Zondag 24 maart
09.30 uur: ds. M.W. Westerink, Langerak
18.30 uur: ds. J. Holtslag

Beroep ds. Holtslag:
Ds. Holtslag heeft voor het, door de wijkgemeente Meentkerk van de hervormde gemeente in Huizen op hem uitgebrachte beroep, bedankt. Laten we in ons gebed bidden om rust in het door hem genomen besluit en ook voor de gemeente in Huizen dat zij spoedig een herder en leraar mogen vinden.

Gemeenteavond:
Maandagavond 25 maart van 18.00 (inloop vanaf 17.30 uur). Gezellig met elkaar een hapje eten gevolgd door een avondprogramma dat om 19:30 uur begint. Als u liever thuis eet, bent u ook van harte welkom voor alleen het avondprogramma. Rond 21:00 uur is het programma klaar en daarna is er nog een gezellig samenzijn. Meer info: maureenvanpelt@outlook.com.

Jaarfeest club Immanuel: Iedereen is van harte welkom op het jaarfeest op dinsdag 26 maart in de Rank in Giessenburg van 19.00 uur tot 20.30 uur.

Gebedskring: U en jij zijn van harte welkom om de gebedskring op dinsdagavond 26 maart a.s. te bezoeken. De kring komt bijeen in de kerk, aanvang 20.15 uur.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’: Mw. Rianne Buijserd zal op vrijdagavond 29 maart a.s. de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Zou je dat wel doen?! Naast veel instemming en flink wat inschrijvingen komen er ook kritische reacties op de uitnodiging voor de cursus over christelijke mindfulness. Dan klinkt het: “De bron is onzuiver (men doelt op de boeddhistische oorsprong), dus daarmee de hele mindfulness!”. We dienen inderdaad voorzichtig te zijn met ideeën waar ‘onchristelijke labels en filosofieën’ aan hangen. Echter, we kunnen het ook anders zien. Wellicht een hele omslag, maar denk hier eens over na: “Mindfulness is uitgevonden door God”. Dat is ook het betoog van schrijver en theoloog Philip Troost. Hij doelt hiermee op de Bijbelse principes zoals rust vinden voor je ziel, je gedachten voeden met dat wat puur is, leven vanuit vrede en liefde. Regelrecht onderwijs van Jezus, Paulus, David en Salomo. De vraag is misschien dan ook wel niet of er zoiets als christelijke mindfulness bestaat, maar eerder: hebben christenen waardevolle Bijbelse levenslessen laten liggen. Zou het kunnen dat er belangrijke principes in ons leven te herontdekken en toe te passen zijn, die wij als westerse christenen uit het oog verloren zijn? Levenswetten die kloppen met wie God is en met wat de Bijbel zegt? Nou, laten we het dan toch maar doen! Dat met elkaar nadenken en spreken over dit onderwerp gedurende twee avondsessies op DV 4 april en 15 mei. Philip Troost zal de sessies leiden en gebruikt hierbij (2e avond) als leidraad het door hem geschreven boek “Mindful met Jezus”. Wil je deelnemen? Vooraf aanmelden is gewenst: vt@hervormdgiessenburg.nl. Deelname is kosteloos. Aanvang 20:00 uur in de Rank in Giessenburg.

Passie/Paasmiddag: Voor de ouderen wordt er weer een paasmiddag met broodmaaltijd gehouden op D.V. vrijdag 12 april. De middag begint om 15.00 uur in ”de Rank”, de zaal gaat om 14.30 uur open. Het thema van deze middag is: “Hij voor mij ”. Ds. Dubbelman hoopt medewerking te verlenen en na de pauze komt dhr. Ed Bohré iets vertellen over het werk van vereniging Exodus. Binnenkort komen de HVD-wijkdames bij u langs met de uitnodiging.

Bijbelcursus: De ETS-Bijbelcursus helpt mensen de Bijbel beter te leren kennen, begrijpen, toe te passen en te groeien in geloof. In de lessen wordt onder meer aandacht besteed aan de achtergronden, context, thema’s, moeilijke passages, hoofdlijnen van elk Bijbelboek en probeert de Bijbelse boodschap te betrekken voor het leven van elke dag. De inhoud van de cursus is verdeeld over 4 cursusjaren waarin alle Bijbelboeken aan bod komen. Meestal wordt per les één Bijbelboek behandeld. De lessen vinden plaats op de tweede en vierde woensdag van de maand, van 19:30 uur tot 22:00 uur, op de volgende locatie: Hervormd Centrum, Wilhelminastraat 6a, Groot-Ammers. De lessen Oude Testament worden verzorgd door Hermineke Vonk en de lessen Nieuwe Testament door Steven Verhorst. Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om in de maanden april en mei vrijblijvend een les bij te wonen. Aanmelden via: www.evangelisch-college.nl/ets-open-dagen.

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 25 maart a.s. vóór 18.00 uur mailen naar:

zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Verantwoording diaconiecollecten: De diaconiecollecten hebben in februari het volgende opgebracht: Project 1027 “Medische zorg voor leprapatiënten in Nepal” (3/2) € 651,10, SZOS (10/2) € 614,00, Stichting Exodus (24/2) € 659,45, De algemene diaconiecollecte op 17/2 heeft € 695,08 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gaven.

Collectebonnen verkoop: 22 maart & 12 april van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

a.         Collecten: 24/3 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen

b.         Crèche 0-1 jaar: 24/3 Karen Holtslag & Lia v.d. Vlist; 31/3 Sija Kersbergen & Marjanne de Hoop

c.         Crèche 2-3 jaar: 24/3 Willeke Faro & Willemieke Goosens; 31/3 Febe Troost & Lotte van Genderen

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 24/3 Hanna de Kuiper; 31/3 Imke van Houwelingen

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 24/3 Dianne de Looff, Hannah van Veldhuizen & Fenne Trouwborst; 31/3 Geen bijbelcrèche

f.          Wegbrengen bloemengroet: 24/3 Fam. Pesselse; 31/3 Fam. Bohré

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 24 maart bellen naar: Piet Donk, tel. 652670

h.         Gastvrouw/heer: 24/3 v.m. Betty van Oenen & Annemarie Verspuij, n.m. Rian Fao & Annemarie den Uil; 31/3 v.m. Bartje & Hidde de Boer, n.m. Theo Terlouw & Pim Vollmuller

WIJK OOST

Uit het ziekenhuis: Dhr. Cees van Vianen (van Marlotstraat 27, 3381 CD) moest maandag 18 maart voor onderzoek opgenomen worden in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. We zijn dankbaar dat er geen verontrustende dingen zijn gevonden en hij de volgende dag weer naar huis mocht. We wensen hem Gods zegen toe.

Verhuisd: Mw. Gerdina Hak is van de begane grond naar de 2e verdieping verhuisd. Haar nieuwe adres is nu: De Fontein, Gildenweg 76 L, 4204 GJ Gorinchem. We wensen haar Gods zegen toe in haar nieuwe appartement.

Tenslotte: Vanwege de verplichte nascholing voor predikanten hoop ik donderdag 28 maart voor een studieweek naar Amerika te vertrekken. Met een groep van ongeveer 15 predikanten bezoeken we de eerste drie dagen de kerk van Tim Keller in New York en daarna reizen we door naar Indianapolis voor de jaarlijkse conferentie van “the Gospel Coalition”. Deze conferentie wordt georganiseerd door voornamelijk Amerikaanse theologen, maar wordt bezocht door predikanten uit heel de wereld. Deze Gospel Coalition heeft ook een Nederlandse website die de moeite waard is: www.tgcnederland.nl

Donderdag 4 april hoop ik weer thuis te komen. Bij vragen of problemen gedurende mijn afwezigheid kunt contact opnemen met ds. Holtslag. Ik wens U allen Gods zegen en kracht toe.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven: Van harte wensen we eenieder Gods zegen en kracht toe, wanneer zorgen en moeite als een zware last op de schouders drukken.

Uit de pastorie: Hoe komt het dat jij gelooft? Met deze vraag wil ik zondagavond de dienst beginnen. Een vraag die eenvoudig te koppelen is aan de synodevergadering die 400 jaar geleden plaats vond van 1618-1619 in Dordrecht en die naar boven komt in Johannes 12 vers 37 en 39. Is geloof een keuze of een gave van God of is er nog een andere mogelijkheid. Hieraan mag de vraag naar de heiligheid gekoppeld worden. Als ik geloof, welke plaats heeft het geloof dan in mijn leven en hoe werkt het daar in door. Zo blijken oude vragen een actueel thema te zijn. Het gehele Bijbelgedeelte is Johannes 12:37-50.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag