Het FocusTeam nodigt op donderdag 16 maart de hele gemeente uit; jong en oud, betrokken of minder betrokken, evaluatie ingevuld of juist niet. Iedereen is van harte welkom!

We starten met een opening over ‘Liefde en echtheid’, delen vervolgens de uitkomsten van de tussentijdse evaluatie van het Focustraject. Aan de hand daarvan blikken we terug, maar kijken we zeker ook op een interactieve manier vooruit hoe we de ideeën en suggesties vorm kunnen geven als gemeente met elkaar.

Inloop: 19:30 met koffie en thee, aanvang: 19:45 in de Rank.