Zondag 10 februari
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. M. Dubbelman

Doopdienst:
De eerstvolgende doopdienst is D.V. zondag 3 maart. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit aangeven bij hun wijkpredikant.

Kaarten:
Bij de ingang van de kerk liggen weer kaarten waarop u uw naam kunt zetten. Dit ter bemoediging van vervolgde Christenen. Deze mensen hebben allemaal een trauma te verwerken doordat zij zijn mishandeld of omdat hun familie is vermoord door extremistische moslims en/of islamitische Fulani-herders. Ze hebben veel steun aan hun geloof, maar kunnen onze bemoediging goed gebruiken. Bidt u mee?

Gemeenteavond:
Voor alle leden, jong en oud, in de Rank op donderdagavond, 14 februari. Diverse aspecten komen aan de orde. Het programma is als volgt:
19.15 – 19.30 uur: Inloop met koffie, thee.
19.30 – 21.00 uur: Plenair gedeelte in zaal 1 met opening, themablok “diaconaal gemeente zijn” waarin gemeenteleden vertellen over diaconale praktijken, info Kerkrentmeesters en info van werkgroep “Het lied in de eredienst”.
Vanaf 21.00 uur: Tijd voor een (2e) kop koffie, ontmoeting en de “Informatiemarkt” met o.a.(interactieve) mogelijkheden bij V&T, de zendingscommissie, diaconie en Kerkrentmeesterij, een bijzondere kaartenactie voor gedetineerden, de boekwinkel …….. Ieder van harte welkom en uitgenodigd!

Spel in’t dorp:
Wij zouden het leuk vinden om met Rock Solid & Solid Friends bij gemeenteleden in Giessenburg spelletjes te komen doen! Het thema is: ‘race tegen de klok’. Vindt u het leuk om meerdere groepen jongeren te ontvangen bij u thuis op vrijdagavond 22 februari tussen 20:00 en 22:00? Aanmelden kan bij marjannedegroot@hotmail.com, gelieve op te geven vóór 15 februari.

Rommelmarkt:
Voor de ophaaldagen op 9 en 16 maart hebben we weer ophalers nodig. Geef je op via rommelmarkt@hervormdgiessenburg.nl of bel naar 0184-654920 en sjouw een ochtendje gezellig mee. De Rommelmarkt commissie

Opwekking 2019:
let op: reserveer snel voor een goede plaats! In het pinksterweekend, 7 t/m 10 juni, organiseert de stichting  Opwekking de pinksterconferentie in Biddinghuizen. Het thema is: ‘Dieper met de Geest’. Ga eens mee en ervaar hoe het is om met zoveel christenen God te loven! Lijkt het je wat massaal en wil je graag ook wat rustmomenten? Dan is kamperen heel prettig, omdat je je eigen plek hebt. We staan weer op de camping met een groep uit Giessenburg. Iedereen kampeert zelf met eigen tent/caravan/camper, maar we staan wel naast elkaar. Dus als je wilt, zoeken we elkaar regelmatig op voor een kopje koffie, een goed gesprek of bezoeken we samen een programmadeel.

Aanmelden? Je meldt je zelf aan bij de stichting  Opwekking via www.opwekking.nl. Doe dit zo snel mogelijk. Hoe eerder ieder groepslid zich aanmeldt, hoe gunstiger de veldindeling van de hele groep. Daarnaast loopt de prijs langzaam op. Spoor ook anderen aan om tijdig op te geven. Twijfel je over de hoeveelheid eenheden (bijvoorbeeld tenten), geef dan het hoogste aantal op dat je in gedachten hebt, de prijs blijft hetzelfde. Heb je een groot kampeermiddel, geef dan een extra eenheid voor voldoende ruimte.  Jonger dan 18 jaar? Dan kun je aangeven dat je kampeert onder toezicht van Hubert en Miranda Schippers. Wil je meegaan met de groep van onze gemeente? Meld je dan ook aan bij Hubert & Miranda Schippers (tel. 06-18121640, henmschippers@hotmail.com) Stuur daarbij een kopie van de bevestiging van aanmelding bij  Opwekking, je e-mailadres en mobiele telefoonnummer.

VrouwenBijbelstudie:
Het boekje “In gesprek” is uit… maar ons gesprek gaat verder… We hopen tijdens de laatste twee studies van dit seizoen in gesprek te gaan over psalm 8 en psalm 42/43. D.V. dinsdag 12 februari en donderdag 14 februari buigen we ons over psalm 8. Je bent van harte welkom, voor het eerst of opnieuw. Inloop is vanaf 9.00 uur. Start om 9.15 uur. Tegen 11:30 uur willen we de ochtend afsluiten.

Gebedskring:
Dinsdagavond 12 februari a.s. komt de gebedskring bij elkaar in de kerk, aanvang 20.15 uur. Van harte welkom.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 11 februari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin. (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Verantwoording:
Bij het wegbrengen van de bloemengroet € 10,00 en € 15.00 ontvangen. Via ouderling J. van Wijngaarden € 10,00 en via ds. J. Holtslag € 10,00 voor de kerk. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
8 & 22 februari van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):
a.         Collecten: 10/2 1. Diaconie: Stichting SZOS, 2. Kerk
b.         Crèche 0-1 jaar: 10/2 Lotte van Genderen & Martine Bood; 17/2 Annelies Klop & Marije de         Leeuw
c.         Crèche 2-3 jaar: 10/2 Marjanne de Hoop & Marieke de Ruiter; 17/2 Cateline Snoek & Manuela   Slob
d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 10/2 Naomi de Jong; 17/2 Marit Visser
e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 10/2 Anne-Marie Meerkerk, Emma Trouwborst & Noa     Terlouw; 17/2 Ellen de Vogel, Noa Koekkoek & Hanna de Kuiper
f.          Wegbrengen bloemengroet: 10/2 Fam. Timmermans; 17/2 Fam. Stam- Prins
g.         Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang   van de dienst op zondagmorgen 10 februari bellen naar: Fam. P. van Dijk, tel. 652443 en voor            de avonddienst naar Dianne Beemsterboer, tel. 651828
h.         Gastvrouw/heer: 10/2 v.m. Jannie & Jan de Jong, n.m. Jeannet van Bruchem & Betty van          Oenen; 17/2 v.m. Gerwold Verspui & Anke Buchner, n.m. Marieke Stam & Hanneke Hakkesteegt

WIJK OOST

Meeleven:
Laten we bidden voor hen die ziek zijn of het moeilijk hebben door wat voor omstandigheden dan ook. Gods zegen toegewenst.

Tenslotte:
De komende avonddienst lezen we Marcus 2: 2 t/m Marcus 3: 6. In dit gedeelte komt het tot twee confrontaties tussen Jezus en de Joodse leiders over de invulling van de rustdag. Het leidt er zelfs toe dat de Farizeeën en Herodianen een plan gaan maken om Jezus te vermoorden. We zullen nadenken over de vraag waarom dit zo hoog oploopt.

WIJK WEST

Verhuisd:
Afgelopen week is mw. A.E. van Beest-Visser is verhuisd naar Verpleeghuis Tiendwaert, (Appartement 34, Jupiterstraat 2, 3371 TE Hardinxveld-Giessendam). We wensen haar Gods zegen en nabijheid toe bij al de veranderingen die zij de laatste periode heeft moeten ondergaan. In de voorbede gedenken we haar.
Komende vrijdag zal mw. M.A. van Weelden-van ’t Hoog verhuizen naar de Lange Wei, (Rembrandthof 85, 3372 XV). Ze zal allereerst verblijven op kamer 24. We wensen haar Gods zegen toe en een goed verblijf aldaar.

Uit de pastorie:
Komende zondagmorgen lezen we het laatste gedeelte van de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Het behelst de missionaire toepassing. U vindt het in Johannes 4:29-42. Ook lezen we Psalm 126 en Amos 9:13-15.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag