Zondag 14 maart:
09.30 uur: ds. M. Dubbelman, bediening Heilige Doop
18.30 uur: ds. J.C. van Trigt, Ameide

Bij de diensten:
In de morgendienst hopen we twee kinderen te dopen: Jackie, dochter van Niels en Esther Bongers (Lijnbaan 22, 3381 AS en Joost, zoon van Maarten en Tanja Korevaar (Wilhelminalaan 35, 3381 BN). Laten we bidden om Gods zegen over de dopelingen en hun ouders.

Catechese:
Maandag en dinsdagavond is er weer mentorcatechese. Het seizoen loopt bijna op het einde. Graag ontmoeten we jullie de laatste paar keer allemaal. De link volgt in de app. Zorg jij dat de Bijbel en het catechisatieboekje klaarligt?

Viering Heilig Avondmaal in stille week:
Gezien de huidige situatie hopen we in de stille week het Heilig Avondmaal te vieren met een aantal bijeenkomsten in de kerk, waarbij 30 deelnemers worden uitgenodigd. Verdere informatie volgt volgende week.

Ik ben er voor jou:
In week vijf van de 40-dagentijd gaat het over “de naakten kleden”. We mogen omkijken naar hen die het moeilijk hebben in de zorg voor zichzelf. Soms zijn er mensen in onze eigen omgeving die hulp goed kunnen gebruiken. Kringloopwinkels zorgen voor spullen die mensen goed kunnen gebruiken. Via de Kringloopwinkel in Arkel worden veel mensen geholpen voor de inrichting van hun huis. Het Leger des Heils houdt zich sterk bezig met opvang van daklozen. Tenslotte zijn we weer benieuwd naar het filmpje van de kinderen.  

Kledinginzamelactie:
Vanaf 15 maart t/m 29 maart willen we als gemeente in het kader van de 7 werken van barmhartigheid (de naakte kleden) een kledinginzamelactie houden. De ingezamelde kleding zal naar het Leger des heils worden gebracht, die het zullen verdelen onder de behoeftigen. De kleding kan vanaf 15 maart worden ingeleverd op Lijnbaan 17. Als u belt naar 06-34573542 dan kunnen we ook op afspraak kleding ophalen. Zo kunnen we als gemeente praktisch christen-zijn vorm geven.

Gebedskalender:
De nieuwe gebedskalender is a.s. zondag, 14 maart op de site van de kerk te lezen. U kunt eventueel een geprinte kalender vinden in een bak aan de Bogerd 8 (fam. Vollmüller) en aan de Dorpsstraat 2 (fam. van Houwelingen). Schroom niet om voor andere mensen meerdere exemplaren mee te nemen. Voor het aanleveren van gebedspunten via de mail is het adres: annemarieverspuij@live.nl.

Break in de week – Kunst en de Bijbel:
Komende woensdag 17 maart verzorgt ds. Dubbelman de uitzending met als onderwerp: “Kunst en de Bijbel”. Bijzonder om te zien wat een invloed de Bijbel heeft op creatieve mensen en wat een prachtige uitingen daaruit voortkomen! In de 1e helft krijgen we uitleg over een belangrijk middeleeuws icoon dat de Goddelijke Drie-eenheid toont. Zeer kunstig is daarin de boodschap verwerkt dat er ruimte is voor ons om te naderen. Doop en Avondmaal blijken er belangrijk in te zijn. In de 2e helft leren we weer kijken naar schilderijen van Rembrandt. Toerusting & Vorming ten voeten uit… Bemoedigend ook! Na elke bespreking is er een indrukwekkend stuk muziek van een bekend mannenkoor. Welkom om deel te nemen! Ook om (zegt het voort) te delen met belangstellenden uit uw familie- en vriendenkring. Vanaf 19:15 uur te zien op Youtube/wijzijnhg.

 “Als kanker je raakt”:
Deze stichting organiseert online ontmoetingsbijeenkomsten: 

  • Voor ouders van wie een kind is overleden aan kanker of een andere ziekte. Datum: 17 maart, 19.30 – 21.30 uur Voor meer info en aanmelden: https://www.alskankerjeraakt.nl/bijeenkomst/online-bijeenkomst-gebroken-hart/ 
  • Voor hen die samen willen nadenken over geloof en lijden. Kanker heeft impact op heel veel aspecten van je leven, ook op je geloofsleven. Datum: 24 maart, 10.00 – 12.00 uur Voor meer info en aanmelden: https://www.alskankerjeraakt.nl/bijeenkomst/kanker-en-geloof-online-bijeenkomst/
  • Voor nabestaanden Datum: 24 maart, 19.30 – 21.30 uur Voor meer info en aanmelden: https://www.alskankerjeraakt.nl/bijeenkomst/online-ontmoeting-rouw-in-mijn-hart/

Online-Bingo 19 maart:
Geef u/je nog op voor de online-Bingo van vrijdag 19 maart.

We spelen deze avond 3 rondes. Per ronde kan u/je meespelen met zoveel kaarten als u/je wilt. Per kaart heb u/je kans op 3 keer op een eigen gebakken baksel. De prijs voor een kaart is € 2,50. Geef aan met hoeveel kaarten u/je deze avond wil spelen. Als u/je je hebt aangemeld volgt de tekst en uitleg per mail. Per mailadres kunnen meerdere kaarten besteld worden. De bingo start om 19.30 uur. U/Je kan uiterlijk tot woensdag 17 maart opgeven bij bingo@hervormdgiessenburg.nl

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’: Graag uiterlijk maandag 15 maart a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):  

Collecten: 14/3 1. Diaconie: Plaatselijk Jeugdwerk/HGJB, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen

Wegbrengen Bloemengroet: 14/3 Fam. Verspuij; 21/3 Fam. P. van Dijk

Bent u aan de beurt om de bloemengroet te bezorgen wilt u dan zelf de bloemen ophalen bij bloemist Klimop aan de Dorpsstraat. 

WIJK OOST

Meeleven: Het is geen gemakkelijke tijd waar we ons momenteel in bevinden. We leven mee met de zieken en mensen die het zwaar hebben. Wij zijn als gemeente één lichaam. Laten we voor elkaar bidden en elkaar tot steun proberen te zijn.

Tenslotte: In de doopdienst komende zondagmorgen lezen we verder in Mattheüs 22 waarin Jezus in de week voor zijn sterven gesprekken voert met zijn vijanden. In de week waarin we zelf mogen gaan stemmen, lezen we Mattheüs 22: 15-22 waarin hem de politieke vraag gesteld wordt of het Joodse volk wel of geen belasting moet betalen aan de Romeinse overheersers. Het is een strikvraag, want welk antwoord Jezus ook geeft, het geeft zijn tegenstanders de mogelijkheid om Jezus uit te schakelen. Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven: Er is grote dankbaarheid dat het leven van Jochem Venis (Burg. van der Bruggelaan 8, 3381 AC) bewaard is gebleven. Hij verblijft in het Sophiakinderziekenhuis in Rotterdam, waar tal van onderzoeken gedaan worden. De beademing is gestopt en mogelijk volgt spoedig de overgang van de IC naar de kinderafdeling. In de voorbede dragen we hem en zijn ouders, Wilco en Charlotte, en zijn zus en broer, Johanna en Jonathan, op in de voorbede.

Ook met de overige zieken en met allen die door moeilijke perioden gaan willen we van harte meeleven en we dragen hen op in de voorbede.

Uit de pastorie: Wie in de zorg werkt, heeft er waarschijnlijk ervaring mee. Zelf vond ik het vreemd om na 21:00 uur thuis te komen. Het bracht herinneringen boven aan de jeugd. Op de tijd die mijn ouders hadden aangegeven moest ik thuis zijn. Maar zo’n avondklok voelt onwerkelijk. Al ben ik de meeste avonden keurig thuis en zit ik achter de laptop voor een digitale ontmoeting. In Ochten hebben ze rekening gehouden met de avondklok door de biddagdienst een half uur te vervroegen. Maar wezenlijker is het om op tijd te zijn als de bruidegom komt. Zijn onze lampen nog brandende?

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag