A.s. dinsdag is het thema ‘Dienen en delen’.
We zingen en openen de Bijbel om te lezen wat de Bijbel ons vertelt over dienen en delen. Na een korte pauze
gaan we in groepjes uiteen om te kijken wat het tekstgedeelte en de uitleg voor ons persoonlijk betekend en
hoe we dat -wat in de Bijbel staat- in praktijk kunnen brengen. Na de groepsgesprekken komen we weer bijeen
en sluiten centraal af.
Welkom aan een ieder!
19:30 Inloop met koffie en thee, aanvang 19:45 in De Rank.