Zondag 9 september 2018
09.30 uur: ds. M. Dubbelman, voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. J. Holtslag

Bij de diensten:
Komende zondagmorgen hopen we ons voor te bereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. De schriftlezing is Jakobus 3: 7-12 waarin het gaat over de kracht en invloed van onze woorden.

Heilig Avondmaal:
Na afloop van de dienst komende zondagmorgen zullen er weer dagboekjes gereed liggen ter voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 16 september a.s.  Eventuele vragen/zorgpunten rondom de komende avondmaalsviering kunt u bespreken op dinsdag 11 september van 19:00 tot 19:30 uur in de pastorie aan de Heul 34.

Diaconiecollecte voor stichting Exodus:
De opbrengst van de diaconiecollecte is deze week bestemd voor de stichting Exodus. Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen. Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk.  Meer informatie over het werk van Exodus kunt u vinden op www.exodus.nl. Binnen onze gemeente is een aantal vrijwilligers werkzaam voor de Vereniging Exodus Nederland. Steunt u hen door uw gebed en gaven. Van harte aanbevolen!

Doopdienst: De eerstvolgende doopdienst is D.V. zondag 7 oktober. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit aangeven bij hun wijkpredikant.

Informatie Bijbelkringen en V&T:
Komende zondag 9 september zal een informatiebrief m.b.t. de Bijbelkringen worden uitgedeeld. De zondag er op, DV 16 september, zal een flyer met het basisprogramma voor Vorming en Toerusting verspreid worden.

Vanuit de commissie V&T een hartelijke aanbeveling om door te nemen en vervolgens deel te nemen…

Gebedskring:
U wordt van harte uitgenodigd om dinsdag 11 september met ons mee te bidden. We beginnen om 20:15 uur. Natuurlijk bidden we allen thuis ook, maar het is heel belangrijk om als gemeente samen te bidden. Voor de gemeente, ons land, de wereld en onze vervolgde broeders en zusters. Ook loven en danken we God. Hartelijk welkom.

Zomerkampen 2019:
Na de fantastische kampen van afgelopen zomer hopen we volgend jaar weer naar Bladel en naar België te gaan! Kamp Bladel (11-14 jaar) vindt plaats van 20 juli tot 27 juli (week 1 van de schoolvakantie) en Expeditie Purnode (15-18 jaar) van 26 juli tot 2 augustus  (week 2 van de schoolvakantie). Dus reserveer deze data vast in de agenda! Team Bladel en Team Expeditie Purnode

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
Woensdagmorgen 12 september a.s. komen de leden van de vrouwenvereniging bij elkaar in zaal 4 van ‘De Rank, aanvang 09.45 uur.

Verantwoording:
Door een paar gemeenteleden is oud ijzer gespaard. Opbrengst € 27,00. Hartelijk dank.

Van de kerkrentmeesters:
In de maanden juni en juli mochten we respectievelijk de volgende collectegaven ontvangen: Voor de gewone collecten: € 2.289,12 en € 2.844,99 en voor de extra collecten: € .1061,27 en € 1.320,71. Alle gevers hartelijk dank.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 10 september a.s. vóór 19.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij A. Overduin, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 9/9 1. Diaconie: St. Exodus, 2. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 9/9 Marieke de Ruiter & Linda de Bruin; 16/9 Manuele Slob & Anne-Marie Meerkerk
  3. Crèche 2-3 jaar: 9/9 Alieke Kemkes & Margriet Kooijman; 16/9 Lydia Korevaar & Margreet Kwakernaak
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 9/9 Naomi de Jong; 16/9 Marit Visser
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 9/9 Ellen de Vogel, Noa Koekkoek & Ruth van Veldhuizen; 16/9 Margreet van Genderen, Mirthe van Houwelingen & Fenne Trouwborst
  6. Wegbrengen bloemengroet: 9/9 Fam. den Boer- Heijkoop; 16/9 Fam. Vonk- van Dam
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 9 september bellen naar Fam. P. Donk, tel. 652670
  8. Gastvrouw/heer: 9/9 v.m. Jeanet van Bruchem & Leo Timmer, n.m. Yvonne & Dick Muilwijk; 16/9 v.m. Dinella Visser & Siebold Freeke, n.m. Arie van Houwelingen & Dianne de Looff

 

WIJK OOST

Uit het ziekenhuis: Dhr. Piet van Selm (Schuitenmakersweg 7, 3381 LK) is donderdag 30 augustus thuis gekomen uit het ziekenhuis. We zijn dankbaar dat de operatie goed gegaan is en het herstel voorspoedig gaat. We wensen hem en Corine Gods zegen toe.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

 

WIJK WEST

In herinnering: Een bericht is ontvangen van het overlijden van Jilles van Mourik (Neerpolderseweg 72B-7) op 31 augustus. Hij mocht 91 jaar worden. Sommigen zullen hem kennen van de ouderenvieringen rond kerst en Pasen. Deze bezocht hij nadat hij na ongeveer 70 jaar voor het eerst met kerst 2015 weer in een kerk geweest was. Met dankbaarheid kijk ik terug op de ontmoetingen in de afgelopen jaren en de gesprekken die we mochten voeren. De afscheidsdienst was in besloten kring. In de voorbede gedenken we zijn kinderen, klein en achterkleinkinderen.

Meeleven: In het bijzonder willen we als gemeente hen gedenken in de voorbede die moeilijke en zware tijden kennen. Laten wij hen niet vergeten.

Uit de pastorie:  Komende zondagavond lezen we voor het laatst over koning Hizkia. We leren hem verder kennen als een naïeve en gemakzuchtig persoon. Misschien opnieuw wel veel herkenning. U kunt het alvast lezen in 2 Koningen 20:12-21.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag