Zondag 6 december:
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. M. Dubbelman, jeugddienst

Bij de diensten:
De avonddienst is een jeugddienst met als thema: Prove it! Kun je bewijzen dat het christelijk geloof waar is?

Waarom zou je in (een) God geloven? In Nederland geloven veel mensen niet meer in het bestaan van God. Wat zijn de redenen om het geloof vaarwel te zeggen en welke argumenten zijn er om juist wel in Hem te geloven?

Diaconiecollecte voor de Herberg:
De opbrengst van de diaconiecollecte is deze week bestemd voor het pastoraal diaconaal centrum De Herberg in Oosterbeek. De Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.pcdeherberg.nl. Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Break in de week:
Aqua Viva – we weten natuurlijk allemaal meteen waarover het gaat! En, weinigen zullen haperen als de vraag “Wie is de dirigent” gesteld wordt. Maar weet u ook nog welke manspersoon de huidige muzikaal leider voorging? Wel, deze ‘vroegere’ persoon levert een muzikale bijdrage aan de uitzending die de gebedsgroep op woensdag 9 december vanaf 19:15 uur zal verzorgen. Niet zonder reden worden we vanuit de Bijbel opgeroepen om het gebed een belangrijke plaats te geven in ons geloofsleven. Door af te stemmen op het WijzijnHG kanaal op YouTube nemen we in feite deel aan de gebeden van de gebedsgroep. Aanbevolen!

Inzameling voor voedselbank: Het inleveren van (houdbare) producten voor de kerstpakketten en de DE-bonnen (liefst gebundeld met vermelding van aantal punten) voor koffie en thee kan vanaf 4 december tot maandagmorgen 14 december in de daarvoor bestemde dozen in de hal van de Rank (tijdens opening van de boekwinkel) en rondom de diensten in de kerk (bij ingang kerktoren) of dagelijks aan de Bovenkerkseweg 3a.

Omzien naar elkaar: Andermaal is er een extra bezoekronde aan de ouderen van onze gemeente. Door de HVD leden wordt in deze periode met een fraaie kaart een bemoedigende groet overgebracht  in combinatie met een (sint)attentie en het adventsblad van Lichtspoor. Evenzeer willen we aandacht voor elkaar houden door een telefoontje, een berichtje of waar mogelijk een bezoek. De boodschappenservice of andere hulp is, waar nodig en gewenst, altijd mogelijk. U kunt dat aan elkaar doorgeven. Te benaderen adressen hiervoor zijn ook: Coördinatiepunt Bezorgservice: Ine van der Laar (06) 19 472 143 of mail naar: ine@vanderlaar.com De diaconale hulpdienst: 0184-651388 of hulpdienstgiessenburg@gmail.com Bij andere vragen of hulp kunt u terecht bij de diakenen (zie adressen op de site), of via 06-12762100 en diaconie@hervormdgiessenburg.nl.

Kleurrijk: Nog eventjes geduld … het is bijna zover! In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan de definitieve vorm en inhoud van de nieuwe Liedbundel die we als kerk willen gaan gebruiken. Liederen, formulieren, indexen, toelichtingen; het wordt allemaal opgemaakt en samengevoegd tot één geheel. Al diverse keren hebben onze predikanten in de diensten een lied uit ‘Kleurrijk’ laten zingen. Nu nog vanaf de Nieuwsbrief of online op het scherm; binnenkort in jouw/uw eigen bundel! We verwachten dat de bundel eind dit jaar gedrukt zal worden, en vervolgens binnen de gemeente kan worden verspreid. Zodra er meer bekend is over de verspreiding, laten we weer van ons horen! De Werkgroep Lied en Eredienst

Gebedskalender: De nieuwe Gebedskalender ligt a.s. zondag, 6 december in de kerk en in de Rank voor u en jou klaar. De kalender ligt ook in het boekwinkeltje en is te lezen op de site van de kerk. Schroom niet om meerdere exemplaren mee te nemen ook voor andere geïnteresseerden. Voor het aanleveren van gebedspunten via de mail is het adres: annemarieverspuij@live.nl. U kunt ook gebedspunten doorgeven door het te noteren in een schrift dat u kunt vinden bij de folders in de Rank.

Als kerst niet in je hart zit zul je het ook niet onder de boom vinden (Visje)

VrouwenBijbelstudie: Op DV dinsdag 8 december en donderdag 10 december hopen wij u weer te ontmoeten rondom de studie over Elisa. Met hst. 8 “De laatste vijand overwonnen” sluiten we deze studie af. Het einde van de geschiedenis van Elisa: Geen droevig einde maar een machtig slot. Omdat het ons zicht geeft op een machtig God!

Zoals altijd staat de koffie weer klaar om 9.00 uur en beginnen we om 9.15 uur terwijl de afsluiting tegen half 12 zal zijn. We hopen van harte dat het deze keer door kan gaan. Opgave blijft echt noodzakelijk. Dit kan weer via te. 0184-659057 of frida.bogerd@gmail.com Maar laat je hierdoor niet weerhouden om te komen! Van harte welkom om met ons mee te denken. Hopelijk tot dinsdag of donderdag.

Elders verblijvende gemeenteleden: We vermelden de adressen van de gemeenteleden die buiten het dorp worden verpleegd zodat u en jij blijk kan geven van verbondenheid door het sturen van een groet uit Giessenburg.

In Tiendwaert (Jupiterstraat 2, 3371 TE Hardinxveld-Giessendam) verblijven:

 • – Mw. M.H. van der Pijl – Golverdingen, afd. Den Bout
 • – mw. A.E. van Beest – Visser ( kamer 34)

In Woon- en zorgcentrum De Lange Wei, Rembrandthof 85, 3372 XV Hardinxveld-Giessendam:

 • – mw. M.A. van Weelden – van ’t Hoog (kamer 169)
 • – Fam. C. Boogaard-Bouwman (kamer 47)
 • – mw. J. den Ouden – Brouwer (kamer 131)
 • – Mw. S. Wijnja – Zeilstra, (kamer 139)
 • – Mw. M. Dame-Lemmen, (kamer 451)
 • – Mw. E. van Dijk – Rochat (kamer 119)

In ASVZ: ‘De Merwebolder, Sliedrecht.

 • – Willem Jasper Hardendood, Touwbaan 17, 3363 WB
 • – Klazina van Bruggen, Spoelmaker 3, 3363 WH

Overige plaatsen:

 • – Mw. J. Harrewijn-Versluis (kamer 008), Woon- en zorgcentrum “Pedaja”, Claversweer 1, 3371 PR, Hardinxveld-Giessendam
 • – Mw. C.P. van Hoorne-Muijlwijk, Woon- en zorgcentrum “Open Vensters”, 216, Prinses Marijkeweg 34, 4233 HM Ameide
 • – Dhr. D. IJzerman, Waerthove, De Alblas, Kerkbuurt 200, 3361 BM Sliedrecht
 • – Mw. D. Boer- de Jager, Parkzicht, Reigerlaan 36, 3362 PE Sliedrecht
 • – Joke Slob, Matthijs Marijke, Sluis 1. 3381 DK Giessenburg
 • – Lidewij Hardendood, : ‘De Merwebolder Zeeldraaier 7, 3363 WD, Sliedrecht
 • – Gerdina Hak, De Fontein, Gildeweg 76 L, 4204 GJ Gorinchem
 • – Hans Donk, Wijnkoperstraat 94L, 4204 HK
 • – Sitska Ouwerkerk, Nieuwstad 207 A, 4201KW,
 • – Mw. A.C. Verhoeven-Harrewijn, Woonzorgcentrum “De Zes Molens”, Kamer 40, De Zes Molens 2, 4223 SC Hoornaar
 • – Dhr. T. de Vos, de Dr. Mr. W. v/d Bergstichting, Zwarteweg 20, 2201 AC, Noordwijk
 • – Mw. C.W. van den Berg-Michielse, Verpleeghuis “De Nassau-Odijckhof” Nassau-Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen-Rijsenburg
 • – Mw. G. Timmer – Versluis, Heuvel 3, 2977 XH Goudriaan

Kerstpost Giessen-Oudekerk: U kunt dit jaar uw post door ons laten bezorgen voor € 0.50 per kaart. Goedkoop en u steunt een goed doel! De opbrengst is bestemd voor :onderhoud van onze kerk (Giessen-Oudekerk). De post wordt rondgebracht in Giessen- Oudekerk, Giessenburg, Hardinxveld- Giessendam, Ottoland, Goudriaan, Brandwijk, Molenaarsgraaf en Bleskensgraaf. U kunt de kaarten met envelop met uw geld inleveren tot 16 dec. bij: Wil den Toom, van Marlotstraat 35 of Sofie den Hartog, Bogerd 48. Info Liesbeth Heikoop: 0184-652032

Gebedskring: Dinsdagavond 8 december a.s. komt de gebedskring bij elkaar in de kerk, aanvang 20.15 uur. Van harte welkom.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’: De leden van de mannenvereniging worden op woensdagmorgen 9 december a.s. weer verwacht voor de tweewekelijkse bijeenkomst in ‘De Rank’, aanvang 09.45 uur. De heer W. Kwakernaak zal de inleiding verzorgen (1 Tim. 5 1-25).

Verkoop Collectebonnen: Op vrijdagavond 18 december a.s. is er weer een verkoop van collectebonnen in de Rank met daarbij ook de mogelijkheid om collectebonnen in te leveren. Zoals gebruikelijk van 18.30 – 20.00 uur.

Verantwoording: Via de H.V.D. is € 50,00 ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank

Verantwoording diaconiecollecten: De diaconiecollecten hebben in de afgelopen maanden het volgende opgebracht: Voorjaarszending: € 653,50, SDOK: € 473,80, Voedselbank: € 72,50, Open Doors: € 760,00, Eleos: € 861,70, IZB: € 530,00, Woord en Daad: € 109,50, Bright Star Education: € 257,10, Dabarwerk: € 335,00, Zilt: € 248,64, IZB: € 240,50, Naar House: € 389,00, Exodus: € 230,00, Medische Zending: € 182,50, HGJB: € 453,72. Hartelijk dank voor uw gaven.

Kopij ‘Zaaier’: Graag uiterlijk maandag 7 december a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

Collecten: 6/12 1. Diaconie: De Herberg, 2. Kerk

Kinderoppas 0-3 jaar: 6/12 Corine Terlouw & Maria Dubbelman; 13/12 Febe Troost & Berit Donk

Bijbelcrèche: 6/12 Annelise Dijksman & Marit Visser; 13/12 Annelies Klop & Sven Vink

Wegbrengen bloemengroet: 6/12 Fam. den Boer- Heijkoop; 13/12 Fam. Vonk- van Dam

Bent u aan de beurt om op zondag de bloemengroet te bezorgen wilt u dan zelf de bloemen op zaterdag ophalen bij bloemist Klimop aan de Dorpsstraat.

Gastvrouw/heer: 6/12 v.m. Rian Faro & Jeanet van Bruchem, n.m. Arie van Houwelingen & Patrick Marcus; 13/12 v.m. Dinella Visser & Anke Buchner, n.m. Dick & Yvonne Muilwijk

 

WIJK OOST

In het ziekenhuis: Dhr. Bas de Hoop (Peursumseweg 65, 3381 KT) is vrijdag 27 november met hoge koorts opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Hij bleek een bloedvergiftiging te hebben. We zijn dankbaar dat hij maandag 30 november weer naar huis mocht komen om daar verder te herstellen. We wensen hem Gods zegen toe.

Mw. Anneke van Genderen-Bode (Muisbroekseweg 16A, 3381 KN) kwam maandagmorgen 30 november ongelukkig ten val en brak daarbij haar heup. Dezelfde dag is zij hieraan geopereerd. De volgende dag, 1 december, mocht zij weer naar huis. We wensen haar Gods zegen bij het herstel.

Huwelijksjubileum: Dhr. P. Overduin en mw. T. Overduin-Wijnja (Dorpsstraat 28, 3381 AG) hopen woensdag 9 december, 45 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren Piet en Tineke en hun (klein)kinderen van harte met dit jubileum en wensen hen Gods zegen toe.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven: In gedachten en in de voorbede zijn we verbonden met allen die zware tijden doormaken. Gods zegen en kracht gewenst.

Zondagmorgen: Soms brengen twee woorden de gedachten al bij kerst. Het lezen van Job 39 veroorzaakte dit bij mij. We lezen zondagmorgen Job 39:1-15. Maar ook Jesaja 1:1-20, waarin dezelfde twee woorden terugkomen. Trouwens ook in het kinderlied en in de Tien geboden. Welke twee woorden dit zijn? Onderzoek de Schriften.

Uit de pastorie: Onlangs luisterde ik de ongelooflijke podcast, waarin David Boogerd sprak met de populaire rapper Typhoon. Openlijk sprak hij over zijn geloof. Hij zei ook dat hij rond zijn burn-out het moeilijk vond om hulp te vragen. Een opmerking die bij mij is blijven hangen. ‘Ikke zelluf doen’ zit er van jongs af aan in. Maar laten we niet koppig zijn als een ezel. Er is niets mis met hulp vragen. Aan elkaar en aan de Heere God.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag