Hierbij de hoofdlijn van wat er deze avond aan de orde is gekomen en het vervolg hiervan. Ter afsluiting een paar (boeken)tips om meer over dit onderwerp te lezen.

Ook in onze gemeente zijn homoseksuele broeders en zusters. We willen er voor hen zijn, maar….. hoe doe je dat? Er lijkt een spanning te bestaan tussen Gods heiligheid en Zijn barmhartigheid. Hoe gaan we daarmee om? Hoe doen we recht aan Gods Woord, de homoseksuele broeder en zuster en ook aan de eenheid van de gemeente? Spannende vragen in het licht van verschillende houdingen t.o.v. homoseksualiteit.

We lezen als inleiding op de avond uit 1 Korintiërs 12: 12-14 en 21-27. Het gaat over een lichaam dat een eenheid is en uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen een lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Alle delen van het lichaam horen erbij, hebben recht op onze zorg en zijn nodig. Zo geldt dat voor ieder gemeentelid.

Vervolgens is de vraag gesteld naar de gevoeligheid t.a.v. ‘homoseksualiteit’ en wat we daar wel of niet van begrijpen om daarna te gaan naar de vraag ‘Wat zou Jezus zeggen?’ Dan komt de vraag al snel op ‘Welke Jezus?’ Daar zit spanning tussen Gods heiligheid en Zijn barmhartigheid. Die mag blijven staan. In Johannes 15: 12 zegt Jezus: ‘Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.’ En in Johannes 15:10 zegt Jezus: ‘Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt. Die spanning is in meerdere evangeliën terug te lezen.

Hierna met elkaar gepraat over hoe makkelijk of moeilijk het voor een jongere, die homoseksueel is, is om er binnen de gemeente over te praten. We delen de zorg die hierover bestaat. Als we goed naar hen luisteren is er veel te horen: ‘Als ik het maar verborgen kan houden.’ ‘Wat zullen ze zeggen als ik een relatie krijg.’ ‘Hoe komt het dat ik zo ben.’ ‘Wat vindt God nu van mij.’ en andere gedachten en gevoelens.

Het onderwijs van Jezus over seksualiteit kenmerkt zich door de volgende punten:

  • Hij vindt het een belangrijk onderwerp;
  • Hij sluit aan bij onderwijs uit het OT hierover;
  • Hij radicaliseert het onderwijs uit het OT;
  • Verschil met het OT: Hij waardeert ongetrouwd zijn.

Tenslotte hebben we verschillende houdingen t.o.v. homoseksualiteit bekeken. Met verschillende kijk op homoseksualiteit vanuit de schepping, de verhouding t.o.v. heteroseksualiteit en het aangaan van een seksuele relatie. Nog niet zo makkelijk om een keuze tussen deze houdingen te maken.

Er is aan een aantal gemeenteleden gevraagd om hierover verder na te denken, in gesprek met elkaar te gaan en ook verdieping te zoeken d.m.v. studie. Dit zal dit najaar plaatsvinden. Daarna hoopt deze groep, met gemeenteleden van verschillende leeftijden, het gesprek gemeentebreed verder te kunnen voeren. Hiervoor wordt u vanzelfsprekend weer uitgenodigd.

Meer informatie vanuit verschillende achtergronden:
www.vernieuwd.com
www.christenqueer.nl
www.verscheurd.nl
www.hartvanhomos.nl

Literatuur:
Oke, ik ben dus homo, over homoseksualiteit en het volgen van Jezus; Herman van Wijngaarden, uitgeverij Jes!, 2013
Verscheurd; Justin Lee, uitgeverij Ark media, 2014
Om het hart van homo’s – over pastoraat aan homoseksuele jongeren; Herman van Wijngaarden, uitgeverij Gideon, 2019

Zorgen voor een eigenwijze kudde – een pastorale ethiek voor een missionaire kerk, Patrick Nullens, Boekencentrum, 2015

Mocht u vragen/opmerkingen hebben n.a.v. bovenstaande, mail gerust naar vt@hervormdgiessenburg.nl