Zondag 12 mei
09.30 uur: ds. M. Dubbelman, afscheid kinderen van de zondagsschool
18.30 uur: ds. J. Holtslag, jeugddienst

Vrijdag 17 mei
15:00 uur: ds. J. Holtslag, Huwelijksdienst Jaco Bikker en Marianne Korevaar

Bij de diensten:
In de morgendienst nemen 6 kinderen afscheid van de zondagsschool: Berit Donk, Levi Lanser, Willem in ’t Veld, Thijmen Verspui, Sven Vink en Lars van der Vlies. Het thema van de dienst is: Vertrouw je Mij? De schriftlezing is uit Genesis 22:1-14. Na afloop van de dienst is iedereen weer van harte welkom in ‘De Rank’ om iets te drinken en elkaar te ontmoeten. Saskia Basters, Hetty den Boer, André Kwakernaak & Anja Zwijnenburg zullen voor koffie e.d. zorgen.
De avonddienst is een jeugddienst met als thema Respect. We zullen een aantal stukjes lezen uit het laatste gedeelte van het Bijbelboek Job en ons bezighouden met de vraag of wij nog respect hebben voor God.

Gedoopt:
Afgelopen zondag zijn er drie kinderen gedoopt: Joost, zoon van Thomas en Maartje van Druten (Wilhelminalaan 72, 3381 BR); Anne, dochter van Bart en Lotte van Genderen (Bogerd 5, 3381 DA) en Julia, dochter van Martijn en Jannette Stam (Giessenlaan 16, 3381 AL). We wensen hen allen Gods zegen toe. De eerstvolgende doopdienst is D.V. zondag 2 juni. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit aangeven bij hun wijkpredikant.

SDOK:
 
D.V. zondag 12 mei worden er weer 9 kaarten uitgedeeld voor gevangen Christenen (Bahkrom Kholmatov, Mussie Ezaz, Zhao Weiliang, Alimujiang Yimiti, Haile Nayzgi, Zhang Shaojie, Kiflu Gebremeskel, Imran Ghafur, Kidane Weldou). Wij willen u vragen om in de voorbede voor hen en het werk van SDOK te bidden.

Aan alle mannen (16+) van onze gemeente
Volgende week dinsdag, 14 mei, starten we weer met ‘het mannenkoor’. We oefenen 4 avonden (14, 21, 28 mei en 4 juni) en zullen in de ochtenddienst op eerste Pinksterdag, 9 juni, de liederen aan de gemeente laten horen. De avonden beginnen om 19.15u. Daan Pladdet zal koffie verzorgen in de Rank en daarna oefenen we van 19.30u. tot uiterlijk 21.00u. in de kerk. We hopen, net als vorig jaar, op een grote opkomst, veel gezelligheid en veel geluid! Inmiddels hebben 18 mannen zich al aangemeld. Mocht u/jij een keer verhinderd zijn, dan is dat niet erg, alsnog van harte welkom!  En…niet te vergeten…op 4 juni een afsluitingsborrel met bitterballen, verzorgd door Sjanie Bouter! Geef je op via e-mail (j.dubbelman@solconmail.nl) of bel (653310)/app naar 06-49642995. Hartelijke groet, Jorieke Dubbelman

Christelijke mindfulness – het vervolg:
Op 4 april jl. was de 1e avond waarin we een theoretische onderbouwing kregen over waar mindfulness voor staat en leerden we dat het eigenlijk om heel Bijbelse principes gaat. Dus ook dat we hiermee onder het licht van Gods evangelie aan de slag mogen gaan. We zagen, nee – we merkten heel concreet het verschil tussen ongenadig omgaan met onszelf en met elkaar enerzijds, en genadig anderzijds. Hoe dit laatste verbondenheid geeft en dus meer rust in onszelf, in onze contacten en relaties. De 2e avond vullen we in rond “Shalom”, ofwel vrede of heil. De datum nadert snel, het gaat om woensdagavond 15 mei, aanvang 19:45 uur. Er zijn nog nieuwe aanmeldingen binnengekomen en zaal 1 van de Rank zat flink vol, dus het is fijn om een zo duidelijk mogelijk beeld van de zaalbezetting te krijgen. Daarom de vraag: mocht u verhinderd zijn, wilt u dat dan laten weten. Bel, app, mail of schrijf een brief naar Bert Pesselse

Huwelijkscursus:
Ook dit jaar is het de bedoeling om een cursusavond te houden voor gehuwden. Een datum is hiervoor niet geprikt, maar dat zal gebeuren samen met de geïnteresseerden. De avond begint om 19:00 uur met samen eten aan een tafel voor twee, waarna er steeds opnieuw met elkaar gesproken kan worden over zaken die het huwelijk betreffen. De avond heeft dezelfde invulling als afgelopen jaar. De kosten zijn €7,50. Aanmelden kan bij ds. J. Holtslag.

Chauffeursgroep voor voedselbank:
Elke donderdag worden er ook in Giessenburg voedselpakketten bezorgd bij adressen waar extra hulp nodig is. De nieuwe groep is inmiddels gestart met medewerkers van de Gereformeerde kerk en onze gemeente. Het team is compleet. Hartelijk dank voor de toegezegde medewerking. De diaconie.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
Woensdagmorgen 15 mei a.s. is er weer een verenigingsmorgen in ‘De Rank’, aanvang 09.45 uur.

Verantwoording:
Via ds. J. Holtslag €39,00 voor de kerk

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 13 mei a.s. vóór 18.00 uur mailen naar:
zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Collectebonnen verkoop:
10 & 24 mei van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

a.         Collecten: 12/5 1. Diaconie: IZB, 2. Kerk

b.         Crèche 0-1 jaar: 12/5 Willemieke Goosens & Lydia Korevaar; 19/5 Linde van Houwelingen & Martine Bood

c.         Crèche 2-3 jaar: 12/5 Annemarie Marcus & Karen Holtslag; 19/5 Tanja Korevaar & Mirthe van Houwelingen

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 12/5 Daphne Zaal; 19/5 Fenne Trouwborst

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 12/5 Geen Bijbelcrèche; 19/5 Thea Verspuij, Jefta Visser & Feline van Tuijl

f.          Wegbrengen bloemengroet: 12/5 Ivonne Duijm & Rinie Groeneveld; 19/5 Fam. Glerum

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 12 mei bellen naar Fam. Kemkes, tel. 653282

h.         Gastvrouw/heer: 12/5 v.m. ???, n.m. Jeugddienstcommissie; 19/5 v.m. Adriaan van Houwelingen & Gerwold Verspui; n.m. Annemarie den Uil & Patrick Marcus

WIJK OOST

Geboren:
Dankbaar zijn Coen en Alise van Genderen (Grotewaard 43, 4225 SL Noordeloos) met de geboorte van hun zoon: Seth Ethan. Seth is geboren op 30 april. Op het geboortekaartje staat: Irreplaceable, unmistakable, incomparable, I see it all in you. So priceless (vertaling: onvervangbaar, niet mis te verstaan, onvergelijkbaar, Ik zie het allemaal in jou, zo onbetaalbaar). We feliciteren Coen en Alise van harte met de geboorte van Seth en we wensen hen Gods zegen toe.

In het ziekenhuis:
Margreet Muijlwijk-Stam (van Marlotstraat 56, 3381 CE) verblijft sinds 15 april in het ziekenhuis (de laatste weken in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem). We zijn dankbaar dat de situatie rond de zwangerschap van de tweeling stabiel is gebleven en dat ze misschien binnenkort naar huis mag. We bidden om Gods zegen voor Margreet, Corné en de kleine baby’s.

Jubilea:
Willem en Gertruda Muilwijk (Doetseweg 54, 3381 KG) hopen maandag 13 mei, 25 jaar getrouwd te zijn. We feliciteren hen en de jongens van harte met dit jubileum en wensen hen Gods zegen toe.

Donderdag 16 mei hopen Klaas en Marrie den Uil (van Brederodestraat 71, 3381 BB) 45 jaar getrouwd te zijn. We feliciteren hen en hun (klein)kinderen van harte en wensen hen allen Gods zegen toe.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

In herinnering:
Op zaterdag 4 mei hebben wij afscheid moeten nemen van ons gemeentelid Neeltje Schakel-Hakkesteegt. In de nacht van 30 april is zij gestorven in de leeftijd van ruim 86 jaar. Sinds haar trouwen op 3 oktober 1956 woonde zij met Jan Schakel op de boerderij aan de Neerpolderseweg 28. Samen hebben zij 7 kinderen mogen krijgen. Aan hen mocht zij haar zorg besteden en tegelijk hielp ze mee op de boerderij. Naast vreugde en zegen was er zorg en verdriet in haar leven. Verdriet over het verlies van kleindochter Corine, van haar man op 21 mei 2012 en van haar schoondochter Andrea. Ze had het hier erg moeilijk mee. De trouwtekst uit Filippenzen 4:6, die we tijdens de rouwdienst gelezen hebben, was veelzeggend voor haar. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. Vaak sloot ze het geloofsgesprek af met de woorden: “Daar houden we ons dan maar aan vast”.
Aansluitend aan de dienst heeft de begrafenis plaatsgevonden op de oude begraafplaats aan de Kerkweg. In de voorbede gedenken we haar kinderen en kleinkinderen.

Huwelijk:
Op vrijdag 17 mei zullen Jaco Bikker (Schelluinen) en Marianne Korevaar (Bogerd 18) in het huwelijk treden. De kerkelijke inzegening vindt plaats om 15:00 uur in de kerk. Het bruidspaar komt te wonen aan de Weteringstraat 43, 3372 CR Hardinxveld-Giessendam. We wensen Jaco en Marianne een stralende dag toe en een gezegend huwelijksleven.

Meeleven:
Allen die deze en de komende periode onderzoeken hebben te ondergaan, wensen we Gods zegen en nabijheid toe.

Uit de pastorie:
Regelmatig kunt u gemeenteleden op een mountainbike of racefiets tegen komen die in training zijn voor het kamp in de Alpen. 29 juni komt steeds dichterbij. Maar trainen in de Alblasserwaard is polderwegen met weinig hoogtemeters. Daarom traint de ploeg zaterdag op de Posbank. Kijken hoe de benen het dan doen en of ze klaar zijn voor het echte werk. Al gaan we niet alleen fietsend de berg op. Vanuit de Bijbel zullen de bergen ook ter voorschijn gebracht worden door de Bergrede en de verheerlijking op de berg. Zo bereidt het eerste kerkkamp zich voor. Als het maar geen kerkkramp wordt.
Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag