Zondag 11 februari 2018
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. M. Dubbelman, jeugddienst (beeldverbinding met de Rank)

Vrijdag 16 februari 2018
14.00 uur: huwelijksdienst van Gerard Bouter & Renate Slappendel

Bij de diensten:
Zondagmorgen zal de aandacht gericht zijn op de meest in het Nieuwe testament geciteerde oudtestamentisch tekst. Dit is ….???

Jeugddienst:
Zondagavond is er een jeugddienst met als thema: ‘Einde verhaal: Wat als Jezus morgen terugkomt’. Dan…… Tja, dan is het klaar. Hoe kijk jij dan terug op je leven? Wat had je anders willen doen en waarom begin je daar nu niet mee? Wat houdt je tegen? Weet jij diep vanbinnen ook dat je leven eindig is, maar lukt het je op de één of andere manier niet om daar echt rekening mee te houden? Waarom laten we ons beheersen door allerlei mensen en dingen die uiteindelijk toch niet heel belangrijk zijn? In de dienst zal het over deze vragen gaan. Veel mensen hebben deze dienst mee voorbereid. Nieuw is, dat er ook beeldverbinding in de Rank zal zijn. Er is dus ruimte genoeg! Iedereen is van harte welkom.

Gedoopt:
Afgelopen zondagochtend is Micha Verspui gedoopt. Hij is de zoon van Gerard en Henrieke Verspui (Juliana van Stolberglaan 11, 3381 AN). We wensen hen allen Gods zegen toe.

De eerstvolgende doopdienst is D.V. zondag 4 maart. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit aangeven bij hun wijkpredikant.

Verkiezing ambtsdragers.

Afgelopen zondag is ook het dubbeltal voor de vacature ouderling Arie de Jong afgekondigd. Hieronder volgt het overzicht van alle dubbeltallen per vacature (op alfabetische volgorde):

 • Vacature Ouderling-Voorzitter: Bas van Genderen en Huib Glerum
 • Vacature Ouderling ouderen Arie de Bruijn: Peter den Dikken en Teus van der Vlies
 • Vacature Ouderling Arie de Jong: Hubert Schippers en Jan-Kees van Wijnen
 • Vacature Ouderling Wout Kwakernaak: Siebold Freeke en Arie Stam
 • Vacature Ouderling Wilco Venis: Gert den Toom en Sijmen van der Vlies
 • Vacature Ouderling Gerwold Verspui: Lo Boer en Sjaak Faro
 • Vacature Diaken Herold Kool: Anne Bron en Theo Terlouw
 • Vacature Diaken Arjan de Looff: Joost Dijkgraaf en Harm Trouwborst
 • Vacature Ouderling kerkrentmeester Teus Dijksman: Arie de Bruin uit Hardinxveld en Otto van Oenen
 • Vacature Ouderling kerkrentmeester Ton van Houwelingen: Martijn Donk en Leon de Jong.

Alle belijdende leden zijn van harte uitgenodigd op de verkiezingsavond, welke zal plaatsvinden op woensdagavond 14 februari aanstaande, om 19.30 precies in de Kerk. U wordt verzocht gebruik te maken van de toreningang.

Christendom en Islam – een spade dieper
Gedurende drie sessies willen we grondig nadenken over de ‘karaktereigenschappen’ van Christendom en Islam. Om het overzichtelijk en begrijpelijk te maken is gekozen voor een driedeling qua thematiek, te weten: het Godsbeeld (1e avond), het mensbeeld en het staatsbeeld. Goed doordenken is niet zo eenvoudig, maar schrik niet: dat geldt voor iedereen. Wel heel boeiend en leerzaam, schroom dus niet! De besprekingen staan in de agenda voor 27 februari, 27 maart en 24 april. We zien graag dat u zich vooraf opgeeft, mede omdat vooraf wat leesmateriaal en enkele stellingen ter voorbereiding zullen worden aangeboden. Bel/app naar 06-50235236 of mail naar bert@pesselse.nl

Muskathlon:
In mei van dit jaar zullen wij (Jelle Klijn en Coen van Genderen) deelnemen aan een Muskathlon van Christelijke mannenbeweging de 4e Musketier. Wij gaan een marathon lopen in Ethiopie met het doel om zoveel mogelijk geld (minimaal 10.000 Euro per persoon) in te zamelen voor Compassion, een organisatie die zich inzet voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden (www.compassion.nl). Wij willen u hier graag wat meer over vertellen en dat zullen we doen op zondagavond 11 februari, na afloop van de jeugddienst, in de Rank. Wees van harte welkom!

Voor meer informatie over de Muskathlon en / of mogelijkheden voor sponsoring kunt u ook kijken op www.muskathlon.com of contact opnemen met Coen van Genderen (coenvangenderen@hotmail.com / 0629478314).

Zendingscommissie:
Zondagmorgen liggen er weer 4 grote kaarten voor vervolgde christenen bij de ingangen van de kerk. Zou u uw naam op de kaarten willen schrijven? Iedere kaart gaat naar een ander adres.

Ledenmagazine:
De Prot. Kerk in Nederland (PKN) heeft een nieuw ledenmagazine uitgegeven. Een gratis abonnement kan aangevraagd worden via www. petrusmagazine.nl

Vrouwenbijbelstudie:
‘Want wie Bronwater drinkt, die wordt veranderd in een waterbron. Wie levend water ontvangt, die deelt levend water uit’. (Uit: In Gesprek) Het thema van de komende Bijbelstudie-ochtenden is ‘Dorst – Jezus in gesprek met een dorstige vrouw’. (Johannes 4: 1-30) We zouden het daarom deze keer bijna wel een ‘Preekbespreking’ kunnen noemen. Gezien de bijbehorende vragen van onze studie is er nog heel veel meer om over na te denken en in gesprek te gaan met elkaar. Graag ontmoeten we iedereen weer op dinsdag- 13 of donderdagmorgen 15 februari, vanaf 09.00 uur in zaal 5 van ‘De Rank’.

Gebedskring:
Dinsdagavond 13 februari a.s. komt de gebedskring bijeen in de kerk, aanvang 20.15 uur. U en jij zijn van harte welkom.        

Collectebonnen verkoop:
Vrijdag 9 & 23 februari van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Verantwoording:
Via ouderling A. de Bruijn € 10,00 ontvangen voor de kerk. Via ds. Dubbelman: 50 euro voor de kerk. Alle gevers hartelijk dank.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 12 februari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

 1. Collecten: 11/2 1. Diaconie: Stichting SZOS, 2. Kerk
 2. Crèche 0-1 jaar: 11/2 Teresia den Boer & Marieke Kool; 18/2 Corine Terlouw & Cateline Snoek
 3. Crèche 2-3 jaar: 11/2 Erica Stam & Annelies Klop; 18/2 Marije de Leeuw & Lotte van Genderen
 4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 11/2 Marit Visser; 18/2 Noa Koekkoek
 5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 11/2 Janneke Verspui, Aniek Visser & Roos van Zuthem; 18/2 Margreet van Genderen, Marit Visser & Maartje van Druten
 6. Wegbrengen bloemengroet: 11/2 Fam. den Boer- Heijkoop; 18/2 Fam. Vonk- van Dam
 7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen 11 februari bellen naar: Fam. P. van Dijk, tel. 652443 en voor de avonddienst naar Saskia Basters, tel. 654190
 8. Gastvrouw/heer: 11/2 v.m. Adriaan van Houwelingen & Tineke Vollmüller, n.m. Jeugddienstcommissie; 18/2 v.m. Gerry en Jan van Wijngaarden, n.m. Annemarie Verspuij & Joost Dijkgraaf

WIJK OOST

In het ziekenhuis: Jedidja van Zuthem (van Marlotstraat 40, 3381CE) zal maandag 12 februari, aan haar heup/dijbeen geopereerd worden in het Sophia kinderziekenhuis te Rotterdam. Naar verwachting zal ze 2 tot 3 nachten in het ziekenhuis moeten blijven. Vervolgens zal ze nog 8 tot 10 weken met beide benen in het gips moeten (1 been geheel, de ander voor de helft). We bidden voor Jedidja en we wensen haar, haar zussen en haar ouders, Roos en Eelko, Gods zegen en kracht toe.

Huwelijksjubileum:
Dinsdag 13 februari hopen dhr. A.E. Harrewijn en mw. A.N.A. Harrewijn-Slob (Doetseweg 16a, 3381 KG) 60 jaar getrouwd te zijn. Als gemeente feliciteren we hen hartelijk met deze diamanten bruiloft en we wensen hen en hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods zegen toe.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven: Jorren van Houwelingen (Rivierdijk 39, 3372BG) is de komende maanden grotendeels aan bed gekluisterd als gevolg van een val bij het skiën waarbij hij onder andere 3 ruggenwervels brak. Gelukkig is er zicht op volledig herstel, maar het zal wel tijd en geduld kosten. We wensen Jorren daarom veel sterkte en ons gebed is dat het herstel goed en voorspoedig mag verlopen

Dhr. Lo Boer (Prins Bernhardlaan 3, 3381AV) is afgelopen maandag geopereerd aan een gebroken bovenarm. Andere gevolgen van de val houden hem nog in het Beatrixziekenhuis. Al is de verwachting dat hij deze week thuis komt. We wensen hem Gods zegen bij het herstel.

Ook Luuk Aalbers (Heul 30, 3381DC) is afgelopen maandag geopereerd. Dit gebeurde in het Wilhelmina kinderziekenhuis in Utrecht. We bidden dat het herstel gezegend mag zijn.

Mw. J. Baan – den Boer (Willem de Zwijgerlaan 23, 3381BM) is afgelopen maandag thuisgekomen uit het ziekenhuis. Met haar zijn we de Heere dankbaar voor deze gebedsverhoring en bidden we om Gods nabijheid en zegen.

Uit de pastorie:
Van schaatsen op de Giessen zal het ondanks de temperaturen (nog) niet komen. Maar gelukkig kunnen we elkaar ook buiten het ijs voldoende ontmoeten. Zoals komende zondag. In de morgendienst lees ik de Oudtestamentische tekst die het meest aangehaald wordt in het nieuwe Testament. Dit is dus Psalm 110. Verder lezen we Lukas 20:41-44 en Hebreeën 7:1-17.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag