Tijdens de Focusdienst denken we na over ‘Een Brief van Jezus’. De opdracht die we hier aan koppelen luidt als volgt:  ‘Laten we gezamenlijk bidden dat we door Christus meer vertrouwen hebben op God (2 Kor. 3: 4), waardoor we Zijn heerlijkheid laten zien.’

Open Focus Avond 23-06-2022

Een Open Focus Avond is voor iedereen die kennis wil maken met het Focustraject en zich wil verdiepen in wat de Bijbel ons te vertellen heeft over ons leven met Jezus.

Een laagdrempelige avond waarin we het Focus-thema uit de voorafgaande Focusdienst gaan onderzoeken en met elkaar bespreken. Het thema van deze avond is ‘Een brief Jezus’ en zal door onze IZB trajectbegeleidster Marleen van de Louw geleid worden.

Kom jij ook een keer langs op deze avond? Van harte welkom!

Inloop 19:30 met koffie en thee, aanvang 19:45.