Tsjechië is een van de meest geseculariseerde landen van Europa. Christelijke studenten voelen zich vaak alleen en niet-begrepen op de universiteiten, vanwege de atheïstische sfeer die daar heerst. Om deze studenten niet kwijt te raken in deze zo belangrijke fase in hun leven, moet de kerk in hen investeren. Het Comenius Instituut helpt de kerk hierbij. Het Comenius Instituut werkt met name met christelijke promovendi die bezig zijn met hun promotieonderzoek.
 
Mentoren begeleiden de studenten op allerlei gebied: studie, persoonlijke leerdoelen, geloof, carrièreplanning en pastorale zorg. Dit wordt op verschillende manieren gedaan: face-to-face, via de telefoon of skype en tijdens bijeenkomsten voor groepen studenten. Ook ontvangen de studenten financiële ondersteuning bij de aanschaf van studieboeken en christelijke lectuur en redigeren mentoren boeken en artikelen die de studenten schrijven. Maandelijks organiseert het Comenius Instituut een ‘Hidden Seeds’ bijeenkomst voor alle studenten in het programma.

Het verhaal van…
Radek Labaj: “Door de mentorsessies kwam ik erachter dat het nu het moment is om na te denken over mijn plek binnen de kerk van Tsjechië. Hoe kan ik haar het beste dienen? Zeer nuttig voor mij waren de gesprekken met mijn mentor, Peter Cimala, die naast zijn werk op de universiteit ook als predikant heeft gewerkt. Zijn persoonlijke ervaringen hielpen mij enorm. De kernvraag die we samen formuleerden was: ‘Op welke wijze kan ik betrokken zijn bij de kerk op dit kruispunt van mijn leven? Hoe kan ik mijn theologische kennis gebruiken, zonder daarbij de intellectuele kant te verliezen waar ik zo van houd?’ Met deze vragen ga ik verder in mijn zoektocht in de verwachting dat bij elke stap die ik zet Gods verhaal voor mijn leven duidelijker wordt.”