Afgelopen maandag, 16 maart, heeft de kerkenraad in een extra bijeenkomst vergadert over verdergaande maatregelen betreffende de activiteiten, contacten en bijeenkomsten. Daarin heeft zij besloten dat ALLE activiteiten voor de komende periode worden afgelast. Dat is in ieder geval t/m 6 april, maar de verwachting is dat deze situatie langer gaat duren. Dit gaat verder dan de richtlijnen van de PKN, maar gezien de oproep van de overheid om zoveel als mogelijk sociale contacten te vermijden wil de kerkenraad hierin hun verantwoordelijkheid nemen en komt zij tot dit besluit.

Kerkdiensten: We mochten veel positieve reacties ontvangen over de invulling van diensten afgelopen zondag. Daarnaast ontvingen we ook tips, waarvoor dank. We proberen meer invulling te geven aan muzikale begeleiding en zang, dat kwam meerdere malen in de reacties terug. De belijdenisdienst zal naar Pinksteren worden verschoven. De avondmaalsviering op Goede Vrijdag zal niet doorgaan. De predikant zal zoveel mogelijk invulling geven aan de diepe betekenis van het avondmaal. Ook de Paasdienst zal waarschijnlijk niet bijgewoond kunnen worden en zal ieder thuis moeten meekijken en of luisteren.

Meekijken en luisteren:
Door het niet kunnen bijwonen van de diensten in de kerk, is het mogelijk gemaakt om voor iedereen de diensten in beeld en geluid te volgen via www.kerkomroep.nl óf de Youtube-livestream. Door de landelijk grote toename van kijkers en luisteraars, was het niet voor iedereen mogelijk mee te kijken. Dit is iets waar wij niets aan kunnen doen. In dat geval kunt u het beste kiezen om alleen mee te luisteren. De dienst kan ook later bekeken of beluisterd worden. Mocht het helemaal niet lukken, neem dan contact op met uw wijkouderling. Inmiddels hebben onze technici het mogelijk gemaakt om via Youtube mee te kijken. Zoek daarvoor op HGGNK Giessenburg en dan naar Live-uitzending/stream.

Bezoekwerk:
Er zal zoveel mogelijk eerst telefonisch contact worden opgenomen. Bij bezoek aan huis zullen de richtlijnen van het RIVM worden gevolgd.
Collecten: We vragen u om zoveel mogelijk thuis een voorziening te treffen, door uw giften apart te houden om uw bijdrage op een later moment alsnog te kunnen doen. Natuurlijk kan het per bank worden overgemaakt met opgave van de bestemming, op de rekeningen van de diaconie en de kerkrentmeesters. Deze zijn op de website van de kerk te vinden.

Kerk en Rank:
De kerkschoonmaak is afgelast. Vooralsnog is het boekwinkeltje geopend.

Tot slot:
Woorden van hoop, zoals Jeremia die schrijft aan de ballingen in Babel; “Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven” (Jeremia 29:11 NBV