Vanuit VT organiseerden we vanuit de gezamenlijke kerken van Giessenburg drie avonden over de heilige Geest als Gods krachtige aanwezigheid. De eerste sessie vond op 18 oktober gehouden in de Rank, de 2e sessie op 15 november in de Oude School en we slotenop 29 november af in de Stigt.De avonden werdenweer verzorgd door Metta Wierenga (docent NT bij het Evangelisch College).

Hieronder per avond een verslag. Onderaan de pagina kunt u de gebruikte presentaties downloaden.

De Heilige Geest in het OT

Tijdens de eerste avondsessie ‘Rondreis door de Bijbel’ met als thema “De Heilige Geest als Gods krachtige aanwezigheid” hebben we ons gericht op:

  • A. In welke betekenissen, bezien vanuit het Hebreeuws (de oorspronkelijke taal), zien we de
    Geest genoemd worden in het oude testament
  • B. Wat betekende de Geest voor de mensen in het OT

Bij A.
Het woord voor Geest in het oude testament is Ruach. Maar al bladerend in de eerste boeken van de Bijbel zien we dat er in de Nederlandse vertalingen verschillende woorden voor
gebruikt worden. De betekenis van Ruach blijkt afhankelijk te zijn van de context waarin het woord geplaatst wordt. De dia’s in de presentatie (Adobe Reader benodigd) laten zien om welke
betekenissen het gaat.
We hebben een oefening gedaan n.a.v. Ezechiel 37. Daar komt in het Hebreeuws tien keer het woord Ruach voor. Als deelnemers hebben we geprobeerd om de juiste betekenis in de Nederlandse taal te koppelen. Dat viel nog niet mee. Het liet ook zien dat Bijbelvertalers geen eenvoudige opdracht hebben. Ruach is niet het enige woord in de Hebreeuwse taal dat meerdere betekenissen in het Nederlands heeft. Vertalers moeten met fijngevoeligheid voor de boodschap in de tekst de juiste woorden kiezen. Tip: pak er tijdens Bijbelstudies gerust meerdere vertalingen bij. Dat is  leerzaam…

Bij B.
De Geest werkt in het OT op veel verschillende manieren. Al belangrijkste lijnen hebben we
ontdekt:

  • Scheppen en herscheppen
  • Toerusten
  • Inspireren, geeft moed en kracht… (Micha 3:8)
  • Herschepping, hoop op… (Psalm 51)

Conclusie: Al lezend in de Bijbel mogen ook wij ons laten bemoedigen door het werk van Gods Geest, zoals we er over lezen in het Oude Testament.
De betekenis van de Gees in oude tijden is niet gestopt, maar uitbreid (verrijkt) in het Nieuwe Testament.

Waarom is dit allemaal belangrijk om te weten:
Uit de zaal kwam:
– Ik heb God vanavond beter leren kennen
– Het is een voorrecht om in de NT tijd te leven waarin Gods Geest nog rijker werkt
– De Geest was dus al vanaf de oorsprong aanwezig en belangrijk

De Heilige Geest in het NT

De tweede avond hebben we besteed aan de heilige Geest in het Nieuwe Testament. In het NT zien we de vervulling van de profetische verwachtingen, waarmee we een nieuwe fase van het werk van de heilige Geest leren kennen.

Door de komst van de heilige Geest over Maria wordt Jezus verwekt en geboren, bij Jezus’ doop daalt de Geest van God als een duif op Hem neer. Jezus was als geen ander vervuld van de heilige Geest. We hebben veel geleerd over de heilige Geest in het leven van Jezus. Verder beschrijft Lucas de eerste Pinksterdag, waarop de Geest wordt uitgestort. Hoe God door zijn Geest aanwezig is in de vroege kerk en hoe we de Geest leren kennen kennen vanuit de Nieuwtestamentische brieven.

De Heilige Geest en wij

Lees Titus 3:5-7 er maar eens op na. Weet u, da’s weer een heel geklik of geblader. Dit is wat er staat: “God heeft ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit ​barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de ​heilige​ Geest, die hij door Jezus ​Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Zo zijn wij door zijn ​genade​ als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen”. We mogen de tekst lezen en de belofte ons toe-eigenen.

Dit was het thema van de derde avond van onze rondreis door de Bijbel. Nadat we tijdens de eerste 2 sessies geleerd hadden over de aanwezigheid en werking van de Geest in het oude en nieuwe Testament kwam het thema nu heel dichtbij. We kregen onderwijs over de gaven en de vruchten van de Geest in ons persoonlijk leven en spraken daar onderling in klein verband over door. Heel bemoedigend is de Bijbel als het gaat om de kracht van God in ons leven die we uit genade ontvangen.

Download gebruikte presentaties