Zondag 12 februari:
09.30 uur: ds. J.H. Menkveld, Focusdienst
18.30 uur: ds. P.G.I. van den Berg, Asperen

Bij de diensten:
Zondagmorgen is het weer een focusdienst. We lezen met elkaar Psalm 84 over Verwachten en verlangen. De Psalm bezingt de liefde voor Gods huis en het verlangen daar te zijn. Een prachtige aanmoediging en herinnering voor ons hoe waardevol het is dat we samen mogen komen in de kerk. We zijn het gemis in de coronatijd toch nog niet vergeten?

Open Kerk zondag 12 februari:
Na de focusdienst zal de kerk de hele middag open blijven. Als huis van bezinning en gebed. Grijp de kans om op de plaats waar Gods gemeente al eeuwen samen komt te bidden, luisteren en lezen uit de Bijbel. De kerk is dus niet open voor een historische rondleiding, maar echt als gebedshuis! Van harte welkom of u nu wel of niet lid bent van de gemeente.

Jeugddienst:
Zondagavond 19 februari is er een jeugddienst met als thema Atje. Hebt u geen idee waar het dan overgaat, dan kunt u dit gerust aan een jongere vragen. Zij weten dit wel en zingen misschien wel gelijk ‘Atje voor de sfeer”. Waarschijnlijk hebben zij geen idee hoe dit thema te combineren is met een jeugddienst. Leest u dan samen Daniël 5:1-6 en Mattheüs 26:37-39 en kom samen naar de dienst.

Open Focus Avond:
Donderdag 16 februari is er een Open Focus Avond in De Rank. Deze avond staan we met elkaar stil bij het thema ‘Verlangen en verwachting’. Dit is ook het thema van de ochtenddienst van komende zondag. 

Kom jij ook? Inloop 19:30 uur met koffie en thee, aanvang 19:45 uur.

Vanuit de kerkenraad:
Op de kerkenraadsvergaderingen van januari en februari is er extra aandacht geweest voor de uitwerking van het beleidsplan. Na de input vanuit de gemeente en het nodige overleg presenteerde iedere “sectie” het plan op basis van onze missie en visie. Wat zijn de voornemens voor de komende jaren en wat willen we behartigen? Na de gezamenlijke bespreking wordt de eindtekst opgemaakt. Een redactieteam zorgt voor verdere opzet en in de mei-vergadering wordt D.V. de definitieve versie vastgesteld. Op 25 mei zal er een gemeenteavond zijn met nadere toelichting voor alle leden. Tussentijds is er ook aandacht voor verzorgen en invullen van de kerkdiensten en verdere uitvoering van het focusproject.

Paasmiddag:
Op D.V. donderdag 23 maart houden we een Paasmiddag voor 70+, met aansluitend een broodmaaltijd. Binnenkort krijgt u een uitnodiging van uw HVD-dame.

Verantwoording:
Via ds. Menkveld € 110,30 voor het werk in Kapuna, waarvoor de clubs ook gespaard hebben. Daarvoor hartelijk dank!

Zendingsbussen:
De opbrengst van de zendingsbussen (in de kerk en online) van november en december was € 3.674,55. Dit was bestemd voor theologische toerusting in Mozambique. Hartelijk dank voor uw bijdrage. De zendingscommissie.

Collectebonnen verkoop:
Verkoop collectebonnen elke 1e vrijdag van de maand in de Rank van 18.30 – 19.00 uur. Online kopen kan ook via de website van de kerk. Voor woensdag besteld, dezelfde week nog in huis! 

Kopij ‘Zaaier’:
Graag kopij uiterlijk maandagavond 13 februari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en): 

Collecten:
12/2 1. Diaconie 2. Kerk.

Kerkauto:
Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 12 februari bellen naar Jan Donk, tel. 06-18186631 ochtend- én avonddienst

Gastheer/Gastvrouw:
12/2 ochtend: Maria de Bruijn en Gerwold Verspui; avond: Arie van Houwelingen en Marijke Dijksman.

Wegbrengen Bloemengroet:
12/2 fam. Bohré
19/2 Fam. Vonk-van Dam.

Crèche 0-3 jaar:
12/2 Renske Donk, Renate Bouter, Hadassa van Zuthem en Floortje Bood.
19/2 Annemarie Meerkerk, Annelise Dijksman, Berit Donk en Ilvie de Jong.

Bijbelcrèche:
12/2 Lianne van Oenen en Annemarie Meerkerk;
19/2 Martijn Visser en Boaz Donk.

WIJK OOST

Meeleven:
Donderdag 2 februari is Ina Bax begonnen aan een nieuw traject van bestralingen, daarna begint ze ook weer met een chemokuur dit om de pijn te verminderen en het ziekteverloop te vertragen van de longvlieskanker. Laten we biddend om haar en haar man heen blijven staan!

Magda van Kolfschoten Kolfschoten (Hof van Giessen-Nieuwkerk 72, 3381 JM) is dinsdag weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. We wensen haar Gods zegen toe bij het verdere herstel.

Vrijdag 3 februari heeft Geertje Den Dool (Lage Giessen 50) gehoord dat haar er succesvol een tumor uit haar borst is verwijderd en ze nu weer helemaal schoon is. Ze begint in de komende periode aan bestralingen om te voorkomen dat er iets terugkomt. We danken en bidden met de familie voor het geslaagde verloop en een goede verdere behandeling.

Vanuit de pastorie:
Afgelopen week heb ik een studiedag mogen bijwonen over preken, na aanleiding van het boek Dialoog Dans Duel. Daar heb ik veel mooie dingen mogen leren. Zo hadden we het over de gezamenlijke verantwoordelijkheid die gemeente en predikant voor de preek hebben. De predikant doet de voorbereidingen en staat in de kerk te praten, maar zonder de gemeente die meedenkt, meebidt, actief luistert, blijft de mooiste preek betekenisloos. Daarom hartelijk dank voor uw betrokkenheid op de predikanten en de prediking, samen groeien we door Gods woord!

Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld

WIJK WEST

In herinnering:
In de leeftijd van 96 jaar is 2 februari overleden Apollonia Willemijntje Bogaard-Bouwman. Voorheen woonde zij aan de Bogerd, maar inmiddels al weer enkele jaren in de Lange Wei. Eerst nog met haar man Cees Bogaard, die twee jaar geleden om deze tijd overleed. Eerder was zij weduwe van Gerrit den Toom. Vele jaren is Plonia ook lid geweest van de Koinonia kring, waardoor haar geloof groeide.

Afgelopen dinsdag heeft de afscheidsdienst en de begrafenis plaatsgevonden. In de voorbede gedenken we haar kinderen, klein en achterkleinkinderen.

Geboren:
Zondagavond 5 februari is bij Maarten en Tanja Korevaar (Wilhelminalaan 35, 3381BN) een dochter geboren. Zij heeft de namen Anna Irene meegekregen. Haar roepnaam is Aagje. Van harte willen we Maarten en Tanja en broer Joost feliciteren met haar geboorte. De ouders wensen we Gods zegen toe bij het opvoeden van hun kinderen.

Meeleven:
Maarten Schep (Hof van Giessen-Nieuwkerk 19, 3381 JM) is afgelopen dinsdag aan het hart geopereerd. In de voorbede vragen we om Gods zegen over het herstel.

Uit de pastorie:
Het Lutherjaar 2017 bracht mij Luthersokken. Sokken met in het Duits de tekst: Hier sta ik, ik kan niet anders. Niets vermoedend trok ik deze sokken afgelopen zondag aan. Niet wetend dat deze tekst deze dag in het bijbels dagboek ‘Een hand vol koren’ zou worden aangehaald. Dit aan de hand van het leven van Esther. Een vrouw die gesterkt werd door het geloof en krachtig opstond. Zoals Luther later. En wij? Het zet wel aan het denken.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag