Zondag 3 juli 2016
09.30 uur: ds. J. Holtslag, bediening Heilige Doop (beeldverbinding met “de Rank”)
18.30 uur: ds. A.F. Troost, Ermelo

Vrijdag 8 juli 2016
18.30 uur: ds. M. Dubbelman, huwelijksdienst van Jan Geijtenbeek & Anne Metje van Genderen

Bij de diensten: Komende zondag morgen zal de Heilige Doop bediend worden aan Vera Kool, dochter van Herold en Marieke Kool (van Hardenbroekstraat 9) en aan Hidde Meerkerk, zoon van Jan en Anne-Marie Meerkerk (Giessenlaan 82). In de voorbede willen we de dopelingen en de doopouders gedenken. De Schriftlezing in de morgendienst is uit Handelingen 5:17-24.

Bijbelcrèche: Voor de kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool is er iedere zondagochtend tijdens de dienst bijbelcrèche. Voor het rooster vanaf september zijn we op zoek naar nieuwe mensen die het leuk vinden om hierbij te helpen. Dit gaat zowel om mensen die het programma willen draaien met de kinderen (de voorbereiding is minimaal) als om jeugdige helpers (vanaf de middelbare school). Lijkt het je leuk om hier ook aan mee te doen, geef je dan op bij Thea Verspuij cordianenthea@hetnet.nl of Margreet van Genderen margreethakkesteegt@hotmail.com.

Verantwoording: Via de bloemengroet €10,00 en via ds. J. Holtslag € 20,00. De collecte tijdens de bediening van het Avondmaal in Bredero’s Hof bracht € 84,60 op. Alle gevers hartelijk dank.

Verantwoording kerkrentmeesters: De ontvangsten over de maand mei zijn als volgt: voor de gewone collecten € 3.530,00 en voor de extra collecten: € 1.047,00. Tijdens de openingsweek van de nieuwe Rank is € 49,00 aan contanten ontvangen voor de Rank en tijdens bezoekwerk € 20,00 voor algemeen kerkenwerk. Alle gevers hartelijk dank.

Collectebonnen Verkoop: Vrijdagavond 8 & 22 juli (2e en 4e vrijdag van de maand) van 18.30-20.00 uur in zaal 4 (familiekamer) van ‘de Rank’.

Kopij volgende editie voor 2 weken: “De Zaaier” zal i.v.m. de zomervakantie op vrijdag 15 juli a.s. niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk maandagavond 4 juli a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering “de Rank”: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 651069.

Afkondigingen: Graag doorgeven vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel (scriba@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 652574)

 

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 3/7 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen
  2. Crèche 0-1 jaar: 3/7 Mariska Stam & Annemarie de Kuiper; 10/7 Mirthe van Houwelingen & Geeske Krijgsman
  3. Crèche 2-3 jaar: 3/7 J.O. & Annelise Dijksman; 10/7 Martine Bood & Teresia de Boer

Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 3/7 Aniek Visser; 10/7 Annemarieke Vink

  1. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 3/7 Roos van Zuthem, Hannah van Veldhuizen & Patricia de Jong; 10/7 Jennina Zwijnenburg & Martijn Visser
  2. Wegbrengen bloemengroet: 3/7 Fam. L. Boer; 10/7 Fam. Vollmüller
  3. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 3 juli bellen naar: Jan v.d. Vlist, tel. 652796
  4. Gastvrouw/heer: 3/7 v.m. Betty van Oenen & Jannie de Groot, n.m. Joost Dijkgraaf & Dinella Visser; 10/7 v.m. Jannie & Jan de Jong, n.m. Theo Terlouw & Margreet van Genderen

 

WIJK OOST / WIJK WEST

In herinnering: Op dinsdag 28 juni is in de leeftijd van 78 jaar overleden mw. Luca Wilhelmina Corstanje – Slooter. Zij verbleef in verzorgingshuis “De Schutse” (Mollenburgseweg 14, 4205 HA, Gorinchem). Onze voorbede gaat uit naar allen die rondom haar staan. De herdenkingsdienst is vrijdagochtend om 10.30 uur op haar kamer voor bekenden en personeel van de Schutse.

In het ziekenhuis: Emma Dubbelman (Heul 34, 3381 DC) is opgenomen in het epilepsiecentrum Kempenhaeghe (opnamecentrum afdeling 6 kamer 5, Sterkselseweg 65, 5591 VE Heeze). Er zijn nog vele vragen en zorgen. We wensen haar Gods kracht, genezing en Zijn zegen toe en dragen haar op in de voorbede.

Uit de pastorie: Het was maandag een vreemd gezicht. Een grote vrachtwagen stond stil midden op de kruising van de Dorpsstraat en de Kerkweg. Een technisch mankement lag eraan ten grondslag. Maar misschien herkent u dit wel. Soms staan we in het leven midden op een kruising stil. Soms kunnen we niet verder. Een andere keer weten we de richting niet. Ook kan het voorkomen dat we niet verder willen. De vrachtwagen stond stil op de kruising bij de kerk. Een mooi heen wijzing voor ons. Later we gaan tot de Heer van de Kerk wanneer we stil staan op een kruising. Want de Heere Jezus is de Weg die wij behoren te gaan.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag