Zondag 25 maart 2018
09.30 uur: ds. J. Holtslag, bevestiging nieuwe lidmaten
18.30 uur: ds. M. Dubbelman, voorbereiding viering Heilig Avondmaal

Vrijdag 30 maart 2018 (Goede Vrijdag)
19.00 uur: ds. J. Holtslag, viering Heilig Avondmaal

Bij de diensten:
Zondagmorgen staat in het teken van de belijdenis van het geloof. Julia Dubbelman (Heul 34, 3381 DC), Micha Freeke (Heul 40, 3381 DC), Marijke de Kuiper (Slingelandseweg 11, 3381 KZ), Martine de Kuiper (Slingelandseweg 11, 3381 KZ), Johannes van der Leer (Nieuw Lekkerland) en Loïs Troost (Wilhelminalaan 36, 3381 BP) willen in het midden van de gemeente het geloof belijden. De Schriftlezing zal zijn uit 1 Petrus 2:1-10

In de avonddienst zal er voorbereiding Heilig Avondmaal zijn in het licht van de avondmaalsviering op Goede Vrijdag.

Laten we bidden voor de aankomende nieuwe lidmaten en om een zegen over de diensten.

Koffiedrinken:
Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om de nieuwe lidmaten te feliciteren en elkaar te ontmoeten in ‘De Rank’. Voor koffie/thee zullen zorgen Geertje Overduin, Paula de Bruin, Annemiek & Anne Bron.

Heilig Avondmaal:
Na afloop van de dienst komende zondagmorgen zullen er weer dagboekjes gereedliggen ter voorbereiding op de viering van het heilig Avondmaal op Goede Vrijdag 30 maart a.s.  Eventuele vragen/zorgpunten rondom de komende avondmaalsviering kunt u bespreken op woensdag 28 maart van 19:00 tot 19:30 uur in de pastorie aan de Kerkweg.

Brugklascatechese:
De laatste keer van dit seizoen is komende maandagavond. Na de gebruikelijke inleiding, zullen we in een gezellige sfeer afsluiten.

Afsluiting catechisatie:
Dinsdagavond 27 maart is er voor de mentorcatechisatie een gezamenlijke afsluitende avond (de mentorcatechisatie van maandagavond vervalt en wordt dus verplaatst naar een dag later). Er komt een spreker iets vertellen over verslavingen. We beginnen de gebruikelijke tijd om 19:30 uur en hopen om 20:30 uur te eindigen.

Hartverwarmend:
Afgelopen maandag hebben we met gemiddeld 35 vrijwilligers het interieur van de Kerk weer een grote schoonmaakbeurt kunnen geven. Jong en oud die samen werkten. Het ruikt weer heerlijk fris en naar de boenwas. Alle reden om dankbaar te zijn voor de inzet van zoveel betrokken gemeenteleden. Op de website een korte impressie van deze voorjaarsklus.

De Kerkrentmeesters.

Gebedskring:
Dinsdagavond 27 maart a.s. komt de gebedskring bijeen in de kerk, aanvang 20.15 uur.

Een Nacht van Gebed:
Het is een aanname, maar veel gebeden zullen in de nacht gesproken, gedacht en/of gezucht worden. In deze lijdenstijd denken we in dat verband ook aan de Heere Jezus die zich in innige nood (Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe) in de hof Gethsémané tot de Vader richtte. Stichting Open Doors is de organisatie achter de Nacht van Gebed. In die nacht wordt speciaal gebeden voor vervolgde Christenen, vaak ook verkerend in nood. Vanuit Giessenburg willen we dit jaar deelnemen. Het gaat om de avond/nacht van vrijdag 1 op zaterdag 2 juni. Meer informatie volgt.

Talentenveiling:
De talentenveiling heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 9.077,00. Aanbieders en kopers hartelijk dank daarvoor en iedereen bedankt voor de gezellige avond. De lijst met geveilde kavels staat op de website van de kerk. Op deze lijst kunt u zien wie welke kavel gekocht heeft. Aanbieders en kopers graag zelf contact met elkaar opnemen. Heel veel plezier met het uitvoeren van uw talent, of het ontvangen van andermans talent.

Luisteraars Kerkradio:
Bent U, als luisteraar van de kerkradio, in het bezit van een busje. Dan komen we tussen nu en twee weken bij u langs om het om te wisselen

Collectebonnen verkoop:
Vrijdag 23 maart & 13 april van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Verantwoording:
via ouderling A. de Bruijn €10,00 voor de kerk. De biddagcollecte heeft het mooie bedrag opgebracht van €1.656,22 opgebracht. Alle gevers hartelijk dank.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 26 maart a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 25/3 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen; 30/3 1. Diaconie: Voedselbank, 2. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 25/3 Willemieke Goossens & Martine Bood; 1/4 Lotte van Genderen & Marije de Leeuw
  3. Crèche 2-3 jaar: 25/3 Lia v.d. Vlist & Margriet Kooijman; 1/4 Marieke Kool & Margreet Kwakernaak
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 25/3 Fenne Trouwborst; 1/4 Jasmijn Basters
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 25/3 Martijn Visser, Emma Trouwborst & Dianne de Looff; 1/4 Diana Erkelens, Lidia Faro & Janneke Verspui
  6. Wegbrengen bloemengroet: 25/3 Fam. Glerum; 1/4 Fam. L. Boer
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 25 maart bellen naar: Fam. P. Donk, tel. 652670 en op vrijdagavond 30 maart (Goede Vrijdag) naar: Arie Stam, tel. 652222
  8. Gastvrouw/heer: 25/3 v.m. Pim Vollmüller & Jannie de Groot, n.m. Yvonne & Dick Muijlwijk; 30/3 n.m. Arnelle v.d. Sande & Dianne de Looff; 1/4 v.m. Jannie & Jan de Jong, n.m. Gerry & Jan van Wijngaarden

WIJK OOST

Meeleven:
Dhr. Teus van Dijk (Smoutjesweg 2, 3381 LE) is donderdag 15 maart geopereerd aan zijn schouder in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. We zijn dankbaar dat de operatie goed is verlopen en hij de volgende dag weer thuis mocht komen. De komende 6 weken zal hij in ieder geval rust moeten houden om verder te herstellen. We wensen hem daarbij Gods zegen toe.

Sinds 19 februari verbleef mw. C. van den Berg-Michielse (van Delftstraat 10, 3381 BH) in het ziekenhuis i.v.m. een gebroken enkel. Afgelopen maandag 19 maart, is zij verhuisd naar Verpleeghuis De Nassau-Odijckhof, Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN  Driebergen-Rijsenburg. We wensen haar Gods zegen toe.

We leven mee met mw. C. Kroon-den Boer. Zij verblijft vanwege MS sinds oktober 2014 in het Gasthuis in Gorinchem. Lichamelijk heeft zij de afgelopen maanden opnieuw flink moeten inleveren. Laten we bidden om Gods zegen en kracht voor haar. Vanwege veranderingen van de afdelingen in het Gasthuis heeft ze een nieuw adres: Verpleegtehuis “Het Gasthuis”, Afd. Arkelpoort, kamer 11, Banneweg 61, 4204AA Gorinchem.

Huwelijk:
Lennert Onvlee en Hanneke Dijksman hopen over enkele weken te gaan trouwen. Op vrijdag 20 april geven zij elkaar het ja-woord om 15:00 uur in ’t Oude Stadhuys te Gorinchem. Een dag later, zaterdag 21 april, willen ze Gods zegen over hun huwelijk vragen in een kerkdienst die gehouden zal worden in de Hervormde kerk van Giessen-Oudekerk. Deze dienst begint om 18.00 uur en iedereen is van harte welkom. Op de trouwkaart staat als tekst: Prediker 9:9 Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het adres van het bruidspaar is: Robberstraat 16, 4201 AK Gorinchem.

Na hun huwelijk zullen ze beiden met onze gemeente gaan meeleven. We wensen Lennert en Hanneke mooie dagen toe en Gods zegen over hun huwelijk.

Huwelijksjubilea:
Wout en Ellen de Jong-Muis (Slingelandseweg 22, 3381 LA) hopen maandag 26 maart, 25 jaar getrouwd te zijn. Als gemeente feliciteren we hen en hun kinderen van harte met deze mijlpaal en wensen we hen Gods zegen toe.

Dhr. C. van Vianen en mw. S. van Vianen-Koppelaar (van Marlotstraat 27, 3381 CD) hopen dinsdag 27 maart, 50 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren Cees en Sjaan en hun (klein)kinderen van harte met dit jubileum en wensen hen Gods zegen toe.

Tenslotte,
Komende zondagavond hopen we ons voor te bereiden op de viering van het Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag. We lezen Johannes 19: 31-37. Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

 

 

WIJK WEST

Meeleven:
Onlangs is bij Tony Prins (Wilhelminalaan 28, 3381 BP) een tumor in de blaas ontdekt. Op 28 maart zal hij hieraan geopereerd worden. We hopen dat alles weggehaald kan worden en volledig herstel mogelijk. In gebed leggen we het de Heere God voor.

Woensdag 14 maart is mw. J. Harrewijn – Versluis (Claversweer 1, 3371 PR) gevallen en daarbij heeft ze haar heup gebroken. Er is dankbaarheid dat de operatie goed is verlopen en dat zij inmiddels weer thuis is. In de voorbede bidden we om een goed en voorspoedig herstel.

Afgelopen dinsdag is mw. S. Wijnja – Zeilstra voor revalidatie gegaan naar Parkzicht in Sliedrecht (Lijsterweg 27, 3362 BB). We wensen haar Gods zegen toe en bidden dat er herstel mag zijn.

Uit de pastorie:
Onlangs waande ik me even in Caïro. Uiteindelijk bleek ik voor een grote foto te staan die hangt in een van de kantoorruimten van de GZB in Driebergen. Ik was daar omdat ze bezig zijn met een predikantenreis. Egyptische predikanten die een bezoek gaan brengen aan Nederland. Nu hebben we daar al ervaring, maar het blijft altijd verrijkend. De bedoeling is in de tweede helft van januari. Dat duurt nog even, maar is zo. In ieder geval heeft u even de tijd om uw Arabisch op te halen.

Salaam aleikum,
ds. J. Holtslag