Zondag 26 juni  2016
09.30 uur: ds. J. Holtslag, bediening Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. M. Dubbelman, voortzetting bediening Heilig Avondmaal

Bij de diensten: Komende zondag zal in de morgendienst het Heilig Avondmaal bediend worden. Hierdoor gedenken we als gemeente van Christus Zijn sterven en zien we uit naar Zijn wederkomst. De Schriftlezing is Handelingen 5:12-16. ’s Avonds zal er voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal zijn.

Nacht Zonder Dak: Op 2 juli wordt er een Nacht Zonder Dak georganiseerd op het plein van de kerk. Nacht Zonder Dak is een actie van TEAR, waarbij je met de jeugdgroep een nacht doorbrengt in een doos. Dit om te ervaren hoe het is om geen dak boven je hoofd te hebben en om tegelijkertijd geld op te halen. Het geld dat wij ophalen zal gaan naar vluchtelingenhulp. Naast de actie zullen we met z’n allen leuke spellen doen en er een leuk weekend van maken.
Heb je je niet opgegeven, maar wil je toch graag mee doen. Geef het dan even door aan Christy Dubbelman (06 20927611).
De jongeren die zich hebben opgegeven zullen met sponsorlijsten proberen zoveel mogelijk geld op te halen. Zijn er geen jongeren langs de deur geweest, maar wilt u de actie toch graag steunen. Dan kan dat. Als actiegroep hebben we een eigen site: www.nachtzonderdak.nl/giessenburg Via deze site kunt u geld doneren voor onze actie. Iedere gift is welkom! Ook zullen we met auto’s wassen proberen geld op te halen. Als uw auto een wasbeurt kan gebruiken, kom dan op 2 juli tussen 16:00 – 17:30 gezellig even langs (plein Stigt). Dat is sowieso een aanrader; iedereen is welkom om te komen kijken! Dan nog een laatste vraag.. we zoeken nog mensen die bij willen dragen aan het avond eten of ontbijt. Hiervoor kunt u contact opnemen met Lizanne Jeninga (06 81194066 / lizanne_jeninga@hotmail.com).

Diaconiecollecte: De diaconiecollecte is deze week bestemd voor Bright Star Education Nederland. Bright Star Education zet zich in voor kansarme kinderen uit de sloppenwijken van Pune, een miljoenenstad in het westen van India. De organisatie wil door beter onderwijs voor deze kinderen hun kansen op een betere toekomst vergroten. Bright Star Education heeft een eigen kleuterschool waar Engels, rekenen en andere vaardigheden worden onderwezen. Daarnaast worden er bijlessen aan leerkrachten van andere basisscholen gegeven. Door een goede opleiding worden de kansen voor deze kinderen op een baan en een beter bestaan bovengemiddeld vergroot. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.bsenl.nl . Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Oud Papier: Op de 1e vrijdag van de maand, dit keer op 1 juli a.s., wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn: Bas Nomen, Arjan v.d. Vlist, Gerard Kemkes, Chris den Boer, Jan Rietveld, Leo Timmer, Koen van Genderen, Frits Zijderveld & Bas Boon.

Verantwoording: Via ouderling A. de Bruijn €15,00 voor de kerk. Hiervoor hartelijk dank.

Collectebonnen Verkoop: Vrijdagavond 24 juni & 8 juli (2e en 4e vrijdag van de maand) van 18.30-20.00 uur in zaal 4 (familiekamer) van ‘de Rank’.

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 27 juni a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering “de Rank”: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 651069.

Afkondigingen: Graag doorgeven vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel (scriba@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 652574

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 26/6 1. Diaconie: Bright Star Education, 2. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 26/6 Marije de Leeuw & Willeke Faro; 3/7 Mariska Stam & Annemarie de Kuiper
  3. Crèche 2-3 jaar: 26/6 Lia v.d. Vlist & Sija Kersbergen; 3/7 J.O. & Annelise Dijksman

Reserve groepen 0-1 en 2-3 jaar: 26/6 Noa Koekkoek; 3/7 Aniek Visser

  1. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 26/6 Annemarie Marcus, Daphne Zaal & Diana Erkelens; 3/7 Roos van Zuthem, Hannah van Veldhuizen & Patricia de Jong
  2. Wegbrengen bloemengroet: 26/6 Fam. Houweling; 3/7 Fam. L. Boer
  3. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 26 juni bellen naar: Erik Donk, tel. 06 34573542
  4. Gastvrouw/heer: 26/6 v.m. Gerwold Verspuij & Leo Timmer, n.m. Hanneke Hakkesteegt & Patrick Marcus; 3/7 v.m. Betty van Oenen & Jannie de Groot, n.m. Joost Dijkgraaf & Dinella Visser

WIJK OOST

Meeleven: Gods zegen toegewenst aan alle broeders en zusters die ziek zijn, rouw dragen, of kampen met moeilijkheden. Laten we ook bidden voor onze vervolgde broeders en zusters.

Tenslotte: Twee weken geleden was de schriftlezing Spreuken 3: 1-12 en ging het over de manier (5 stappen) waardoor we een wijs persoon kunnen worden. Komende zondagavond is de schriftlezing Spreuken 4: 11-27 en hopen we deze vraag verder uit te diepen.

Hartelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven:  In onze voorbede gedenken we allen die door een moeilijke tijd heengaan. Dat de Heere u mag sterken en dragen.

Uit de pastorie: De langste dag ligt achter ons. De dagen korten. Dit terwijl de zomer nog moet komen. Maar hoe het weer ook is en hoelang de zon ook ons land beschijnt, eens komt de grote zomer. Het zal zijn op de jongste dag. Daar zien we naar uit. Komende zondag in het bijzonder door het sacrament van het heilig Avondmaal. Mag ik u een gezegende zondag toewensen.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag