De FocusScan voor het IZB Focustraject wordt op 16 mei afgesloten.

Wij willen iedereen bijzonder hartelijk bedanken voor het invullen van de enquête. We kunnen alvast vertellen dat hij meer dan 300 keer ingevuld is door jong en oud. Wij zijn blij met uw en jouw betrokkenheid op de gemeente. En hoe nu verder?

Op dinsdag 1 juni zal de IZB de resultaten van de enquête presenteren tijdens een gemeenteavond. 

Samen met de IZB hopen wij ook deze avond op net zo’n indrukwekkende opkomst als bij de FocusScan. Houdt deze avond dus vrij om de resultaten gepresenteerd te zien, maar zeker ook om hierover mee in gesprek te gaan. Dit zal gaan middels enkele stellingen die betrekking hebben op de FocusScan uitslag. De interactie voor wat betreft het reageren op stellingen zal via Whatsapp gaan, waarvoor er op 1 juni een telefoonnummer beschikbaar zal zijn.

De gemeenteavond zal vanuit de kerk gehouden worden waar een beperkt aantal mensen aanwezig kunnen zijn.
Net als tijdens de kerkdiensten kan iedereen de avond live online volgen. 

Door de verhalen achter de scores ook te horen, kan de IZB na de gemeenteavond, van het onderzoek een rapport maken. Het rapport zal op 1 juli met de kerkenraad besproken worden, waarbij de IZB een voorstel aangaande de missionaire roeping van de gemeente zal toelichten.