Op 1 en 16 februari organiseerde de Vorming en Toerusting twee avonden over politiek en principes, met het oog op de verkiezingen van 15 maart aanstaande.
Tijdens de eerste avond werd ingegaan op de structuur en invulling van de landelijke maar ook plaatselijke politiek. In de tweede avond zijn de verkiezingsprogramma’s onder de loep genomen, coalities fictief gevormd en is er gekeken wat het Bijbels (verkiezings)programma zegt..

In actieve werkvormen kwamen we er met elkaar niet uit: gedeeltelijk zoals verwacht maar desalniettemin leerzaam en vormend.