De diaconiecollecte is op 29 mei bestemd voor de stichting Woord en Daad. Woord en Daad verbindt mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede, vanuit Bijbels perspectief. Armoedebestrijding wordt gedaan door onder andere te investeren in onderwijs, landbouw- en bedrijfsontwikkeling, water en sanitaire voorzieningen. In Nederland wordt met de achterban gewerkt aan bewustwording door samen na te denken over vragen rond armoede en rijkdom. Ook wordt in Nederland en Europa gewerkt aan beleidsbeïnvloeding; de Nederlandse overheid investeert in ontwikkelingssamenwerking en Woord en Daad is met de politiek in gesprek hierover.

Woord en daad werkt samen met partnerorganisaties in Afrika, Azië en Centraal- en Zuid-Amerika, de achterban in Nederland, maatschappelijke instellingen, overheden en bedrijven en andere sectoren. Samen met hen wil Woord en Daad een bijdrage leveren aan duurzame verandering in Nederland en wereldwijd. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.woordendaad.nl

Als diaconie steunen we Woord en Daad, naast de collecte van deze week, door het sponsoren van 2 adoptiekinderen. Uw gaven voor deze organisatie zijn van harte aanbevolen. De diaconie.