Als kerkenraad hebben we in de vergadering van 7 oktober jl. verder nagedacht over de invulling van de vacature die is ontstaan door het vertrek van ds. Dubbelman.

Na de verschillende mogelijkheden afgewogen te hebben, zijn we unaniem tot de conclusie gekomen dat het in de huidige situatie de sterke voorkeur heeft om de ontstane vacature opnieuw in te vullen met een 2e predikant. 

Het is een zegen dat we nu al weer vele jaren mogen werken met 2 predikanten en we vertrouwen erop dat de gemeente dit ook voor de toekomst wil blijven steunen.

De komende tijd zal er verder en breder nagedacht worden over de concrete invulling van een 2e predikant, waarbij ook nadrukkelijk gekeken zal worden wat er past bij onze gemeente en wat de komende tijd nodig is (profielschets).
Er zal een beroepingscommissie worden samengesteld die in samenwerking met de kerkenraad een en ander verder zal gaan uitwerken en oppakken.

Verder zal er toestemming gevraagd worden aan het breed moderamen van de classicale vergadering van de PKN om te mogen starten met het concrete beroepingswerk en zullen ook de financiƫle cijfers goed op een rijtje gezet worden.

Tenslotte zal er voor de vacante periode worden omgezien naar mogelijkheden om ds. Holtslag te ondersteunen bij de extra (pastorale) werkzaamheden.

We beseffen extra dat we hierbij Gods leiding en zegen nodig hebben en vragen u/jou om hier ook voor te bidden.