Zaterdag 7 oktober 2023 10:00 -13:30 uur Sionskerk in Houten
De IZB organiseert een leer- en inspiratieochtend inclusief lunch voor alle betrokkenen bij Focus
trajecten. Als deelnemende gemeente aan dit traject zijn wij allen van harte uitgenodigd.
Jongeren en ouderen, betrokken of minder betrokken bij het traject, iedereen is van harte welkom
bij dit leerzame, inspirerend en verbindende samenzijn.
Opgeven kan via https://www.izb.nl/bijeenkomsten/detail/110/focusdag-2023