Predikant Wijk Oost:

 1. M. Dubbelman

tel.0184-653310

e-mail: m.dubbelman@filternet.nl

Predikant Wijk West:

 1. J. Holtslag

tel. 0184-651361

e-mail: dominee@holtslag.org

Scriba:

dhr. J. de Vogel

tel. 0184-652574

e-mail: scriba@hervormdgiessenburg.nl

Telefoonnummer Kerk: 0184-653422

Website: www.hervormdgiessenburg.nl

Kerkradio:

– via internet: www.kerkomroep.nl

– via KWR: info 0184-654920

Bezorging:

Mevr. E.M. de Groot-Slob

Tel. 0184-651546

 

 

Zondag 23 april 2017

09.30 uur: ds. M. Dubbelman, afscheidsdienst zondagsschool (beeldverbinding met ‘de Rank’)

18.30 uur: ds. T.C. Verhoef, Nijkerk

 

Zondag 30 april 2017

09.30 uur: ds. L. Lammers, Giessen-Oudekerk

18.30 uur: ds. J. Holtslag

 

Afscheidsdienst zondagsschool: Op zondag 23 april nemen 5 kinderen afscheid van de zondagsschool: Martijn Bos, Dorine Dijksman, Aron Donk, Maria Dubbelman en Jurrian Verspui. Alle kinderen van de zondagsschool worden rond 9:15 uur in het koor van de kerk verwacht, waar de leiding zal zijn. We zien uit naar een mooie dienst. Na de dienst van zondagmorgen 23 april a.s. staat de koffie en thee weer klaar in ‘de Rank’. Allen van harte welkom. Op de rooster voor deze morgen staan Hannie Prins, Hetty den Boer, Henk & Elly Verspuij.

Tentdienst: Op zondag 30 april is er weer een tentdienst voor jong en oud. Het thema dit jaar is: Samenleven (doe je niet alleen). De band LEV zal in een akoestische samenstelling begeleiden en een mini concert geven. Uiteraard spelen ze ook een lied speciaal voor de kinderen. Freek van der Brugge, de zanger van LEV, zal het thema verder toelichten. In een dorp als Giessenburg moet samenleven toch niet zo moeilijk zijn…of in je gezin….op je werk….? We hopen jullie allemaal te ontmoeten in de tent (locatie: Sportplein) om alvast een mooie start te maken met samenleven. We starten om 14.30 uur en de tent is open vanaf 14.00 uur. De toegang is gratis, er zal een collecte worden gehouden voor de onkosten. Na de dienst drinken we nog gezellig een kop koffie of wat fris. Iedereen is van harte welkom namens de kerken van Giessenburg. De evangelisatiecommissie.

Jeugddienst: Het duurt nog even, maar op 7 mei zal er weer een jeugddienst zijn. Het thema is van deze dienst is: ‘God maakt vrij’. Je kunt je afvragen of dit nodig is. We leven niet in oorlog en kennen geen slavernij. Waar zou God mij vrij van moeten maken. Maar wat betekent dat eigenlijk vrij zijn en ben je werkelijk vrij? Wees welkom en noteer de datum alvast in je agenda.

Rommelmarkt 17 juni: Zaterdag 6 mei is de laatste zaterdag om spullen te brengen voor de rommelmarkt. U kunt van 09.00 uur tot 11.00 uur uw spullen en kleding (ook schoenen) brengen op het adres Doetseweg 54a. Voor de rommelmarkt (17 juni) zijn wij ook nog op zoek naar mensen die ons willen helpen met verkopen. Lijkt je/u dit leuk?, geef je/u dan op als verkoper bij Gerard de Jong. Hebt u spullen die in de weg staan en direct weg moeten, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij komen het dan (in overleg) bij u ophalen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Gerard de Jong (tel: 0184 654920) of mailen (rommelmarkt@hervormdgiessenburg.nl).

Afrikaanse maaltijd: Graag herinneren wij u en jou aan de Afrikaanse maaltijd die gehouden wordt op D.V. 19 mei in zaal 1 van ‘de Rank’. Er zijn al aanmeldingen binnen maar er kunnen nog mensen bij. Het belooft een leuke, ontspannen avond te worden voor jong en oud. De kosten zijn € 7.50 pp en max € 25,00 per gezin. De opbrengst is voor fam. van de Grijn die in Afrika verblijven. Bij de genoemde bedragen is de hele maaltijd inclusief drinken inbegrepen. Als je er bij wil zijn, dan graag aanmelden via j.koekkoek10@kpnplanet.nl. Aanmelden kan tot en met 24 april. Allemaal van harte welkom.

Bus EO-jongerendag: Op zaterdag 10 juni 2017 vindt weer de EO-Jongerendag plaats in het Gelredome in Arnhem. Het thema van deze dag is: FEAR NOT. En met onder anderen Rend Collective belooft het een mooi feest te worden! Net als de afgelopen jaren zal er weer een bus vertrekken vanuit Giessenburg. Wil je met de bus mee, dan moet je je opgeven! Dat kan als volgt: 1) Stuur een mail naar: jeugdwerkgiessenburg@gmail.com 2) Vermeld je naam / namen en daarbij behorende mailadres(sen). 3) Vermeld ook je mobiele telefoonnummer!

Heenreis: zaterdag 10 juni om 10:00 uur vanaf het Tilplein, Giessenburg. Terugreis: vanuit Arnhem ’s avonds na afloop om 22:00 uur. Kosten: € 15,- p.p. voor een retourtje. Contant betalen voor het instappen! LET OP: je kaartje voor de EOJD / stadion moet je zelf regelen !!!

De waarde van het boekwinkeltje: Tja, wat is dat nou weer voor een rare titel. Inderdaad, het winkeltje is gratis in de Rank gevestigd, de boeken zijn gratis verkregen… dus hoe kan je nou spreken over waarde? Of toch?! Waarde kan ook ontleend worden aan het nut en/of aan het plezier dat mensen er aan beleven. En dan blijkt die waarde er wel zeker te zijn! Het is in het boekwinkeltje meer en meer “een drukte van belang”. Mensen blijven maar boeken aanleveren om ter verkoop aan te kunnen bieden. De belangstelling voor lezen, voor boeken lijkt zelfs toe te nemen… Dat alles is ook terug te zien in de cijfers. Na de tellingen over maart klonk er een (denkbeeldige) collectieve vreugdekreet op vanuit de vrijwilligersgroep, want de mijlpaal van 25.000 verkochte boeken bleek overschreden! Eerlijk gezegd is dat een aanname waarbij een gemiddelde verkoopprijs van 1 euro per boek aangehouden wordt. Heel secuur kunnen we zijn over de financiële opbrengst / waarde die per 30 maart maar liefst € 25.036,15 bedraagt. De openstaande lening voor de nieuwe Rank wordt mede hierdoor stukje bij beetje verkleind. Alle betrokkenen: Bedankt!

Gebedskring: Dinsdagavond 25 april bent u en jij weer van harte welkom in de kerk, aanvang 20.15 uur.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’: De leden van de vrouwenvereniging worden op woensdag 26 april a.s. verwacht in ‘de Rank’, aanvang 09.45 uur.

Maandsluiting ’Bredero’s Hof’: Op vrijdag 28 april a.s. zal de heer W.J. van Iperen de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Oud Papier: Vrijdag 5 mei a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn Erik de Bruijn, Henk Kersbergen, Gerard Kemkes, Niels Bongers, Wim in ’t Veld (sr.), Arie den Boer, Henk Pierhagen, Bart van Genderen en Onno den Toom.

Verantwoording: De avondmaalscollecte in Bredero’s Hof op 14 april heeft € 43,20 opgebracht. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop: Vrijdag 28 april & 12 mei van 18.30 – 20.00 uur in ‘de Rank’.

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 1 mei a.s. vóór 18.00 uur mailen naar:zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp

(Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering ‘de Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 651069.

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel

(scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):

 1. Collecten: 23/4 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen; 30/4 1. Diaconie: HGJB, 2. Kerk
 2. Crèche 0-1 jaar: 23/4 Teresia den Boer & Lia v.d. Vlist; 30/4 Jennina Zwijnenburg & J.O.; 7/5 Monica Rietveld & Erica Stam
 3. Crèche 2-3 jaar: 23/4 Annemieke Aalbers & Ellen de Vogel; 30/4 Willeke Faro & Jacqueline van Wijk; 7/5 Marieke Kool & Jennina Zwijnenburg
 4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 23/4 Rachel Terlouw; 30/4 Aniek Visser; 7/5 Daphne Zaal
 5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 23/4 Geen Bijbelcrèche; 30/4 Nadine in ’t Veld, Marit Visser & Maureen van Pelt; 7/5 Dianne de Looff, Aniek Visser & Teresia den Boer
 6. Wegbrengen bloemengroet: 23/4 Fam. Schippers; 30/4 Fam. P. van Dijk, 7/5 Jannie & Arie de Jong
 7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 23 april naar Bas de Jong, tel. 651522 en op zondag 30 april naar Arie den Boer, tel. 651673
 8. Gastvrouw/heer: 23/4 v.m. Jannie de Groot & Gerwold Verspui, n.m. Annemarie den Uil & Rian Faro; 30/4 v.m. Marleen van Houwelingen & Wilma Troost, n.m. Anke Buchner & Yvonne Muilwijk; 7/5 v.m. Tineke Vollmüller, Yvonne Muilwijk & Dianne de Looff, n.m. Jeugddienstcommissie
 9. Zondagsschool: 23/4 Afscheidsdienst

 

WIJK OOST

Overleden: Woensdagmiddag 12 april overleed dhr. Cornelis Boer (Dorpsstraat 7, 3381 AD). Hij is ruim 97 jaar oud geworden. Na de oorlog trouwde hij in 1949 met mw. D. Boer-de Jager. De eerste jaren woonden zij in Bleskensgraaf. Daarna keerden zij terug naar de ouderlijke boerderij aan de Neerpolderseweg. De laatste periode van zijn leven woonde hij met zijn vrouw aan de Dorpsstraat 7. Ondanks de hoge leeftijd van hun beiden en hun langzaam afnemende gezondheid, lukte het om hier te blijven wonen. Enkele dagen voor hun 68 jarig huwelijksjubileum op 30 maart, was de gezondheid van dhr. Boer zo sterk achteruit gegaan, dat hij moest verhuizen naar verpleeg- en verzorgingshuis Swinhove te Zwijndrecht. Dinsdag 18 april is de rouwdienst hier in de kerk gehouden. Centraal in de dienst stond de tekst die boven de rouwkaart stond: Psalm 103: 1 Loof, loof den HEER’, mijn ziel, met alle krachten; Aansluitend hebben we dhr. Boer begraven op de begraafplaats aan de C.M. van Houwelingweg te Giessenburg. Laten we bidden voor mw. Boer die nu alleen verder moet. We wensen haar en de kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods zegen toe.

Huwelijksjubileum 1: Dhr. T. Korevaar en mw. A. Korevaar-Spruijtenburg (Vlietweg 3, 3381 LS) waren woensdag 19 april 45 jaar getrouwd. Als gemeente feliciteren we hen van harte met dit jubileum en wensen we hen en hun (klein)kinderen Gods zegen toe.

Huwelijksjubileum 2: Dhr. F. van Houwelingen en mw. M.C. van Houwelingen-Boven (Dorpsstraat 2, 3381 AG) hopen woensdag 3 mei 40 jaar getrouwd te zijn. Als gemeente feliciteren we Frans en Margreeth van harte met deze mijlpaal. We wensen hen en hun (klein)kinderen Gods zegen toe.

Huwelijksjubileum 3: Dhr. P. Tromp en mw. D.A. Tromp-de Haas (Taets van Amerongenstraat 8, 3381 AZ) hopen donderdag 4 mei, 45 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren Pleun en Ditsy van harte met dit jubileum en wensen hen en hun (klein)kinderen van harte Gods zegen toe.

Huwelijk: D.V. vrijdag 19 mei hopen Gerald de Hoop (Lekdijk 3, 4235 VK Tienhoven) en Mariska de Kuiper (Johan de Kreijstraat 18, 3381 DG) te gaan trouwen. Zij willen elkaar het Ja-woord geven om 14:00 uur in Kasteel Wijenburg, Voorstraat 2, 4054 MX Echteld. Gods zegen over hun huwelijk willen zij vragen in de Sint Jan de Doperkerk, Ooisestraat 1, 4054 ML Echteld. De aanvang van de dienst is 19:30 uur en iedereen is van harte welkom. Hun toekomstige adres wordt: Vijf Akkers 3, 4235 AJ Tienhoven. Als gemeente wensen we Gerald en Mariska een mooie dag en Gods zegen over hun huwelijk toe.

Tenslotte, Volgende week hopen wij van maandag 24 april tot zaterdag 6 mei met vakantie te zijn. Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met ds. Holtslag.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Huwelijk: Op 28 april hopen Michel de Kreij en Marina Muilwijk (voorheen Prins Bernhardlaan 31) in het huwelijk te treden. Zij zullen elkaar het Ja-woord geven om 12:00 uur in de Schaapskooi van Ottoland. De kerkelijke inzegening vindt plaats om 15:00 uur in de Hervormde kerk van Hoogblokland. Het adres van het bruidspaar is Boterbloemstraat 19, 4221 LS Hoogblokland. We wensen Michel en Marina en allen rondom hen een schitterende dag, maar bovenal Gods zegen over hun huwelijk.

Uit de pastorie: Afgelopen zondag hebben we een begin gemaakt met het lezen uit dat prachtige hoofdstuk 1 Korinthe 15. Zondagavond 30 april lezen we verder en dan de verzen 12-34. Het gaat over de opstanding van Jezus en de zin van preken en geloven. Maar ook over dopen voor de doden. Wat bedoelt Paulus hiermee?

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag