We bevinden ons in een moeilijke tijd en over het komen naar de kerk wordt verschillend gedacht.
Toch willen we als kerkenraad in de week voor Pasen graag de mogelijkheid geven om als gemeente fysiek in de kerk en (gedeeltelijk) in de Rank het Heilig Avondmaal te vieren. We willen dit op een veilige en gepaste manier doen met inachtneming van de Coronamaatregelen.

Naast de gebruikelijke avondmaaldienst op de avond van Goede vrijdag, vinden er op Witte Donderdag en vrijdagmorgen meerdere avondmaalsvieringen plaats in de kerk en in de Rank. Deze bijeenkomsten, waarin we het avondmaal zullen vieren, zullen ongeveer 20 minuten duren en worden niet uitgezonden via internet. Op deze manier willen we alle belijdende leden die aan het avondmaal willen deelnemen de gelegenheid geven om dit gezamenlijk (met maximaal 30 andere gemeenteleden) te doen.

We blijven tijdens de viering op een vaste plaats in het schip van de kerk of in de Rank zitten, op afstand van elkaar. Het brood en het bekertje wijn is beschikbaar vanaf de vaste plaats en kan op aangeven van de predikant worden gebruikt.

Voor deelname aan het avondmaal is het nodig dat u zich aanmeldt via onderstaand opgaveformulier óf het aanmeldformulier download en dan mailt naar edonk@hervormdgiessenburg.nl óf dit print en bezorgd bij Lijnbaan 17. Indien nodig kunt u het telefonisch doorgeven tussen 19.00 en 21.00 uur via het telefoonnummer 06-34573542..

Inschrijven is gestopt – diensten zitten vol.