Al verschillende weken wordt bij de achterwand op de galerij aan een fraaie werkplek voor Studio KRM gewerkt. In de kerkenraadsvergadering op 1 juli is hier uitvoeriger over gesproken. In de Coronatijd verhuisde de studio voor de uitzendingen vanuit de Rank naar de galerij. Daarbij werd/wordt gebruik gemaakt van geleende apparatuur, houtje-touwtje-bekabeling, losse tafels e.d. Voor de “bedrijfszekerheid” niet bepaald een optimale constructie. Bovendien gaf het een verlies van diverse zitplaatsen. De KRM heeft zich gebogen over een meer permanente inrichting om de voorzieningen voor uitzenden van kerkdiensten en bijeenkomsten vanuit de Rank via Kerkomroep.nl en YouTube vanuit een vaste werkplek en met voldoende overzicht te kunnen verzorgen en daarmee bovendien toekomstbestendig te zijn. 
Een groep vrijwilligers is hier enthousiast en intensief mee aan de slag gegaan. Er is een fraaie studio opgebouwd en deze wordt ingericht met de nodige eigen apparatuur met permanente bekabeling, de nodige hard- en software voor streaming, audiomix met eigen kanalen voor kerk, Rank, YouTube/Kerkomroep, ringleiding e.d.. Daarbij is gekeken hoe het past bij de galerij-inrichting. Met veel zelfwerkzaamheid is al een fraai geheel opgebouwd. De werkplek is verhoogd opgebouwd zodanig dat er goed zicht is en weinig verlies van zitplaatsen. 

Uitzendingen
Er zijn vragen hoe het in de toekomst precies verder gaat met de uitzendingen. De uitzendingen zullen zeker door blijven gaan. Maar op welke wijze en met welke invulling komt nog in de kerkenraad aan de orde bij de bespreking van de visie en welke vorm van uitzending en opzet binnen de diensten we wenselijk vinden. Daarbij zal ook worden gekeken naar mogelijke uitbreiding van audiovisuele middelen in de kerk. De nieuwe studio is hier al wel op voorbereid, maar nog niet voorzien van de daarvoor benodigde apparatuur. In deze fase zijn we dankbaar voor het werk dat is en wordt verzet. In het besef dat een goede permanente werkplek een gewenste aanvulling is die past bij deze tijd. En bovenal tot zegen mag zijn voor velen.