Zo zo, dat valt nog niet mee zeg! Dat was wel de gewaarwording na het “toneelstuk” waarbij we met alle aanwezigen geprobeerd hadden om een gemeenteraadsvergadering na te spelen.
Het vraagstuk was dan ook pittig: Het Koopcentrum op het bedrijventerrein in Arkel heeft uitbreiding van de mogelijkheid aangevraagd om op zondagen geopend te zijn.
Het besluit dat de gemeenteraad zal nemen geldt weliswaar alleen voor deze aanvrager, echter vanuit het gelijkheidsbeginsel werpt het meteen ook wel z’n schaduw vooruit naar nieuwe aanvragen. Oei, daar zit je dan met je verkiezingsprogramma, met je principes. Met elkaar moesten we er uit zien te komen. Dat was boeiend en leerzaam!

Pseudo journalist van het Kontakt, Eddy Erkelens, heeft er een mooi verslag van geschreven: download het ‘artikel‘.

Pseudo-journalist Eddy Erkelens schreef een fictief artikel

Pseudo-journalist Eddy Erkelens schreef een fictief artikel

Eerder op de avond kregen we veel nuttige informatie van Wout de Jong over landelijke, provinciale en gemeentebesturen, over thema’s waarbij christelijke principes voluit en soms ook minder relevant zijn, over verkiezingsprogramma’s, enzovoort. Bedankt Wout!

Het stemadvies

Het ging ook nog even over een stemadvies: De Bijbelse passage in Jozua 24 richtte ons daarbij op de kern qua levenshouding. Ook op het idee dat het goed is om niet alleen naar de actuele vraagstukken in Molenlanden te kijken, maar om te stemmen op mensen die de wijsheid bezitten (ontvangen) om ook bij zaken die we nog niet kennen verstandige keuzes kunnen maken.

Tips voor het stemmen

Wellicht een tip: Wie zelf vooraf eens wil kijken waar hij/zij staat en welke partij daar goed bij past kan de vragen op https://molenlanden.kieskompas.nl/nl/#!/ doornemen en beantwoorden…