Woensdag avond 8 april hielden we een bijeenkomst, georganiseerd door de Gebedskring en door Vorming & Toerusting. De eerste van een (DV) voorgenomen serie vanuit een vrijwel lege kerk. Toch, we raken er langzamerhand aan gewend, een ontmoeting. Het thema was “een uitgestoken hand”. We lazen gedichten, verkenden het programma voor de komende weken en luisterden naar zang en muziek. De opname is beschikbaar via www.kerkomroep.nl en middels het YouTube kanaal HGGNK Giessenburg. Aanvullende informatie is te vinden in de PDF bijlage.