Naar aanleiding van de persconferentie van de overheid op zaterdag 18 december en de afgekondigde lockdown m.i.v. 19 december kwam de PKN op 20 december met een aantal aanbevelingen. 

Het moderamen heeft met de COVID-commissie overlegd op maandag 20 december en in lijn met de aanbevelingen hebben zij besloten om de morgendiensten in ieder geval tot en met 2 januari fysiek doorgang te laten vinden met maximaal 50 bezoekers. 

De zondagsschooldienst op 26 december om 15.00 uur zal wel fysiek plaatsvinden met alleen de kinderen en een minimum aan leiding. 

De avonddiensten blijven zonder fysieke kerkgang zoals dat al het geval was. 

Het verdere verloop is afhankelijk van de ontwikkelingen rond de nieuwe coronavariant omikron. 

Voor meer gedetailleerde informatie raadpleeg de website van de PKN www.pkn.nl