Een mooi lied, aardig om te delen.
De tekst staat er hier onderen daar gaat het misschien vooral om.

Met vriendelijke groet, ds. Holtslag


Tekst: 1. Heere God wij komen tot U In een bange donkere tijd Heel de wereld is verslagen En we voeren allen strijd Breng ons Heere op de knieën Dat wij U belijden Heer’ U staat boven alle dingen Leer ons leven tot Uw eer!

2. Heer, wij mogen niet naar school toe En naar onze vriendjes thuis Wilt U voor hen blijven zorgen Denkt U aan een ieders kruis? Breng ons Heere op de knieën Dat wij U belijden Heer’ U staat boven alle dingen Leer ons leven tot Uw eer!

3. Heel veel mensen zijn nu eenzaam Alleen in hun eigen huis Wilt u hen een bezoekje brengen? Misschien wel in het ziekenhuis? Breng ons Heere op de knieën Dat wij U belijden Heer’ U staat boven alle dingen Leer ons leven tot Uw eer!

4. Wilt U voor de dokters zorgen? En voor allen in de zorg Geeft u wijsheid en veel liefde Toon Uw Vaderlijke zorg! Breng ons Heere op de knieën Dat wij U belijden Heer’ U staat boven alle dingen Leer ons leven tot Uw eer!

5. Heel veel mensen zijn nu werkloos En verdienen nu geen geld Heer U weet dat geeft veel zorgen We voelen ons zo erg geveld! Breng ons Heere op de knieën Dat wij U belijden Heer’ U staat boven alle dingen Leer ons leven tot Uw eer!

6. Leer ons in Uw woord te lezen Help Uw knechten, elke keer Om Uw woord ook nu te brengen, Breng het in onz’ harten Heer’! Breng ons Heere op de knieën Dat wij U belijden Heer’ U staat boven alle dingen Leer ons leven tot Uw eer!

7. Heer’ ik mag toch alles vragen? Als ik bang ben, vol verdriet? Wilt u daarom naar ons luisteren? Hoor verhoor toch ook dit lied! U bent Wonderlijk, U bent Raadsman U bent toch de sterke God! Brengt u dan Uw eigen vrede Wees bewogen met ons lot!