Aan het eind van de feestweek in Giessenburg is er op zondagmiddag 16 juni  om 14.30 uur een tentdienst voor jong en oud op het sportplein. Het thema is:  ‘Zo vader zo zoon’. Rob Favier zal deze dienst leiden.
De muzikale medewerking wordt verleend door  “ The New Adams Family”. 

We hopen u/jullie  allen op  vaderdag te ontmoeten in de tent.  
Na de dienst is er  koffie, thee of wat fris. Iedereen is van harte welkom namens de  kerken van Giessenburg. De dienst is  om 14.30 en de tent is open vanaf 14.00 uur.

De toegang is gratis, er zal een collecte worden gehouden voor de onkosten. We hopen u allemaal te ontmoeten om naast het feesten ook te vieren!      Tot dan!