Zondag 22 september
09.30 uur: ds. M. Dubbelman, opening Winterwerk
18.30 uur: ds. L. Hoftijzer, Rijswijk (N-Br)

Bij de diensten:
Zondagmorgen hopen we de officiële start te maken van het nieuwe winterseizoen. Het gezamenlijke thema van de Giessenburgse gemeenten is: “Kom doe mee”. Na de dienst staat in “de Rank” de koffie, thee en limonade weer klaar. Verder is er voor jong en oud de mogelijkheid om met allerlei activiteiten mee te doen (spellen, muziek, creativiteit en Bijbelstudie). Allen van harte welkom en we hopen dat u meedoet!

Op het rooster voor het koffieschenken voor deze morgen staan: Erik Donk, Ken de Koning, Zwannie Kortlever & Jacoliene van Wijgerden.

Ouderavond voor ouders van catechisanten:
In andere jaren was er in januari een ouderavond. Nu willen we op dinsdag 24 september het catechisatie-seizoen starten met een avond voor de ouders van de jongeren. We hopen in te gaan op de volgende vragen: Waarom zou je je kinderen naar catechisatie laten gaan?  Wat is het doel eigenlijk?  Wat doe je als ouders, als ze geen zin hebben, of te druk zijn (want wat komt er in de huidige maatschappij veel op onze jongeren af)? We zullen verder iets vertellen over de ontwikkeling van een puber en de maatschappij waarin we leven. Daarnaast is er ruimte voor onderling gesprek en vinden we het belangrijk om ouders met elkaar in contact te brengen en elkaar te bemoedigen. Tijd: 20.00-21:30 uur (vooraf koffie). Plaats: zaal 8 van de Rank. Iedereen van harte welkom. Hartelijke groeten, Teus Visser & Ds. M. Dubbelman

Sponsorwandeling Open Doors Giessenburg:
Op zaterdag 28 september vindt de sponsorwandeling van Women to Women (Open Doors) plaats. Al een grote groep enthousiaste wandelaars heeft zich aangemeld. De opbrengst is dit jaar bestemd voor christenen in India. Voor en tijdens de wandeling zal een spreekster van Open Doors ons hier meer over vertellen. Om 9.00 uur word je verwacht in ‘De Rank’ en na de wandeling staat er rond 12.30 uur een high-tea voor jou klaar. Voor de wandeling vragen we van iedere deelnemer €15,- inschrijfgeld, dit bedrag gaat ook grotendeels naar de christenen in India. Naast het inschrijfgeld heb je de mogelijkheid tot sponsoring. Na aanmelding ontvangt u en jij meer info via de mail. U kunt nog meedoen door te mailen naar wtw.giessenburg@gmail.com of bel naar 0184-616300. Een hartelijke groet namens de werkgroep Giessenburg/Hardinxveld-Giessendam. 

Zondagsschool:
Volgende week begint het weer, de zondagsschool! Wij, de leiding zijn al druk bezig met de voorbereidingen, er verandert ook het een en ander. De uitnodigingen zijn rond gebracht. Neem ook gerust een vriend of vriendin mee. Tot volgende week!!

Club Immanuël:
Dinsdagavond, 24 september om 19.00 uur in zaal 1 van de Rank, beginnen we weer aan een nieuw seizoen. Een warm welkom aan clubleden en nieuwe clubleden. We zien uit naar een gezellige tijd met elkaar. Leiding club Immanuël. Info: Petra Timmermans 06-40412707

Basisprogramma Vorming & Toerusting:
Zondagmorgen 22 september krijgt u bij de uitgang van de kerk een flyer met het basisprogramma voor het komend seizoen aangereikt. Het woord ‘basis’ zegt het al een beetje: “het is een begin”. Sommige activiteiten zijn al vast omlijnd en voorzien van een datum. Enkele initiatieven worden al wel genoemd, maar verdienen nog definitieve uitwerking. En dan is er nog een flinke voorraad ideeën die nu nog niet opgenomen zijn, maar wellicht later nog ingevoegd worden. Meer info hierover volgt via Zaaier, nieuwsbrief en langs digitale wegen.

Zomerkampen 2020:
Na de fantastische kampen van afgelopen zomer hopen we volgend jaar weer naar Bladel en naar België te gaan! Kamp Bladel (11-14 jaar) vindt plaats van 25 juli tot 1 augustus en Expeditie Purnode (15-18 jaar) van 24 juli tot 31 juli. Dus reserveer deze data vast in de agenda!

Zingend op Weg:
Houd je ook zo van zingen? Op vrijdag 4 oktober start het altijd gezellige zangclubje ‘Zingend op Weg’. Iedereen tussen de 5 en 10 jaar is van harte welkom om met ons mee te zingen. Elke vrijdagavond oefenen we van 18.30 tot 19.15 uur in zaal 5 van De Rank. Je mag ook gerust een avondje komen kijken en luisteren naar ons. Zing je mee? Dan zien we je graag op vrijdag 4 oktober, 18.30 uur! Joyce Rietveld, Marijke de Kuiper, Ruth van Veldhuizen en Marieke de Ruiter. Info: zingendopweg@hotmail.com

Gebedskring:
Dinsdagavond 24 september a.s. komt de gebedskring bij elkaar in de Kerk, aanvang 20.15 uur. Van harte welkom.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’:
Ds. J. Holtslag zal op vrijdagavond 27 september a.s. de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Oud Papier:
De cursusavonden voor het ophalen van het oud papier komen er weer aan. Deze zijn gepland op de donderdagen 10 oktober, 13 november en 9 december 2019. Degenen waarvan de pasjes nog dit jaar en volgend jaar verlopen zijn graag contact opnemen met Jan de Jong, Wetering 25, 3381 DL, tel. 0184 652077 / 06 32295451 of per mail: janniedejong25@gmail.com. De pasjes zijn namelijk 5 jaar geldig en het is niet bekend wie er 5 jaar geleden een pasje hebben gekregen.  Even nakijken dus. Bij voorbaat dank.

Opbrengst zendingsbussen juli en augustus:
Dit was € 2.338,30 en bestemd voor het GZB-project betaalbare gezondheidszorg in Zimbabwe.

Verantwoording:
De collecte tijdens het avondmaal in Bredero’s Hof was € 38,40. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
27 september & 11 oktober van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 23 september a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):  

a.         Collecten: 22/9 1. v.m. Plaatselijk Jeugdwerk, n.m. Diaconie; 2. Kerk;  3. Deurcollecte Inventaris & Onderhoud Gebouwen

b.         Crèche 0-1 jaar: 22/9 Margreet Kwakernaak & Sija Kersbergen; 29/9 Monica Rietveld & Alieke Kemkes

c.         Crèche 2-3 jaar: 22/9 Renske Donk & Anne-Marie Meerkerk; 29/9 Lia v.d. Vlist & Sija Kersbergen;

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 22/9 Daphne Zaal; 29/9 Isa Zaal

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 22/9 Christine Vink, Linde van Houwelingen & Noa Koekkoek; 29/9 Thea Verspuij, Lidia Faro & Thijnen Verspui

f.          Wegbrengen bloemengroet: 22/9 Fam. Korevaar- Harrewijn; 29/9 Fam. V.d. Vlies- van Genderen

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 22 september bellen naar Bas de Jong, tel. 651522

h.         Gastvrouw/heer: 22/9 v.m. Corrie & Herman Visser, n.m. Annemarie den Uil & Pim Vollmüller; 29/9 v.m. Jan & Jannie de Jong, n.m. Marieke Stam & Joost Dijkgraaf

WIJK OOST

In/uit het ziekenhuis:
Mw. Cora Vermeulen-Voorsluijs (van Marlotstraat 64, 3381 CE) verblijft nog op de intensive care van het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Ondanks dat er een licht herstel zichtbaar is, blijft haar toestand zorgwekkend. Laten we blijven bidden voor haar.

Vanwege een longontsteking en een infectie moest dhr. Bas Harrewijn (Peursumseweg 27, 3381 KT) maandag 9 september worden opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Vanwege de behandelingen die hij ondergaat, is zijn weerstand laag. We zijn daarom dankbaar dat hij vrijdag 13 september weer naar huis mocht.
In maart 2018 moest dhr. Erwin Meijer (Muggenschans 1, 4254 LS Sleeuwijk) aan zijn schouder geopereerd worden. Nadien bleef hij veel pijn houden en onlangs is duidelijk geworden dat de operatie niet goed is gegaan. Woensdag 17 september is hij opnieuw geopereerd. We wensen hem Gods zegen toe.
Laten we bidden en meeleven met onze broeders en zusters.

Meeleven: In februari 2017 zijn er bij Wim Muis (Peursumseweg 22, 3381 KW) op meerdere plekken uitzaaiingen vastgesteld. Hij heeft vervolgens meerdere behandelingen ondergaan om te proberen de ziekte tot stilstand te brengen. Zijn gezondheidssituatie is vervolgens lange tijd redelijk stabiel gebleven. Helaas kreeg hij deze week te horen dat er uitzaaiingen op zijn lever zijn vastgesteld. Maandag 23 september zal hij daarom beginnen met een nieuwe serie van 10 chemokuren die hij om de drie weken zal krijgen. We zullen bidden om Gods zegen over de behandelingen en wensen Wim en Anneke Gods zegen en kracht toe.

Tenslotte: Komende zondagmorgen lezen we Exodus 35: 30-35 waarin alle Israëlieten opgeroepen worden om mee te doen om een heiligdom voor God te maken.
Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven:
Voor mw. Anneke Kaai (Neerpolderseweg 72b-038, 3381 JT) was het de afgelopen periode nog steeds spannend tijd. Voorzichtig lijkt het de goede kant op te gaan en is er dankbaarheid voor hoe het tot dusver is gegaan. Laten we voor haar bidden om genezing en een goed herstel. Ze verblijft in het Erasmusziekenhuis (Westzeedijk 361, 3015 GE Rotterdam) op kamer ng 1103.

Uit de pastorie:
Terwijl u een zwier geeft aan de start van het winterwerk door onder meer bingo, barbecue en de startzondag, verblijf ik op of aan de voet van de Mont Ventoux. Hopelijk mogen we elkaar tijdens de rest van het winterwerk veelvuldig zien bij de activiteiten van V&T of bij de catechisatie en natuurlijk tijdens de zondagse erediensten. Laten we niet vergeten om telkens weer de Heere te bidden om Zijn zegen over dit alles.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag