Live meeluisteren

U kunt kerkdiensten live beluisteren door tijdens kerkdiensten deze website (ongeacht welke pagina) te bezoeken.
Ook is het mogelijk om via www.kerkomroep.nl te beluisteren. Daar is ook een archief te vinden van eerdere kerkdiensten.
Via de apps van Kerkomroep zijn de diensten ook live te beluisteren.

Download de app voor:

Terugluisteren

Terugluisteren kan via www.kerkomroep.nl.