Met elkaar verdiepen we ons in het thema ‘Uitverkoren vreemdelingen’.

Uitverkoren door God, vreemdeling omdat de diepste loyaliteit en zelfs identiteit ergens anders liggen. Burgers van een ander koninkrijk, het Koninkrijk van God, onderdanen van een andere Koning, Koning Jezus.

Welkom aan een  ieder!

19:30 Inloop met koffie en thee, aanvang 19:45 in De Rank.