Vanuit de PKN sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan de gevangen in Nederland. Afgelopen week zijn deze kaarten tijdens verschillende bijeenkomsten uitgedeeld. Graag deze kaart terug inleveren vòòr 26 maart in de inleverboxen bij de ingangen in de kerk of in de hal van de Rank. Ook kan het in de brievenbus bij de fam. van Wijngaarden (Giessenlaan 1d)  of bij fam. Visser (v. Marlotstraat 16). Alle ingeleverde kaarten in Giessenburg worden tijdens Pasen uitgedeeld aan de gedetineerden in Dordrecht.

Hartelijk dank namens het Focusteam en het Gevangenenpastoraat!