Zondag 26 november 2017
09.30 uur: ds. J. Holtslag, Eeuwigheidszondag (beeldverbinding met ‘De Rank’)
18.30 uur: ds. M. Dubbelman

Bij de diensten:
De komende zondag wordt eeuwigheidszondag genoemd en is al weer de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de kalender van feesten en bijzondere dagen in de christelijke kerk). We zijn gewoon om in de morgendienst in het licht van het Evangelie die broeders en zusters te gedenken die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn gestorven. De Schriftlezing is 1 Thessalonicenzen 4:13-18. Na afloop van de dienst is er in de Rank koffiedrinken en de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Op het rooster staan Amanda Holtslag, André Kwakernaak, Karin Huisman & Corina de Bruijn. Ook zal het pastorale team aanwezig zijn om het gesprek aan te gaan met wie dit wenst. Allen een goede en gezegende zondag gewenst.

Genadeverbond of Dienstverband?
Gaan uw/jouw wenkbrauwen omhoog bij het lezen van de titel? Is het een gemakkelijke of een moeilijke vraag voor u en jou? Pas op! Reageer niet te snel… Het hangt er maar van af vanuit welke achtergrond zo’n vraag gesteld wordt. Tijdens de korte cursus “Verkenning van de Islam” zal deze vraag zeker aan de orde gesteld worden. En niet alleen om oppervlakkige ‘wetenswaardigheden’ te vergaren, maar echt om in elkaars denk- en geloofswereld te komen. Dat vraagt om gesprek, dat vraagt openheid en moed van beide kanten. Goed om te weten dat er mensen bij betrokken zullen zijn die geboren, getogen en onderwezen zijn in de cultuur en de theologie, zowel m.b.t het Christendom als inzake de Islam. Eenieder die dit leest is welkom om deel te nemen. Op donderdag 30 november in de Stigt, Peursumseweg Giessenburg. Op donderdag 14 december in de Rank, Dorpsstraat Giessenburg. Aanvang 20:00 uur

Vrouwenbijbelstudie-studieboekje:
In december ronden we onze studie over Ezechiël af en in januari starten we met een nieuwe studie: Ds. H.J. van der Veen, ‘In gesprek’ – Bijbelstudies over ontmoetingen met Jezus. In dit boek worden zeven ontmoetingen besproken: met een geleerde man, een dorstige vrouw, een wanhopige moeder, een op heterdaad betrapte zondares, een nieuwsgierige koning, een gelukkige misdadiger en een ongelovige gelovige. ‘In gesprek’ wil ons laten ontdekken dat Jezus ook nu met ons in gesprek gaat. Hij spreekt ons immers aan, in Zijn Woord, door de prediking, in ontmoetingen met anderen. En terwijl Hij dat doet, probeert Hij ons hart te raken en ons leven te veranderen. Als je met deze studie mee wilt doen en het boekje wilt ontvangen kun je dit voor 28 november doorgeven aan Geertje (fam.overduin@zonnet.nl) zodat we het bij de volgende studie (12 of 14 december) kunnen geven. Het boekje kost: € 10,90.

Club Immanuël:
Wij, leden van club Immanuël, zien er elke week erg naar uit om naar de club te gaan. Wij hopen dan ook dat u het team van de leiding komt versterken zodat wij dit leuke uitje kunnen blijven houden. Onze club is op dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur in ‘De Rank’ in Giessenburg. Info bij Petra Timmermans 06-40412707.

Kerstdiner Credo:
Vrijdagavond 22 december is het weer zo ver: het Credo kerstdiner. Iedereen in de leeftijd 60+ is weer van harte welkom om mee te eten. We willen er met elkaar weer een mooie avond van maken, waarin ontmoeting en lekker eten centraal staan. De avond start om 19:00 uur in zaal 1 van de Rank. Geef u snel op, want vol is vol. U kunt zich telefonisch of per mail opgeven bij Hanneke Hakkesteegt. Als we rekening moeten houden met een allergie/dieet, wilt u dit dan vermelden bij uw opgave? Contact: Hanneke Hakkesteegt, 06-30022131, jvcredo@hotmail.com . Wij kijken er naar uit, u ook? JV Credo

Gastvrij aan tafel Kerst 2017:
Aanstaande zondag ontvangt met de nieuwsbrief een uitnodiging aan alle kerkleden en bewoners van Giessenburg om zich op te geven voor de gezamenlijke kerstmaaltijd op 2e kerstdag in De Rank. Deze maaltijd wordt georganiseerd vanuit de kerken in Giessenburg voor alleenstaanden of echtparen die niet zo in de gelegenheid zijn om tijdens de kerstdagen met anderen bij elkaar te komen. Alle belangstellenden uit Giessenburg zijn welkom op 26 december vanaf 17.00 uur in De Rank, Dorpsweg 55. Opgave kan tot en met vrijdag 15 december via de diakenen, of per tel. 0184-630294 of per mail: diaconie@hervormdgiessenburg.nl of diaconie.maranathakerk@gmail.com. U kunt de uitnodiging meenemen voor uzelf, maar eventueel ook doorgeven aan anderen in uw omgeving. Van harte aanbevolen. De diaconie.

Verkoop tweedehands boeken:
Zaterdag 2 december a.s. is het tweedehands boekwinkeltje extra open van 10.30-15.30 uur. Belangstellenden zijn ook iedere vrijdag welkom van 13.00-20.00 uur om te komen snuffelen tussen de tweedehands boeken.              

Verdeling opbrengst verkoopdag ‘Lydia’:
Na aftrek van alle onkosten is de opbrengst van de verkoopdag verdeeld. Voor de kerk € 1.750,00, IZB € 250,00 en GZB € 250,00. Nogmaals hartelijk dank aan alle kopers en verkopers van deze dag. Bestuur ‘Lydia’.

Oud papier:
Op de eerste vrijdag van de maand, dit keer op 1 december a.s., wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn: Adriaan de Kuiper , Wim van Wijgerden, Gerard Kemkes, Kees Ouwerkerk, Willem Muilwijk, Nico de Bruijn, Herold Kool, Adriaan van Houwelingen & Wim van Genderen. Willen de chauffeurs en beladers eraan denken hun pasjes mee te nemen i.v.m. (eventuele) controle!

Collectebonnen verkoop:
Vrijdag 24 november & 8 december van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Verantwoording:
Via ouderling A. de Bruijn € 10,00 ontvangen voor de kerk. Via ds. Dubbelman € 10,00 voor de kerk. De opbrengst van de Avondmaal collecte in Bredero’s Hof van 19 november was € 58,10 euro voor de diaconie. In de maand oktober mochten we de volgende collectegaven ontvangen: voor de gewone collecten: € 3.181,94 en de extra collecten: € 1.037,23. Alle gevers hartelijk dank.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 27 november a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 26/11 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen
  2. Crèche 0-1 jaar: 26/11 Annemarie Marcus & Thea Verspuij; 3/12 Margriet Kooijman & Lia v.d. Vlist
  3. Crèche 2-3 jaar: 26/11 Marije de Leeuw & Jannemiek Overduin; 3/12 Anne-Marie Meerkerk & Annelies Klop
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 26/11 Karen Holtslag; 3/12 Linde van Houwelingen
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 26/11 Maartje van Druten, Julia Dubbelman & Diana Erkelens; 3/12 Jennina Zwijnenburg, Naomi de Jong & Martijn Visser
  6. Wegbrengen bloemengroet: 26/11 Fam. P. van Dijk; 3/12 Arie & Jannie de Jong
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen 26 november bellen naar: Fam. P. van Dijk, tel. 652443 en voor de avonddienst naar Fam. P. Donk, tel. 652670
  8. Gastvrouw/heer: 26/11 v.m. Bartje & Hidde de Boer, n.m. Jeannet van Bruchem & Annemarie den Uil; 3/12 v.m. Jannie & Jan de Jong, n.m. Joost Dijkgraaf & Pim Vollmüller

WIJK OOST

In het ziekenhuis: Mw. R.H. Dijksman-van Dieren (Taets van Amerongenstr 9) is zondagmorgen 19 november, getroffen door een ernstige hersenbloeding. Zij is overgebracht naar het Beatrixziekenhuis te Gorinchem en onderzoek maakte duidelijk dat zij niet meer zal herstellen. Laten we bidden om Gods zegen en nabijheid voor mw. Dijksman en ook voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen die hun moeder en oma zullen moeten gaan missen. We wensen hen allen Gods zegen toe.

Huwelijksjubileum: Charles en Teunie Kooistra (van Hardenbroekstraat 33, 3381 CB) hopen dinsdag 28 november, 45 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren hen en hun (klein)kinderen van harte met dit jubileum. Daarnaast leven we ook met hen mee. Teuni is al vele jaren ziek en daar komt nu ook nog bij dat na 10 jaar opnieuw kanker geconstateerd is bij Charles. Het is op dit moment nog niet duidelijk of er uitzaaiingen zijn. In december begint hij aan een traject van bestralingen dat tot eind januari zal duren. Laten we bidden voor hen en om Gods zegen over de behandelingen die komen. We wensen hen Gods zegen en kracht toe.

Tenslotte: Komende zondagavond is de schriftlezing uit Jona 4:7-11: De wonderboom waar Jona zo blij mee is, verdort en God wil Jona daarmee iets duidelijk maken.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Verhuisd: Mw. C.P. van Hoorne – Muijlwijk die na een gebroken arm naar Open Vensters is gegaan, zal daar blijven wonen. Haar adres is Woon-en zorgcentrum “Open Vensters”, 2e Verdieping Kamer 16, Prinses Marijkeweg 34, 4233 HM Ameide. We wensen haar Gods zegen en nabijheid toe.

Uit de pastorie: Soms zijn er van die maanden dat er weken achter elkaar op de zondag een formulier wordt gelezen. Deze week had ik het niet alleen op zondag. Maandagavond besprak ik met de belijdeniscatechisanten het avondmaalformulier en dinsdagavond kwam het doopformulier op tafel bij het doopgesprek. Maar telkens ben ik verrast door de grote rijkdom die verwoord is. De rijkdom van het Evangelie van Jezus Christus. Een belijdeniscatechisant opperde om het met de gemeente te bespreken tijdens een V&T-avond. Misschien wel een goed idee. Wat vindt u?

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag