De Anglicaanse kerk in de regio Kigali wil graag dat haar leerlingen als discipelen van Jezus leven. Daarom wil ze alle leerkrachten trainen in het geven van goed bijbelonderwijs. Voor dit onderwijs is het ook nodig dat elke school voldoende bijbels heeft. Het gaat om 45 scholen met een bereik van ruim 27.000 leerlingen.

De Anglicaanse kerk in de regio Kigali wil het Evangelie doorgeven aan een nieuwe generatie. In dit project wil de kerk al haar 45 scholen stimuleren om een sterke christelijke identiteit te ontwikkelen. Door te investeren in Bijbelonderwijs, krijgen leerlingen meer kennis en vaardigheden om als christen te leven.

In het verleden was er gebrek aan begeleiding op dit gebied. In hun opleiding krijgen leerkrachten ook niet vanzelfsprekend mee hoe ze bijbelonderwijs kunnen geven. Zodoende is de kwaliteit van Bijbelonderwijs op de scholen nogal  wisselend.
 
Het trainen van schoolleiders en leerkrachten is daarom van groot belang. Zo kunnen leerlingen uitgroeien tot goede christelijke leiders die actief zijn in hun families, kerken, gemeenschappen en in hun land.
 
Ook de lokale predikanten van gemeenten waarin de scholen staan, worden ingeschakeld. Zij krijgen een actieve rol in dit project, door jongeren te helpen om het geloof handen en voeten te geven in hun dagelijks leven. In het bijzonder naar mensen die kwetsbaar zijn.

Persoonlijk verhaal van…
We hebben pas een nieuwe directeur gekregen. Sinds hij er is, is er veel veranderd. Regelmatig zijn we samen met de leerkrachten en ouders druk bezig om ons schoolplein en de lokalen op te knappen. Onze school ken je echt niet meer terug. Ook nieuw is dat we elke week met de hele school naar de kerk gaan. De directeur of de dominee vertelt een verhaal uit de Bijbel. Jammer genoeg hebben we in de lokalen geen Bijbels om het verhaal nog eens na te lezen. Het zou fijn zijn als de leerkrachten ons nog meer kunnen helpen om de Bijbel te lezen en te begrijpen.