De PKN zorgt ervoor dat er tijdens Pasen kaarten met bemoedigende teksten uitgedeeld worden aan gedetineerden. Als gemeente verzorgen wij ook een aantal van deze kaarten en willen u vragen om mee te schrijven. De kaarten met een uitgebreide uitleg en bemoedigende teksten die ter inspiratie door Credo zijn opgesteld (waarvoor hartelijk dank!) worden zondag 27-2 uitgedeeld bij de ingangen van de kerk en de Rank aan diegene die mee wil schrijven. Uiterlijk 10 maart kunt u de kaart inleveren op de in de uitleg genoemde adressen.

Namens het Focusteam en het Gevangenenpastoraat van harte aanbevolen!

(Er zijn mooie afbeeldingen van de kaarten te vinden op KokBoekencentrum | Paasgroet )