‘Er stond een deur open in de hemel.’ Door die deur mag Johannes naar binnen kijken, schrijft hij in Openbaring 4. En hij laat zijn lezers meekijken. Dat maakt Openbaring een heel bijzonder boek.

Wat het boek nog meer bijzonder maakt, is dat de woorden door verschillende personen zijn gegeven en doorgegeven: een engel heeft Johannes verteld wat hij op moest schrijven. Maar de engel vertelde niet zijn eigen verhaal, hij heeft Jezus Christus’ openbaring meegedeeld aan Johannes. En Jezus Christus heeft deze weer van God ontvangen. Zoiets lezen we nergens anders in de Bijbel.

Helaas hebben al die bijzonderheden ook een keerzijde: veel christenen kunnen niets met dit boek. De eerste en de laatste hoofdstukken zijn nog wel te volgen, maar al die beelden en visioenen daartussen? Anderzijds hoor je ook wel van mensen die precies weten hoe ze het boek moeten uitleggen en alle details kunnen verklaren.

Het boek Openbaring is bedoeld om te verduidelijken en niet om te verduisteren. Daarom is het goed om energie te steken in het achterhalen wat God bekend wil maken in dit boek. Het eerste hoofdstuk benadrukt dit: Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze ​profetie​ horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt.

Op drie Rondreis-avonden gaan we energie steken in de boek: we gaan het geheel en de achtergrond van het boek verkennen: hoe is het boek opgebouwd, welke boodschap komt naar voren? Ook wordt op deze avonden aandacht gegeven aan de verschillende manieren om dit boek uit te leggen. Tenslotte bespreken we enkele belangrijke passages uit het boek.

Deze studies over Openbaring zijn op donderdagavonden, 18 januari, 8 en 15 februari 2018. De avonden worden verzorgd door Metta Wierenge (docente NT bij het Evangelisch College), wordt steeds ondersteund met een PowerPoint presentatie die achteraf wordt toegestuurd en er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Powerpoints bij deze avonden

Op http://www.hervormdgiessenburg.nl/powerpoints-bij-rondreis-door-de-bijbel/ kunt u de PowerPoints bij deze avonden downloaden.