De diaconiecollecte is deze week bestemd voor Open Doors. Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Open Doors werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen. Daarnaast wil Open Doors westerse christenen betrekken bij de vervolgde kerk. Daarom houdt Open Doors speciale campagnes, organiseert zij reizen naar gesloten landen en geeft Open Doors presentaties in heel Nederland om de verhalen van vervolgde christenen te vertellen. We voelen ons als gemeente betrokken bij onze vervolgde broeders en zusters en bij het werk van Open Doors en we bieden ook praktisch steun door regelmatig kaarten te versturen naar vervolgde geloofsgenoten. Uw gaven zijn van harte aanbevolen. De diaconie. Meer informatie over Open Doors kunt u vinden op de website: www.opendoors.nl