Op maandagavond 20 februari a.s. verzorgt Bert Reinds (www.meandmyhouse.nl) een avond over opvoeden. Het thema van die avond zal zijn ‘Kinderen hebben grenzen nodig, ouders ook?’.

Wie van u durft de straat nog op als we vandaag de verkeersregels opheffen? Niemand, u bent namelijk zonder regels en grenzen vogelvrij, u bent op deze wijze afhankelijk van keuzes die anderen maken en dat veroorzaakt een levensgevaarlijke situatie op straat.
Dit principe geldt ook voor de ontwikkeling van kinderen. Als weggebruiker ga je van A naar B, en een kind ontwikkelt van K(ind) naar V(olwassene). De verkeersdeelnemer heeft om veilig aan te komen regels=grenzen nodig, en een mens in het algemeen en een kind in het bijzonder heeft, om zich in vrijheid te kunnen ontwikkelen van K naar V, ook grenzen nodig. 
Geen grenzen stellen veroorzaakt vrijblijvendheid en dan is het kind vogelvrij, en dat veroorzaakt angst!
Waarom vinden we het lastig, wat zegt dat over onze eigen ervaringen, hoe geef je grenzen aan zonder kinderen in een keurslijf te jagen? Grenzen stellen is dus positief; het heeft als doel structuur en veiligheid te bieden zodat er vrij en veilig ontwikkeld = uitgepakt kan worden.
Over deze en andere vragen gaan we het samen hebben op deze thema-avond.

Van harte welkom! 

Doelgroep: ouders/opvoeders

Locatie: zaal 1 van De Rank

De zaal is open vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 uur.