 2 mooie avonden online. Voor een ieder die twijfelt om eens een kijkje te komen nemen, maar niet weet wat te verwachten: Een Open Focus avond is een laagdrempelige avond waarin het...Open bericht

Bidden aan te haken bij Focus

by Eddy Erkelens
‘Focus’, u struikelt momenteel waarschijnlijk regelmatig over dit woordje op vele plekken binnen de gemeente. Het is niet zomaar een modewoord wat we graag gebruiken. Nee, er zit een diepere betekenis achter. De Focus die wij als gemeente zoeken is ten eerste de Focus op Jezus. Dit is een beweging naar binnen, naar onze eigen hart, maar ook naar het hart van de gemeente. Vandaaruit gaan we me...Open bericht

Zoomlink Open Focus avond

by Rianne Buijserd
Uitnodiging voor de digitale Open Focus Avond van 13 januari De avond start om 19:45, vanaf 19:00 is de bijeenkomst geopend, zodat je kunt testen of alles werkten tijdig klaar kunt zitten. De link voor deze bijeenkomst:https://zoom.us/j/97968194064?pwd=c3dadkx2aG40ZFIrSGpTa3VvMHhoZz09 We houden deze avond dus digitaal. Hiervoor gebruiken we het programma ZOOM. Om deze avondin te loggen z...Open bericht

Inspirerende vragen voor tijdens de Focus in bewegingsopdracht ‘elkaar ontmoeten’

by Eddy Erkelens
Tijdens het koffiedrinken genieten we van elkaars gezelschap en verbinding met elkaar die we ervaren in deze ontmoeting. Om het gesprek te verdiepen geven wij een paar vragen naar keuze die tijdens de ontmoeting besproken kunnen worden. Wat zou jij aan Jezus willen vragen als Hij vandaag bij jou op de koffie zou komen? Leg uit aan elkaar wat maakt dat juist deze vraag zo belangrijk voor je  ...Open bericht

Focusmateriaal

by Eddy Erkelens
In de afgelopen 4 maanden hebben we in Blok 0 kunnen proeven aan het IZB Focustraject met het thema ‘Focus op Jezus’. Vanaf dit weekend starten we met Blok 1, waarin we de komende maanden nadenken over het thema ‘Jezus ontmoeten’ tijdens de Focusdiensten. Voor Blok 1 (t/m3) is er een Focuswerkboek en een gezinsmomentenboek beschikbaar, waarin alle te behandelen thema’s van de Focusd...Open bericht

Elkaar ontmoeten

by Eddy Erkelens
Focus In bewegingsopdracht 9 januari 2022: Wie krijg jij op de koffie of waar drink jij een bakje op zondagmorgen 9 januari?Zondagmorgen 9 januari is er een Focusdienst met als thema ont-moeten. Graag stimulerenwe om na de dienst elkaar in kleine kring te ontmoeten en door te praten over de dienst ende vragen die op de Nieuwsbrief van 9 januari komen te staan. Je kunt zelf één of tweegemeentele...Open bericht

Open Focus-avond 13-01 “Jezus nodigt ons uit”

by Eddy Erkelens
Het nieuwe jaar starten we met Blok 1 van het Focustraject. Dit blok heeft als titel ‘Jezus ontmoeten’. Op donderdag 13-01-2022 om 19:45 komen we online samen rondom het thema ‘Jezus nodigt ons uit’ . De link om in te loggen staat op 13-01 om 19:00 klaar op de website, samen met de uitleg hoe je stapsgewijs in kunt loggen. Wij nodigen iedereen van harte uit om in te loggen en aan te s...Open bericht

Open Focus avond ‘VERWACHTING’

by Eddy Erkelens
Vanwege de beperkende coronamaatregelen zal de Open Focus Avond van 9 december (blok 0.5 over Verwachting) digitaal gehouden worden. Op 9 december 2021 staat vanaf 19.00 de juiste link klaar om in te loggen. We starten de avond om 19:45. Wees welkom! ...Open bericht

Flyer voor Focustraject

by Eddy Erkelens
Hieronder treft u de flyer aan die uitgereikt is op zondag 31 oktober 2021 in de kerk en verspreid werd via de nieuwsbrief. Download en bekijk hem hieronder: Focustraject uitleg Hervormd Giessenburg Download ...Open bericht

Open Focus avond, save the date

by Eddy Erkelens
Na een geslaagde eerste open Focus avond, smaakt het naar meer. Op donderdag  11-11 en 9-12 houden we de 2de  en 3de  ‘Open Focus avond’. We verdiepen ons in november in het thema ‘VERLEGENHEID’ en in december in het thema ‘VERWACHTING’. Het Focusteam heet iedereen alvast van harte welkom.  ...Open bericht

Vanuit de kerkenraad: vacature / diensten / Focustraject en meer

by Eddy Erkelens
Vanuit de kerkenraadN.a.v. kerkenraadsvergadering van 9-9-2021 De mailbox, de diverse apps en de nieuwsbrief worden weer meer gebruikt. We merken dat het seizoen start. En gelukkig zijn er meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Daar kijken we naar uit. Bovenal mag het ons gaan om God steeds meer te ontmoeten en zo in relatie met Hem te leven, naar Zijn bedoeling en tot Zijn eer. Die verbond...Open bericht

Uitnodiging kennismaking Focustraject – leiding

by Eddy Erkelens
Waar is jouw focus op gericht? Het IZB-Focustraject is een leerproces, waarbij we twee belangrijke bewegingen beogen: een beweging naar binnen (naar het hart van de gemeente en naar ons eigen hart) en een beweging naar buiten . Als Hervormde Gemeente Giessenburg zijn we sinds heden van start met het IZB-Focustraject! Het Focustraject-team nodigt jou persoonlijk van harte uit voor een...Open bericht

IZB Focustraject – Voorbereidingen

by Eddy Erkelens
De voorbereidingen zijn in volle gang.Na de zomer gaan we samen aan de slag met vragen die ons al lange tijd bezighouden: Hoe zijn we samen gemeente en hoe kunnen wij elk op onze eigen plek missionair zijn? We zijn verlegen om woorden waarmee we kunnen uitleggen wat we geloven, waar we voor staan en wat het Evangelie te bieden heeft. Zijn we eigenlijk wel herkenbaar als christenen?Het Focustrajec...Open bericht

Gemeenteavond IZB FocusScan – dinsdag 1 juni om 20:00

by Eddy Erkelens
A.s. dinsdagavond om 20:00 is het zover! De IZB zal de resultaten van de FocusScan presenteren en een uitleg geven over het Focustraject. De FocusScan is een onderdeel van. Als tweede onderdeel zal deze gemeenteavond een aanvulling zijn voor het Focus onderzoek. De IZB zal na deze 2 onderdelen het onderzoek compleet maken d.m.v. een 1 op 1 gesprek met beide predikanten. Hierop volgend zal...Open bericht

Gemeenteavond IZB FocusScan dinsdag 1 juni

by Eddy Erkelens
De FocusScan voor het IZB Focustraject wordt op 16 mei afgesloten. Wij willen iedereen bijzonder hartelijk bedanken voor het invullen van de enquête. We kunnen alvast vertellen dat hij meer dan 300 keer ingevuld is door jong en oud. Wij zijn blij met uw en jouw betrokkenheid op de gemeente. En hoe nu verder? Op dinsdag 1 juni zal de IZB de resultaten van de enquête presenteren tijdens ...Open bericht

Het IZB Focustraject

by Eddy Erkelens
Doe mee aan de FocusScan! De FocusScan voor het IZB Focustraject. Onze missie als Hervormd Giessenburg, opgetekend en terug te vinden op de website is;‘Samen willen we Jezus vinden, volgen en verkondigen’.In de door verschillende oorzaken veranderende tijd waar we in leven willen we alsgemeente kijken hoe we deze missie van ‘vinden, volgen en verkondigen’ meer handen,voeten èn woord...Open bericht