Met elkaar verdiepen we ons in het thema ‘Geroepen tot verantwoording’.
Vanavond kijken we hoe onze houding verandert als we Jezus Christus als Heer erkennen. In ons
doen en laten en in onze woorden kunnen we als levende getuigen laten zien dat dat de hoop is, van
waaruit wij leven.
Welkom aan een ieder!
19:30 Inloop met koffie en thee, aanvang 19:45 in De Rank.