Focus In bewegingsopdracht 9 januari 2022:
Wie krijg jij op de koffie of waar drink jij een bakje op zondagmorgen 9 januari?
Zondagmorgen 9 januari is er een Focusdienst met als thema ont-moeten. Graag stimuleren
we om na de dienst elkaar in kleine kring te ontmoeten en door te praten over de dienst en
de vragen die op de Nieuwsbrief van 9 januari komen te staan. Je kunt zelf één of twee
gemeenteleden uitnodigen of een mail sturen naar focus@hervormdgiessenburg.nl. Wil je
hierin aangeven of je met één of twee personen op de koffie wilt komen of bezoek van één of
twee personen kunt ontvangen en duidelijk je naam en adres vermelden.
Lukt het je niet om voor a.s. zondagochtend een koffie-afspraak te plannen, dan nodigen we
je van harte uit om dit op iedere ander moment van de week te doen.