Op 8 juni jl. zijn we verder ingegaan op de volgende vragen/thema’s:

  1. Hoe moeten we ons de (nieuwe)hemel/(nieuwe) aarde voorstellen en is er daar sprake van persoonlijke ontwikkeling/groei?
  2. Is er een weg/contact tussen hel en hemel (o.a. leer van vagevuur)?

We hebben opnieuw eerst gekeken naar wat Lewis hierover zegt en dit vervolgens vergeleken met de Bijbel en andere bronnen/commentaren.

Lewis benadrukt de onvoorstelbare puurheid/echtheid en ruimtelijkheid van die nieuwe werkelijkheid/wereld waarin de bewoners volstrekt integer/transparant zijn. Zij zijn zich bewust van hun (eigen)waarde zonder enige vorm van trots, egoïsme of jaloersheid. De duidelijke verschillen in eer die men ontvangt staan in direct verband met het leven dat men op aarde geleefd heeft.
Er is geen verdriet meer over wat vroeger is gebeurd en alles is gericht op de toekomst bij/met God.
Werk is er in overvloed en men krijgt te doen wat past bij de individuele gaven en talenten.

Het plot ‘de grote scheiding’ gaat over het contact tussen hel en hemel en beschrijft de ultieme mogelijkheid (na de dood) om de gerichtheid op zichzelf op te geven en zich alsnog onvoorwaardelijk toe te vertrouwen aan Gods genade.

We hebben uitgebreid met elkaar gesproken over wat de Bijbel over deze dingen zegt. Duidelijk is dat er sprake zal zijn van een heerlijke toekomst (mooier dan we ons kunnen voorstellen, we zullen niets van hier missen) bij en met God en dat Hij alle verdriet zal wegnemen (met individuele aandacht voor elke traan).
We denken dat we elkaar inderdaad zullen herkennen (individuele eigenheid blijft bestaan) en hebben in dat verband ook gesproken over hoe dit zal uitwerken met huwelijksrelaties. Jezus zegt duidelijk dat er geen huwelijk meer zal zijn. We denken dat de relatie met iedereen beter/mooier zal zijn dan nu in het beste huwelijk. Toch blijft het moeilijk om je dit voor te stellen.

Met elkaar kwamen we erachter dat als we de plaatjes  gedetailleerd willen inkleuren (hoe, wat, wanneer, enz. ), blijkt dat er veel verschillende interpretaties mogelijk zijn en dat we al snel het risico lopen om ons te verliezen in speculaties en/of discussies.

De Bijbel geeft voldoende basis om ook voor na dit leven ons vertrouwen volledig op Jezus Christus te stellen. Voor de exacte invulling mogen we ons laten verrassen…..

De volgende avond, woensdag 28 juni a.s., willen we verder nadenken over hoe het zit met de relatie tussen de vrije wil en de leer van de uitverkiezing /predestinatie en wat we kunnen zeggen over de leer van de alverzoening/apokatastasis.

Wordt vervolgd…