Woensdag 06-04 is er een Open Focus avond met als thema ‘Jezus raakt ons aan’. Eerder spraken we over hoe Jezus ons ontmoet, aanspreekt en aanziet. Deze avond kijken we naar hoe Hij mensen aanraakt. Inloop om 19:30 met koffie en thee en we starten om 19:45.

Wij zien uit naar uw en jouw komst!

Focus Gezinsmomenten boekje

Op zondag 03-04 liggen na de morgendienst tijdens het koffiedrinken in de Rank de Focus Gezinsmomenten boekjes klaar. Neem deze gerust mee, als dat er in de afgelopen maanden nog niet van gekomen is. Een mooie boekje om als gezin creatief en praktisch samen mee aan de slag te gaan.

In Bewegingsopdracht ‘Jezus raakt ons aan’

Tijdens de morgendienst horen we over hoe Jezus mensen aanraakt. Laten we bidden voor onze zieken in de gemeente dat ook zij door Jezus aangeraakt worden.

Dat kan bijvoorbeeld door één gemeentelid in gedachten te nemen. Schrijf de naam op een memoblaadje en prik deze op het prikbord of plak hem op de koelkast (weet je niet direct iemand, dan kun je in De Zaaier of vanuit de voorbede in de dienst iemand uitkiezen).

Bidt dagelijks voor deze persoon, vooral om Gods nabijheid voor diegene. Want God geneest niet alleen, maar raakt ook aan.

Vervolgens…, durven we het aan de extra mile te gaan, middels een bloemetje, kaartje of een bezoekje? Wanneer je namelijk net een stapje verder gaat dan de ander verwacht, raak je iemand aan.

In Bewegingsopdracht ‘Jezus raakt ons aan’ (kort)

Laten we bidden voor onze zieken, dat ook zij door Jezus aangeraakt worden.

Schrijf de naam van een ziek gemeentelid op en plak deze op de koelkast of prikbord.

Bidt dagelijks voor deze persoon, vooral om Gods nabijheid voor diegene. Want God geneest niet alleen, maar raakt ook aan.

Vervolgens…, durven we het aan de extra mile te gaan, middels een bloemetje, kaartje of een bezoekje? Wanneer je namelijk net een stapje verder gaat dan de ander verwacht, raak je iemand aan….