Gelukkig! We mogen weer bij elkaar komen, elkaar ontmoeten! Die gelegenheid willen we benutten om de jaarlijkse Bijbelcursus “Rondreis door de Bijbel” plaats te laten vinden. Dit betreft een samenwerking tussen de drie plaatselijke kerken. Het voornemen is om de brief aan de Hebreeën te behandelen. Metta Wierenga zal de avonden weer leiden. Donderdagavonden 24 en 31 maart en 7 april. De inhoud van de Bijbelcursus is onderstaand weergegeven:

Inhoud – Rondreis door de Bijbel 2022 | De brief aan de Hebreeën

In november 2020 is het boekje ‘Herkerken. De toekomst van geloofsgemeenschappen’ verschenen. De auteurs stellen dat de coronacrisis grote klappen uitdeelt aan de kerk. Een citaat (pag.15 en 17):

Het eerste effect is dat corona een reeds bestaand proces versterkt en versnelt: namelijk dat van losheid en individualisme. Mensen die zich minder betrokken voelen, kerken die krimpen en afhakers die na een paar jaar niet meer terugkomen, maar kerkloos blijven. … [M]oderne christenen [lijken] hun geestelijke familie niet meer zo nodig te hebben en zorgen graag zelf voor hun geestelijk voedsel, op hun eigen manier en moment.

Bijna iedere christen zal dit herkennen, bij zichzelf of om zich heen. Sommige mensen die vol vuur voor God en actief voor Hem waren, lijken dat te verliezen. We missen mensen die we altijd op een vast plekje in de kerkbank of in de kerkzaal zagen. En hoeveel ouders en grootouders moeten niet met verdriet aanzien dat God en geloof in Hem hun kinderen of kleinkinderen niet zoveel meer zegt? Ook lijken er steeds meer mensen te twijfelen: is het allemaal wel waar? Wie is God nou, en bestaat Hij wel? 

En hoe is het met onszelf? Soms kan je zelf ook het gevoel bekruipen: waar doe ik het allemaal voor? Of je raakt ontmoedigd omdat sommige zekerheden uit je leven zijn omgevallen. Of omdat je kerk maar niet groeit of zelfs krimpt. 

De schrijver van de brief aan de Hebreeën ziet eveneens het gevaar dat mensen van Jezus wegdrijven en Hem loslaten. Hij voelt zich gedrongen de lezers van zijn brief ervan te overtuigen dat ze bij Jezus en bij de gemeenschap moeten blijven en dat Hij zeer de moeite waard is.

Deze boodschap van de Hebreeënbrief is enorm actueel in de 21ste eeuw, al is de brief al zo lang geleden geschreven. Hoe blijf je trouw en toegewijd aan Jezus en hoe volhard je tot het einde? 

De schrijver van de brief aan de Hebreeën typeert zijn brief zelf in 13:22 als logon paraklesis, wat vertaald kan worden als een ‘woord van bemoediging / vermaning / vertroosting’. In zijn brief focust hij op onderwijs over Christus, moedigt hij aan Hem trouw te blijven en niet te verslappen, ondanks allerlei onzekerheden en moeilijke omstandigheden. 

In drie Rondreis-avonden gaan we deze brief leren kennen. Hoe ziet het betoog van de schrijver er nou precies uit? Waarom citeert hij zoveel uit het Oude Testament? Wie is die mysterieuze Melchisedek? 

Ook gaan we in groepjes uitwisselen hoe we de actuele boodschap van deze brief praktisch kunnen toepassen in ons leven en hoe we ons kunnen laten bemoedigen door deze brief.

Wanneer: op de donderdagavonden 24 en 31 maart en op 7 april
Aanvang: Vanaf 19:45 uur ontvangst met koffie, thee en koeken. Aanvang 20:00 uur
Waar: 24-3: de Rank in Giessenburg, 31-3 en 7-4: de Oude School in Giessen-Oudekerk
Eigen bijdrage: 5 euro per avond, 10 euro voor 3 avonden

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving