De voorbereidingen zijn in volle gang.
Na de zomer gaan we samen aan de slag met vragen die ons al lange tijd bezighouden: Hoe zijn we samen gemeente en hoe kunnen wij elk op onze eigen plek missionair zijn? We zijn verlegen om woorden waarmee we kunnen uitleggen wat we geloven, waar we voor staan en wat het Evangelie te bieden heeft. Zijn we eigenlijk wel herkenbaar als christenen?
Het Focustraject is erop gericht dat christenen vanuit de gemeente worden toegerust om in hun gewone dagelijks leven, op hun werk en in hun netwerk Jezus Christus na te volgen en van Hem te getuigen. Het gaat hierbij niet om het veranderen van vertrouwde vormen of het opzetten van nieuwe programma’s in de kerk.
Bestaande activiteiten van de gemeente, zoals de erediensten, kringwerk, catechese en pastoraat krijgen gezamenlijk een nieuwe focus.
Het Focustraject heeft als doel om te komen tot een hernieuwde focus op Jezus Christus en zijn roeping voor ons leven. Het proces begint met eerlijk kijken naar onze situatie.
Waarom ervaren wij zo vaak verlegenheid rondom het spreken over ons geloof? Echte verandering hierin is alleen mogelijk door de kracht van de Heilige Geest die ons vult en ons leven van binnenuit vernieuwt. Het begint in je eigen hart, met je eigen geloof. Doortrekt dat je hele leven? Of is er een kloof tussen zondag en maandag, tussen kerk en werk? Betrek je, als een leerling van Jezus, Hem bij elk aspect van je leven?
Vanuit de IZB zal een trajectbegeleider de kerkenraad, predikant en gemeente ondersteunen. Ook is er allerlei gespreksmateriaal voor Bijbelkringen, gemeenteavonden en gespreksmateriaal voor Bijbelkringen, gemeenteavonden en projectgroepen beschikbaar. In samenwerking met de HGJB is er ook materiaal voor kinderen en jongeren ontwikkeld. Het traject duurt ruim twee jaar, te beginnen in september met het voorbereidende Blok 0. Tijdens deze periode krijgt iedereen de gelegenheid om op één of andere manier zelf kennis te maken met Focus, bijvoorbeeld via de kringen en kerkdiensten.
Bij de diensten delen we alvast een folder uit ‘Alles over IZB Focustraject’. De folder zal de komende tijd ook achterin de kerk en in de Rank liggen.
Daarnaast zijn wij op zoek naar mensen die zich samen met de Focuskerngroep willen inzetten voor het Focustraject. Misschien is je interesse in de afgelopen maanden al gewekt en wil je graag je steentje bijdragen? Laat het aan één van ons weten: Teus Visser tvisser@hervormdgiessenburg.nl, Adriaan van Houwelingen amvhouwelingen@gmail.com, Rianne Buijserd riannebuijserd@gmail.com. Ook wanneer je vragen hebt over het Focustraject kun je contact met ons opnemen.
In vertrouwen op de Heer van de Kerk en met de leiding van de Heilige Geest gaan we vol verwachting met elkaar op weg.
Wilt u hier ook voor bidden? Meer informatie kun u vinden op www.izb.nl/focus.