In de maanden juli en augustus is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor een nieuwe bijbelcursus over vervolging en lijden in Pakistan. Hoe ga je als christen in het islamitische Pakistan om met vervolging en lijden? Om daarbij te helpen wordt een nieuwe bijbelcursus ontwikkeld.

Christenen in Pakistan vormen een kleine kwetsbare minderheid (1,6%). Van de 210 miljoen inwoners is 96% moslim. In Pakistan is er sprake van toenemende islamisering. De afgelopen jaren hebben er verschillende incidenten plaatsgevonden waarbij christenen het slachtoffer waren. Bezit werd verwoest en christenen werden fysiek mishandeld, soms met de dood tot gevolg. 

Dit roept bij veel christenen de vraag op hoe om te gaan met lijden en vervolging. Bij christenen in Pakistan zie je doorgaans twee reacties: het geloof opgeven óf het land verlaten. Maar beide reacties zetten de toekomst van het christendom in Pakistan op het spel. Hoe kun je in het licht van de Bijbel met situaties van lijden omgaan? 

Het Open Theological Seminary (OTS) in Pakistan biedt bijbelcursussen aan om lokale gelovigen in hun eigen context toe te rusten in hun geloof. In 2017 zijn twee medewerkers begonnen met het schrijven van een cursus over vervolging en lijden in de context van Pakistan. Wat is voor ons als Pakistaanse christenen een juiste respons op lijden? Wat leert het kruis van Christus ons hierin? Met deze nieuwe cursus wil men lokale christenen helpen vol te houden wanneer zij onder druk staan en hen stimuleren een moedig leven te leiden. Voor de jeugd (11-17 jarigen) is een 10-delige cursus ontwikkeld waarin allerlei actuele thema’s aan de orde komen zoals God, de Bijbel, identiteit, familie, kerk, ethiek, het milieu, het christelijke geloof. Doel is dat deze nieuwe generatie christenen zout en licht in de overwegend islamitische samenleving zullen zijn.

Het verhaal van…
Anjum Masih uit Quetta:
“Ik ben een politieman en ik was gewend om vaak steekpenningen aan te nemen. Ik was betrokken bij veel corruptie. Maar na het volgen van de OTS-cursus over de basis van het christelijk geloof kwam ik tot de ontdekking dat ik ook in het dagelijks leven een gelovig man wil zijn. Ik neem niet langer steekpenningen aan.”

Monica Liaqat:
“De OTS-cursus heeft mijn geloof versterkt, zowel op spiritueel als theologisch vlak. Door de cursus ben ik in staat antwoorden te geven op de vragen en opmerkingen van mijn moslimburen. Eerder had ik daarvoor niet de kennis en het zelfvertrouwen. Nu kan ik met een beter begrip mijn geloof uitleven.”