Zondag 16 juni
9.30 uur: ds. M. Dubbelman. voorbereiding viering Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. A.H. Groen, Rijsoord

Bij de diensten:
Komende zondagmorgen hopen we ons voor te bereiden op de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 23 juni a.s. Na afloop van de dienst komende zondagmorgen zullen er ter voorbereiding weer dagboekjes gereedliggen. Deze keer aan de hand van de Brief van Paulus aan de Romeinen. Eventuele vragen/zorgpunten rondom de komende avondmaalsviering kunt u bespreken op maandag 17 juni van 19:30 uur tot 20:00 uur in de pastorie aan de Heul 34.

Avond over het avondmaal:
Donderdag 20 juni zal er o.l.v. ds. Holtslag weer een avond zijn die in het teken staat van de avondmaalsviering van de zondag daarop. De avond vindt plaats in de Rank om 20:00 uur. Het thema is: Voorbereiding. Een ieder is van harte welkom.

Diaconiecollecte:
Deze week is de collecte bestemd voor Bright Star Education Nederland. Bright Star Education streeft ernaar om kansarme kinderen Bright Stars (heldere sterren) te laten worden in de samenleving. De organisatie zet zich in voor kansarme kinderen uit de sloppenwijken van Pune, een miljoenenstad in het westen van India. De organisatie wil door beter onderwijs voor deze kinderen hun kansen op een betere toekomst vergroten. Bright Star Education heeft een eigen kleuterschool waar Engels, rekenen en andere vaardigheden worden onderwezen. Door een goede opleiding worden de kansen voor deze kinderen op een beter bestaan bovengemiddeld vergroot. Bright Star Education heeft een veel bredere blik dan alleen het onderwijs voor kansarme kinderen. Meer info: www.bsenl.nl  Uw gaven zijn van harte aanbevolen. De diaconie

Gebedskalender:
De nieuwe gebedskalender wordt a.s. zondag 16 juni, in de kerk en in de Rank, uitgedeeld. Vanaf zondagavond zijn deze kalenders ook te vinden “onder de toren” en in de Rank. Voor aanleveren van gebedspunten, zie de gebedskalender.

Club Immanuël:
Klap in je handen Arja…..Klap… Stamp met je voeten en dans…..Dans… Zing Arja…..Zing…. Zing voor de Heer. Droog je tranen, wordt vervuld met blijdschap, en prijst Hem, telkens weer….. Verdrietig, maar getroost in dit geloof hebben wij afscheid moeten nemen van ons clublid, Arja van Vianen. Arja was trouw elke week bij club Immanuël. Ze werd maar 41 jaar. We zullen haar heel erg gaan missen op de clubavonden, haar vaste plaats zal leeg zijn. Het adres van de ouders van Arja is Oudendijk 32 4285 WK Woudrichem.  Bestuur, leiding en leden van club Immanuël

Voornemen beroep ds. Dubbelman:
Wijkgemeente 2, noord van de hervormde gemeente in Hardinxveld-Giessendam heeft het voornemen om een beroep uit te brengen op Ds. Dubbelman. Wanneer er geen bezwaren worden ingediend tegen de gevolgde procedure, wordt het beroep zaterdag 15 juni uitgebracht. Laten we ds. Dubbelman en zijn gezin in onze gebeden gedenken en bidden om wijsheid en Gods leiding. De kerkenraad

Nacht van Gebed in Giessen-Oudekerk:
Wereldwijd worden ruim 245 miljoen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Daarom houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. Met opzet ’s nachts omdat juist dan veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben. Bid mee! Kom naar de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk van 21 op 22 juni in De Oude School te Giessen-Oudekerk. De Nacht begint om 9.00 uur en duurt tot 01.00 uur. Je kunt er ook voor kiezen om een deel van de Nacht mee te bidden. Tijdens de Nacht zullen we bidden en horen en zien we verhalen uit verschillende landen. Het 1e uur zal er een spreekster iets vertellen Noord-Korea. Neem voor vragen contact op met Jeannette de Groot, 0618397717. Meer info: www.opendoors.nl/nacht

Kerktelefoonbusje:
Sjaak en Petra Timmermans zullen de komende weken weer uw busje komen ophalen. Tot dan!

Verantwoording: De collecte in de huwelijksdienst van Johannes en Martine heeft het mooie bedrag van € 232,10 opgebracht. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop: 14 & 28 juni van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 17 juni a.s. vóór 18.00 uur mailen naar:

zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

a.         Collecten: 16/6 Diaconie: Bright Star Education, 2. Kerk

b.         Crèche 0-1 jaar: 16/6 Margreet Kwakernaak & Tanja Korevaar; 23/6 Mirthe van Houwelingen & Lia v.d. Vlist

c.         Crèche 2-3 jaar: 16/6 Anne-Marie Meerkerk & Monica Rietveld; 23/6 Renske Donk & Willemieke Goosens

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 16/6 Marit Visser; 23/6 Naomi de Jong

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 16/6 Martijn Visser, Linde van Houwelingen & Esther de Kuiper; 23/6 Christine Vink, Lidia Faro & Maria Dubbelman

f.          Wegbrengen bloemengroet: 16/6 Fam. de Kreij; 23/6 Rita & Jan v.d. Vlist

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen 16 juni bellen naar Fam. P. van Dijk, tel. 652443 en voor de avonddienst naar Dianne Beemsterboer, tel. 651828

h.         Gastvrouw/heer: 16/6 v.m. Dinella Visser & Anke Buchner, n.m. Gerry & Jan van Wijngaarden; 23/6 v.m. Rian Faro & Tineke Vollmuller, n.m. Marieke Stam & Hanneke Hakkesteegt

WIJK OOST

Huwelijksjubileum: Zaterdag 15 juni hopen Floor en Jenny van der Rhee (Dorpsstraat 56, 3381 AG) 40 jaar getrouwd te zijn. We feliciteren hen van harte met dit jubileum en we wensen hen Gods zegen toe voor de tijd die voor hen ligt.
Tenslotte: Zondagmorgen hoop ik te preken over het ervaren van de vrijheid van Christus in ons eigen leven. De schriftlezing is Exodus 14: 9-22. Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven: Allen die een medische behandeling ondergaan willen we van harte aanbevelen in de voorbede en wensen we Gods zegen toe.

Uit de pastorie: Met jongeren kan eenvoudig de discussie gevoerd worden over het zingen van psalmen. Nu las ik dat het Amerikaanse model Kim Kardashian haar jongste kind Psalm heeft genoemd. Zou dit bij de jongeren de psalmen in een ander daglicht zetten? Laat ik bij mijzelf blijven. Ik heb liever de psalmen van David, dan Psalm van Kim. Al hoop ik dat hij eens de psalmen van David met zijn hart zal zingen.
Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag